Ga stemmen op 18 maart en check de Cannabis-Kieswijzer!

Het VOC roept iedereen op cannabisvriendelijk te gaan stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 18 maart. Een meerderheid in de Eerste Kamer vóór regulering van cannabis is binnen handbereik. Laat jouw stem dus niet in rook op gaan!

Verkiezingsbutton_2010Het VOC ontving onderstaand persbericht van de stichting Maatschappij en Cannabis, verantwoordelijk voor de Cannabis-Kieswijzer. Op deze site kun je makkelijk nagaan welke partijen het predicaat cannabisvriendelijk verdienen. Stem in elk geval NIET op de partijen die de Hollandse Hennepoorlog steunen en tegen legalisering zijn: VVD, PVV, CDA en de kleine christenpartijen CU en SGP.

Cannabis-Kieswijzer.nl en Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015

Cannabis_Kieswijzer_logo_rotated
www.cannabis-kieswijzer.nl

De redactie van de website Cannabis-Kieswijzer heeft alle (ruim 180) verkiezingsprogramma’s en websites (van de politieke partijen die deelnemen aan de komende Provinciale Statenverkiezingen 2015) doorgenomen op standpunten over cannabis, coffeeshops, gereguleerde teelt en drugbeleid. Veel van de partijen die mee doen met de Provinciale Statenverkiezingen zijn landelijke bekend en zijn al te vinden in de Eerste en Tweede Kamer, maar tijdens de provinciale verkiezingen doen ook provinciale (regionale) partijen mee. Zie het overzicht: Partijen die in alle provincies deelnemen / Overige partijen per provincie.

Slechts enkele provinciale partijen reppen in hun verkiezingsprogramma’s met enig woord over beleid ten aanzien van cannabis. Zie: Provinciale partijen met een standpunt over cannabis en/of andere drugs. De meeste provinciale verkiezingsprogramma’s echter zeggen niets over het gedoogbeleid ten aanzien van cannabis of over gereguleerde cannabisteelt voor coffeeshops of eigen gebruik. Zie: Partijen per Provincie.

De cannabis(on)vriendelijkheid van de provinciale politieke partijen, die tevens in de Eerste of Tweede Kamer zitting hebben, wordt daarom geanalyseerd mede aan de hand van de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezing van 12 september 2012 en standpunten op de partijwebsites. Daarnaast is er door de redactie een analyse gemaakt van de standpunten (zoals o.a. verwoord door de woordvoerders en neergelegd in moties ) van de politieke partijen ten aanzien van cannabis (coffeeshopbeleid, wijzigingen van de Opiumwet) in zowel de Eerste als de Tweede kamer in de periode 2012-2015. Zie: Alle Partijen.

De website Cannabis-Kieswijzer vervulde de afgelopen jaren een centrale rol in de opkomstbevorderingsacties van coffeeshopbedrijven en –ondernemersverenigingen: op posters, flyers, folders, filtertipboekjes, jointdoosjes (etc.) en websites werd de Cannabis-Kieswijzer genoemd. Ook andere cannabis(consumenten)organisaties verwezen naar Cannabis-Kieswijzer.

Ik_stem_cannabisvriendelijk_buttons
Laat jouw stem niet in rook opgaan!

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012, de Provinciale Statenverkiezingen van 2011, de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, 2013 en 2014 en de verkiezingen voor het Europese Parlement van 2014 heeft de Cannabis-Kieswijzer objectieve informatie beschikbaar gemaakt over de verkiezingen zelf en de cannabisvriendelijkheid van de partijen. Steeds werkend met de slogans: Laat je stem niet in rook opgaan, Stem bewust, Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Maatschappij en Cannabis en Redactie Cannabis-Kieswijzer

Lisa Lankes (Pink, Eindhoven)
Jeroen Bos (’t Grasje, Utrecht)
Gerrit Jan ten Bloemendal (De Os, Leeuwarden)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*