Waarom zou je het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod steunen?

  • SHARE:
  • Tweet this

February 23rd, 2015 | 12:45
Door webmaster

Na de meest recente maandelijkse VOC bijeenkomst, vroeg een coffeeshop-onderneemster hoe ze in drie zinnen aan haar klanten uit kan leggen waarom zij het VOC zouden moeten steunen.

VOC_kaart_01_kleinDe stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) doet heel veel verschillende dingen: lobbyen in Den Haag en bij de lokale politiek, informatie verspreiden via websites, social media, brochures, interviews met de media en deelname aan discussieavonden, acties en evenementen als Cannabis Bevrijdingsdag en het Cannabis Tribunaal organiseren, campagnes en overlegbijeenkomsten opzetten… en fondsen werven om dit allemaal te bekostigen.

VOC_elongated_poster_small

Beeld: VOC

Maar belangrijker dan wat we allemaal doen is waaróm we dat doen. Wie aan bezoekers van een coffeeshop, of andere cannabisliefhebbers, in drie zinnen uit wil leggen waarom het belangrijk is om het VOC te steunen, kan dit zeggen:

-1- Omdat het VOC strijdt tegen stigmatisering en discriminatie van mensen die cannabis gebruiken en werkt aan een betere beeldvorming rond coffeeshops en cannabis

-2- Omdat het VOC lobby’t bij de landelijke en lokale politiek om cannabis fatsoenlijk te regelen, met een gereguleerde achterdeur van de coffeeshop, recht op thuisteelt voor eigen gebruik en vergoeding van medicinale cannabis door zorgverzekeraars

-3- Omdat het VOC jaarlijks Cannabis Bevrijdingsdag organiseert, het grootste cannabis evenement van Nederland, en de campagne Cannabis? Aangenaam! produceert, waarin bekende Nederlanders pleiten voor normalisering en legalisering van cannabis

Toen we eind 2008 met het VOC begonnen, kregen we regelmatig de vraag waar we ons druk om maakten: cannabis was toch helemaal niet verboden in Nederland? De groep mensen die dat nog denkt is gelukkig een stuk kleiner geworden. Zelfs wie nog nooit een joint heeft gerookt weet inmiddels dat de coffeeshops wel wiet mogen verkopen, maar het niet mogen kweken of inkopen.

Aan die absurde paradox wil het VOC een einde maken. We willen ook een einde maken aan de Hollandse Hennepoorlog, want zo mag je de volledig doorgeslagen jacht op cannabistelers gerust noemen.

Het VOC komt op voor de gewone consument, de gewone thuisteler, de bonafide coffeeshop, de patiënt voor wie cannabis letterlijk van levensbelang kan zijn en voor iedereen die vindt dat het verbod op cannabis moet worden opgeheven. Daarbij hebben we alle steun nodig die we kunnen krijgen.Leaf-fist

Je kunt digitaal doneren, maar een gewone overschrijving is beter, want zonder commissie.

Stichting VOC, Eindhoven
IBAN: NL29ABNA0429817126
BIC: ABNANL2A

Alvast bedankt!

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.