Burgemeesters vier grootste steden: stop 15% thc maatregel Nederwiet

In een brief aan staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) van Volksgezondheid, vragen de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hem om de omstreden 15% thc maximering van Nederwiet te heroverwegen. ‘Dit klemt des te meer daar nog steeds niet wetenschappelijk is aangetoond dat het doel, de gezondheidspreventie, met deze maatregel wordt gediend.’

De brief van de zogenaamde G4 is gedateerd op 20 februari. Zie ook: ‘Burgemeesters G4 uiten kritiek op verbod zware wiet‘ op NRC.nl vandaag. De volledige tekst van de brief:

Geachte heer Van Rijn,

(klik voor grote versie)
(klik voor grote versie)

Wij hebben kennis genomen van de discussie die u en de Minister van Veiligheid en Justitie met de Tweede Kamer voeren over het ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst 1 Opiumwet (plaatsing cannabis met een THC-gehalte van 15% of meer op lijst 1, waardoor deze cannabis tot harddrugs gerekend zal worden). Onder andere de Amsterdamse Gemeenteraad heeft haar zorgen geuit over de voorgenomen invoering van de maatregel en dan met name over de wijze waarop het percentage THC vastgesteld zal worden en de ingrijpende inconsequenties die een te hoog percentage heeft voor de coffeeshopexploitanten die deze cannabis verkopen. Dit klemt des te meer daar nog steeds niet wetenschappelijk is aangetoond dat het doel, de gezondheidspreventie, (dat wij vanzelfsprekend van harte onderschrijven) met deze maatregel wordt gediend. Wij verzoeken u dan ook om de invoering van de maatregel te heroverwegen. Indien gewenst, gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Mocht de maatregel evenwel worden ingevoerd, moet het praktisch en juridisch mogelijk zijn dat coffeeshopexploitanten de cannabis die zij verkopen makkelijk en snel (laten) testen. Daarbij pleiten wij voor vrijheid voor de lokale driehoek met betrekking tot het handhavingsregime voor politie en OM.

Er op hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Mede namens de burgemeester van Rotterdam,
de burgemeester van Den Haag en
de burgemeester van Utrecht,

E.E. van der Laan
Burgemeester van Amsterdam

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*