Cliff Cremer: Opstelten sloopt eigenhandig gedoogbeleid en persvrijheid

Een vlammend commentaar van hoofdredacteur Cliff Cremer prijkt op de voorpagina van het net verschenen laatste nummer van Soft Secrets van dit jaar.

OSPTELTEN SLOOPT EIGENHANDIG GEDOOGBELEID

…en ook de persvrijheid!

door Clifford Cremer

Beeld: maandblad EssensiE
Beeld: maandblad EssensiE

Nu de zgn. ‘growshopwet’ in de Eerste Kamer is aangenomen komt er feitelijk een einde aan het gedoogbeleid, zoals dat door de Nederlandse overheid in de jaren zeventig werd ingezet en dat in de deccennia daarna zeer succesvol bleek te zijn. Het ondernemerskabinet Rutte, onder aanvoering van de starre minister Opstelten, geeft met de growshopwet immers aan dat zij er alles aan wil doen om de achterdeur van de coffeeshop potdicht te houden. Zonder inkoop is er geen verkoop mogelijk, en met de enge Orwelliaanse growshopwet heeft Opstelten politie en justitie nu zoveel munitie gegeven, dat niet alleen kwekers strafbaar zijn -wat ze altijd al waren- maar ook mensen die hen ‘faciliteren’, op wat voor manier dan ook.

Beeld: VOC
Beeld: VOC

De rechterlijke macht kan naar eigen inzicht in de weer met deze zeer ruim opgestelde growshopwet. Elke rechter kan er nu zijn of haar eigen interpretatie aan geven. Tussen neus en lippen door heeft Opstelten daarmee ook even een einde gemaakt aan de persvrijheid in Nederland, iets wat de mainstream media kennelijk nog niet helemaal is opgevallen. ‘Het verstrekken van informatie’ met betrekking tot het kweken van wiet kan nu immers strafbaar worden gesteld.

‘Het verstrekken van informatie’ kan op veel manieren worden gedaan: mondeling, schriftelijk, op een website, op een internetforum, op radio of tv. Het kan worden gedaan bij je thuis, in een kroeg, op straat, in een coffeeshop, in een tuincentrum of in de wachtkamer van de tandarts.

Ivo Opstelten (VVD), minister van veiligheid en justitie (© Gonzo media)
Ivo Opstelten (VVD), minister van veiligheid en justitie (© Gonzo media)

Met dit kabinet met Noord-Koreaanse trekjes is alles mogelijk: elk gesprek waarin het woordje wiet voorkomt kan later tegen je worden gebruikt. Elk smsje, whatsappje, en elke email of brief ook. Boeken als die van Jorge Cervantes en Ed Rosenthal zouden verboden moeten worden en bladen als Soft Secrets ook, als men naar de letter van de wet zou opereren. Of de soep zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend valt nog te bezien natuurlijk, maar toch…

En dit allemaal op uitgerekend het historische moment dat landen als Amerika, Uruguay, Chili en Argentinië bezig zijn om de draconische War on Drugs achter zich te laten en cannabis niet alleen voor medicinaal maar ook voor recreatief gebruik toe te staan, en daarmee uiteraard ook de verbouw van marijuana. Met dank aan de voorbeeldfunctie van Nederland, maar niet met dank aan figuren als Rutte en Opstelten, onder wiens bezielende leiding de Oorlog tegen een Plant weer nieuw leven wordt ingeblazen.

Opstelten is een minister die de afgelopen jaren pertinent geweigerd heeft om te debatteren over het gedoogbeleid, of om zelfs maar te luisteren naar de argumenten van mensen die wat verder nadenken dan alleen het strafrecht en die weten dat maatschappelijke verschijnselen zoals het gebruik van genotmiddelen niet kunnen worden opgelost met repressie.

"Het mag niet want het mag niet"
"Het mag niet want het mag niet"

“Het mag niet want het mag niet” is Opstelten’s dogma, zonder enig redelijk argument, zonder enige achterliggende gedachte en zonder enige vorm van een visie. Maar één vraag wordt aan Opstelten nou nooit eens gesteld, en dat is deze: “Hoeveel mensen zijn er dankzij uw anti-wiet beleid van de afgelopen jaren, nou daadwerkelijk gestopt met blowen?”

Wij van Soft Secrets denken het antwoord wel te weten. En de nieuwe straatdealers, een soort die tien jaar geleden nog bijna leek uitgestorven in Nederland, ook.

Clifford Cremer

Klik hier voor de website van Soft Secrets

Zie ook: Nederlands oudste cannabis tijdschrift  Soft Secrets ‘fier en vol trots’ ten onder (VOC Blog, 19 december 2014)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*