Doede de Jong: cannabisbeleid is Nederlandse rechtsstaat onwaardig

In een nieuw opinieartikel schrijft Nederlands bekendste wietkweker Doede de Jong over zijn recente juridische overwinning, de nieuwe VOC campagne ‘Cannabis? Aangenaam!‘ en het monstrum dat de overheid heeft gecreërd met het cannabisbeleid. ‘De verantwoordelijke ‘quasi liberale’ bewindslieden zullen hun  repressieve houding moeten laten varen. Het is de Nederlandse rechtsstaat onwaardig om zo met elkaar om te gaan.’

Werkdruk politie

door Doede de Jong

Doede de Jong in gesprek met VOC voorzitter Henk Poncin (© Gonzo media)
Doede de Jong in gesprek met VOC voorzitter Henk Poncin (© Gonzo media)

Op 18 oktober moest ik, als wietkweker, dna afstaan. Ik was het hier helemaal niet mee eens. Dus hadden mijn advocaat Tjalling van der Goot en ik hier bezwaar tegen aangetekend. Tot onze vreugde werd ons bezwaar gehonoreerd. Een belangrijke ontwikkeling. De rechter verklaarde in al z’n wijsheid mijn bezwaar tegen dna afname gegrond. Dit impliceert dat het dna materiaal vernietigd moet worden en het lijkt erop dat mijn inzet eindelijk door zowel het O.M. als de rechterlijke macht, wordt erkend.

Het opent perspectief voor de toekomst en is mijns insziens het zoveelste signaal dat de rechtelijke macht het categorisch weigeren van minister Ivo Opstelten om zich oplossingsgericht op te stellen zat is en zich niet langer in een contraproductieve spagaat wenst te  laten dwingen. Want terwijl in de coffeeshops wiet wordt verkocht, de staat hier belasting over int en de Hoge Raad vervolgens bepaalt ‘winst gemaakt in een coffeeshop is geen crimineel geld’, houdt vijftig procent van de politie en drie kwart van alle rechercheurs zich onledig met de bestrijding van deze nobele plant.

Onledig? Ja, want met zo’n beleid lok je als overheid -wat nota bene ook nog eens verboden is- de teelt uit, die je daarna gaat bestrijden en wel op zo’n manier, dat dit tot steeds meer excessen leidt.

Doede de Jong spreekt op Cannabis Bevrijdingsdag 2014, Flevopark, Amsterdam (© Gonzo media)
Doede de Jong spreekt op Cannabis Bevrijdingsdag 2014, Flevopark, Amsterdam (© Gonzo media)

Je creëert dus eerst je eigen vijand die je vervolgens ten koste van de consument en kweker gaat bestrijden oftewel ‘het water naar de zee dragen’. Het is niet in het belang van de samenleving en bovendien draait u, als belasting betaler, voor de kosten van dit bizarre cannabiscircus op. Einstein stelde al; ‘Een beleid blijven voeren dat telkens weer leidt tot de niet gewenste resultaten en steeds meer escaleert en daar vervolgens maar mee doorgaan, is een vorm van krankzinnigheid’.

De overheid heeft dientengevolge een monstrum gecreëerd. Het is dan ook de hoogste tijd , ook in verband met de werkdruk bij de politie, dat het roer om gaat. De verantwoordelijke ‘quasi liberale’ bewindslieden zullen hun repressieve houding moeten laten varen. Het is de Nederlandse rechtsstaat onwaardig om zo met elkaar om te gaan. Wij, cannabisgenieters, zijn niet de vijand, integendeel!

Het is tijd om het cannabisverbod op te heffen of om minimaal tot legalisatie over te gaan. Om dit te stimuleren zijn wij van het VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod) een actie begonnen met de slogan ‘Cannabis?Aangenaam! U kunt hier kennis van nemen door naar de site www.cannabisaangenaam.nl te gaan.

Deze campagne is niet bedoeld om cannabis te promoten, maar om te pleiten voor een beter beleid en te laten zien hoe mensen cannabis consumeren: recreatief, medicinaal, meditatief enz. Dit alles in het kader van een vredelievende, tolerante en liefdevolle samenleving, waarin niet repressie maar de dialoog centraal staat en het recht op zelfbeschikking wordt gerespecteerd.

Wat let ons?

Doede J. de Jong
Biologische wietkweker

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*