Rondetafelgesprek thc: position paper VOC

Afgelopen maandag 6 oktober vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het kabinetsvoorstel om cannabis met meer dan 15% thc tot hard drugs te verklaren en naar Lijst 1 van de Opiumwet te verplaatsen. Namens het VOC sprak mr. John Roozen. Het position paper van het VOC voor het rondetafelgesprek is op deze pagina na te lezen.

Position paper rondetafelgesprek thc 6 oktober 2014
Aan de leden van de vaste commissie voor VWS,
Het Verbond voor Opheffing van het Cannabis Verbod, het  VOC, heeft de meesten onder U in de afgelopen jaren kunnen bereiken met -bemoedigend vaak op prijs gestelde- objectief onderbouwde informatie inzake het cannabisdossier.
In het te voeren rondetafelgesprek van 6 oktober staat nu een maximering van het thc-gehalte in cannabis centraal. Een aantal van de door U te horen aanwezigen zal ongetwijfeld in gaan op de uitvoerbaarheid en de problemen bij de handhaving van deze maatregel.
Zelf wil ik mijn bijdrage in eerste instantie beperken tot twee kanttekeningen in een bredere maatschappelijke en politieke context.
Effecten op het maatschappelijk verkeer
Minister van justitie Van Agt had bij het invoeren van het gedoogbeleid als doel, in het belang van de volksgezondheid, te komen tot een scheiding van de markten van soft- en harddrugs. Deze doelstelling is in de afgelopen decennia door het coffeeshopbeleid vrijwel volledig behaald.
Helaas heeft het ministerie inmiddels zelfs in zijn nieuwe naamgeving het begrip veiligheid voorrang gegeven op het begrip justitie. Daarmee is het accent komen te liggen op het in diverse kwaliteitsmedia inmiddels al vaak bekritiseerde element ‘crime fighting’. Argumenten in het kader van de volksgezondheid worden sindsdien overschaduwd door een repressieve aanpak van de softdrugs. Het niet op argumenten gefundeerd maar arbitrair bepalen van een thc bovengrens en plaatsing op lijst I passen in dit streven.
Het teloor gaan van het bereikte onderscheid tussen soft- en harddrugs zal desastreus zijn. De categorie harddrugs onderscheidt zich wezenlijk van cannabis.
Het criterium van toenmalig minister Van Agt kwam voort uit de conclusies van wetenschap en verslavingszorg dat harddrugs, daarmee afwijkend van softdrugs, bij overdosis tot de dood kunnen leiden en dat het afkicken er van aanzienlijk zwaarder valt dan bij softdrugs. In tegenstelling tot de lichamelijk ingrijpende ontwenningsverschijnselen bij alcohol-en harddrugs treden die symptomen niet op bij het afkicken van cannabis, dat in een louter psychologisch proces plaatsvindt.
Het zij hierbij nog maar eens gezegd dat, op grond van deze definitie, tabak en alcohol (die immers in 2009 in een RIVM rapport aan minister Klink in een ranking direct na heroïne en crack worden genoemd) met meer grond op lijst I thuis horen. En niet cannabis (plaats 11 in de ranking) en niet vallend onder genoemde definitie van hard drugs.
Het effect van een bestempeling van een deel van de cannabis tot harddrugs zal op de potentiële gebruikers desastreus zijn. Voor hen wordt door deze plompe wijziging cannabis om zo te zeggen ‘één pot nat’ met heroïne, cocaïne en andere harddrugs. Drempelverlagend dus bij de aanschaf van de echte harddrugs, want ‘niet erger dan cannabis’. Verwarrend is dan ook nog ook dat een plant die gewoon door groeit abrupt en automatisch over gaat  van soft- in harddrug!
De rol van de hidden agenda
Dat het ministerie van Ven J in de kabinetten Rutte I en II de regie kreeg over het cannabisdossier ging ten koste van de aandacht voor preventie en controle op kwaliteit.
Maximering en verklaring tot harddrug zal dit alleen nog maar verergeren. Er is inmiddels, zo wil het het VOC voorkomen, in het recent ontwikkelde repressieve gedoogbeleid sprake van een -niet eens meer zo zeer verborgen- ‘hidden agenda’ bij de beide  bewindslieden.
Bij plaatsing op lijst I van een deel van de cannabis lijkt niet alleen bevordering van de volksgezondheid (althans formeel) voorop te staan, maar wordt tevens beoogd -zoals zowel de minister van V en J als de staatssecretaris van VWS in reactie op vragen van commissieleden als het ware en passant verklaren- de strafwaardigheid van de coffeeshopondernemer te verhogen alsook  de opsporingsbevoegdheden van het Openbaar Ministerie en de politie te vergroten.
Daar dient aldus preventief een afschrikwekkende werking van uit te gaan.
In geval van overtreding volgt in deze nieuwe opzet immers geen bestuursrechtelijke sanctie (zoals bij de andere vergunningsvoorwaarden is bepaald) in de vorm van een al dan niet tijdelijke sluiting van de coffeeshop, maar wordt bij overtreding een strafrechtelijk traject ingezet met als beoogd gevolg een gevangenisstraf voor de ondernemer. Geen sluiting maar ópsluiting!
Een sanctie met maatschappelijke gevolgen in een geheel andere categorie.
Het is dan ook zaak om bij het beoordelen van de voorgenomen maximering van het thc-gehalte en de bestempeling van cannabis tot harddrug, zich af te vragen in hoeverre ook hier geen -al dan niet verborgen- nevendoeleinden worden nagestreefd onder de formele vlag van het bevorderen van de volksgezondheid.
mr. JLAM Roozen
Haags contactpersoon stichting VOC
Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod
Lodewijk Napoleonplein 14  5616 BA Eindhoven
www.voc-nederland.org | info@voc-nederland.org

VOC_logo

Klik hier voor pdf met alle 14 position papers
.

VOC position paper rondetafelgesprek thc

Aan de leden van de vaste commissie voor VWS,

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabis Verbod heeft de meesten onder U in de afgelopen jaren kunnen bereiken met -bemoedigend vaak op prijs gestelde- objectief onderbouwde informatie inzake het cannabisdossier.

In het te voeren rondetafelgesprek van 6 oktober staat nu een maximering van het thc-gehalte in cannabis centraal. Een aantal van de door U te horen aanwezigen zal ongetwijfeld in gaan op de uitvoerbaarheid en de problemen bij de handhaving van deze maatregel.

Zelf wil ik mijn bijdrage in eerste instantie beperken tot twee kanttekeningen in een bredere maatschappelijke en politieke context.

Effecten op het maatschappelijk verkeer

Minister van justitie Van Agt had bij het invoeren van het gedoogbeleid als doel, in het belang van de volksgezondheid, te komen tot een scheiding van de markten van soft- en harddrugs. Deze doelstelling is in de afgelopen decennia door het coffeeshopbeleid vrijwel volledig behaald.

Helaas heeft het ministerie inmiddels zelfs in zijn nieuwe naamgeving het begrip veiligheid voorrang gegeven op het begrip justitie. Daarmee is het accent komen te liggen op het in diverse kwaliteitsmedia inmiddels al vaak bekritiseerde element ‘crime fighting’. Argumenten in het kader van de volksgezondheid worden sindsdien overschaduwd door een repressieve aanpak van de softdrugs. Het niet op argumenten gefundeerd maar arbitrair bepalen van een thc bovengrens en plaatsing op lijst I passen in dit streven.

Het teloor gaan van het bereikte onderscheid tussen soft- en harddrugs zal desastreus zijn. De categorie harddrugs onderscheidt zich wezenlijk van cannabis.

Het criterium van toenmalig minister Van Agt kwam voort uit de conclusies van wetenschap en verslavingszorg dat harddrugs, daarmee afwijkend van softdrugs, bij overdosis tot de dood kunnen leiden en dat het afkicken er van aanzienlijk zwaarder valt dan bij softdrugs. In tegenstelling tot de lichamelijk ingrijpende ontwenningsverschijnselen bij alcohol-en harddrugs treden die symptomen niet op bij het afkicken van cannabis, dat in een louter psychologisch proces plaatsvindt.

Het zij hierbij nog maar eens gezegd dat, op grond van deze definitie, tabak en alcohol (die immers in 2009 in een RIVM rapport aan minister Klink in een ranking direct na heroïne en crack worden genoemd) met meer grond op lijst I thuis horen. En niet cannabis (plaats 11 in de ranking) en niet vallend onder genoemde definitie van hard drugs.

Het effect van een bestempeling van een deel van de cannabis tot harddrugs zal op de potentiële gebruikers desastreus zijn. Voor hen wordt door deze plompe wijziging cannabis om zo te zeggen ‘één pot nat’ met heroïne, cocaïne en andere harddrugs. Drempelverlagend dus bij de aanschaf van de echte harddrugs, want ‘niet erger dan cannabis’. Verwarrend is dan ook nog ook dat een plant die gewoon door groeit abrupt en automatisch over gaat  van soft- in harddrug!

De rol van de hidden agenda

Dat het ministerie van Ven J in de kabinetten Rutte I en II de regie kreeg over het cannabisdossier ging ten koste van de aandacht voor preventie en controle op kwaliteit.

Maximering en verklaring tot harddrug zal dit alleen nog maar verergeren. Er is inmiddels, zo wil het het VOC voorkomen, in het recent ontwikkelde repressieve gedoogbeleid sprake van een -niet eens meer zo zeer verborgen- ‘hidden agenda’ bij de beide  bewindslieden.

Bij plaatsing op lijst I van een deel van de cannabis lijkt niet alleen bevordering van de volksgezondheid (althans formeel) voorop te staan, maar wordt tevens beoogd -zoals zowel de minister van V en J als de staatssecretaris van VWS in reactie op vragen van commissieleden als het ware en passant verklaren- de strafwaardigheid van de coffeeshopondernemer te verhogen alsook  de opsporingsbevoegdheden van het Openbaar Ministerie en de politie te vergroten.

Daar dient aldus preventief een afschrikwekkende werking van uit te gaan.

In geval van overtreding volgt in deze nieuwe opzet immers geen bestuursrechtelijke sanctie (zoals bij de andere vergunningsvoorwaarden is bepaald) in de vorm van een al dan niet tijdelijke sluiting van de coffeeshop, maar wordt bij overtreding een strafrechtelijk traject ingezet met als beoogd gevolg een gevangenisstraf voor de ondernemer. Geen sluiting maar ópsluiting!

Een sanctie met maatschappelijke gevolgen in een geheel andere categorie.

Het is dan ook zaak om bij het beoordelen van de voorgenomen maximering van het thc-gehalte en de bestempeling van cannabis tot harddrug, zich af te vragen in hoeverre ook hier geen -al dan niet verborgen- nevendoeleinden worden nagestreefd onder de formele vlag van het bevorderen van de volksgezondheid.

mr. JLAM Roozen
Haags contactpersoon stichting VOC

Zie ook: De feiten over thc en andere werkzame stoffen in cannabis (VOC brochure, pdf)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*