Verslag Encod General Assembly in Slovenië: tijd om volwassen te worden

Afgelopen week vond in Slovenië de jaarlijkse General Assembly (algemene ledenvergadering) plaats van Encod, de Europese coalitie voor rechtvaardig en effectief drugsbeleid. Het VOC is lid van Encod en VOC’er Derrick Bergman is lid van het Steering Committee van deze organisatie.

Tijd om volwassen te worden
Van 26 tot 28 september vond de Algemene Vergadering van Encod leden plaats in het Art Center Goricko, Slovenië. De vergadering werd bijgewoond door 23 activisten uit zeven landen, die allemaal ijveren voor drugsbeleid dat rekening houdt met de rechten van consumenten en producenten en de samenleving als geheel ten goede komt.
De weg naar Goricko is lang en bochtig, maar de bestemming maakt alles goed. Het Art Center wordt omgeven door prachtige bossen en landbouwgrond, en vanwege de nabijheid van de grens met Hongarije -het voormalige ijzeren gordijn- kan de sfeer in de regio het beste worden vergeleken met die van een niemandsland. Kortom: de perfecte omgeving voor een Encod Algemene Vergadering.
Op de eerste dag luisterden we naar de verslagen over de situatie in elk land, van mensen die het drugsdebat op de voet volgen. We verkozen een nieuw lid van het Steering Committee, nu zowel David Rosse en Has Cornelissen vanwege persoonlijke omstandigheden zijn afgetreden. Elina Hanninen van HPP Finland zal met Derrick Bergman, Enrico Fletzer en Janko Belin de organisatie gaan leiden. De laatste suggestie van Has Cornelissen om onze fondswervingsactiviteiten uit te breiden naar een lijst geselecteerde grote Amerikaanse bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de hervorming van het drugsbeleid werd goedgekeurd.
De tweede dag begon met een overzicht van de situatie van de Cannabis Social Clubs in Europa. We hoorden dat er behalve in Spanje en België, waar de CSC’s legaal opereren, concrete initiatieven voor het opzetten van Cannabis Social Clubs zijn in Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Slovenië en Nederland. In Oostenrijk zijn de CSC’s, net als in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, tot nu toe louter politieke initiatieven, bedoeld om activisten samen te brengen rond een concreet perspectief dat de steun van de publieke opinie zou kunnen krijgen. In Frankrijk is een eerste poging om een CSC op te zetten die wettelijk zou worden erkend door de autoriteiten in 2013 mislukt, maar dat heeft activisten door het hele land er niet van weerhouden om het concept te omarmen als een mechanisme om een gesloten, kleinschalig distributiesysteem te organiseren om de zwarte markt te vermijden. Franse activisten presenteerden trots ‘Bud Revolution’, een software programma voor de administratie van een CSC.
In Italië opereren verschillende Cannabis Social Clubs op een clandestiene manier, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat de eerste groep zich officieel presenteert en de juridische strijd aangaat om het cannabisverbod de prullenbak in te krijgen. In Slovenië opereren twee groepen openlijk onder de naam Cannabis Social Club, maar hun juridische status is enigszins onduidelijk. Tot slot hebben in Nederland verschillende groepen het voornemen aangekondigd om het CSC concept uit te werken, met steun van het stadsbestuur van Utrecht en, misschien binnenkort, Amsterdam.
Vooral de clubs die werken zonder toestemming van de overheid blijken te profiteren van het feit dat een Europese coördinatie het concept legitimeert. Encod kan niet optreden als agentschap voor certificering en controle van Cannabis Social Clubs, maar we kunnen de bestaande en toekomstige CSC’s op verschillende manieren versterken en helpen.
Allereerst door het organiseren van een bron van ervaringen, ideeën, hulpmiddelen en andere zaken die bruikbaar kunnen zijn voor beginnende CSCs. We streven ernaar om de juridische verdediging van CSC’s te verbeteren met de hulp van juristen en rechtenstudenten uit heel Europa die bereid zijn om het CSC concept te verdedigen in de rechtbank. En we plannen een campagne om het Cannabis Social Club concept zoals geformuleerd in de gedragscode duidelijk te communiceren. Daarbij leggen we speciale nadruk op het non profit karakter.
We zullen de website over de Europese CSC’s, een paar jaar geleden gemaakt door het Duitse Encod lid Richard Rainsford, opfrissen. Alle clubs die we op deze site vermelden moeten zelf verklaren dat zij de CSC gedragscode volgen. We overwegen om de diensten van een ‘(Om)budsman’ aan te gaan bieden aan de individuele leden van CSC’s, die zich tot Encod kunnen wenden als ze denken dat hun club zich niet aan de gedragscode houdt.
Bij de verantwoordelijkheden van een CSC hoort de ondersteuning van (inter)nationaal activisme, als erkenning van het feit dat deze stap voorwaarts zonder activisten nooit mogelijk zou zijn geweest. ENCOD stelt een vaste bijdrage voor van elke CSC van minimaal 2 euro per lid per jaar, te verdelen tussen nationaal en Europees activisme.
Maar Encod is veel meer dan alleen Cannabis Social Clubs. Onze blik is gericht op de UNGASS in juni 2016, waar een grote doorbraak wordt verwacht in de geschiedenis van de VN-verdragen inzake drugs. In plaats van vasthouden aan instrumenten van repressie, moeten de VN aandringen op instrumenten van verlichting, zoals de eerbiediging van de mensenrechten en waardigheid, duurzaamheid en bescherming van de gezondheid. Het is tijd om volwassen te worden als  wereldgemeenschap, de jaren van blinde gehoorzaamheid zijn voorbij.
In de komende weken zullen we contact opnemen met de Drug Policy Alliance en andere organisaties in New York om hen onze samenwerking aan te bieden bij de voorbereiding van een publiek evenement dat de beleidsmakers op de UNGASS onder druk zal zetten om het juiste te doen. We hopen honderden activisten uit Europa en andere continenten te mobiliseren om deel te nemen aan dit evenement. Er wordt een werkgroep opgericht om dit initiatief en de Encod deelname aan de CND in Wenen van maart 2015 gestalte te geven.
Ondertussen zijn we van plan de achttien Europarlementariërs die het Encod Manifest voor Veilig en Gezondheid Drugsbeleid hebben ondertekend, te betrekken bij onze poging om het tien jaar oude Catania rapport opnieuw op de agenda te krijgen, als de meest recente aanbeveling over het drugsbeleid van het Europees Parlement aan de EU. We hebben contact met het secretariaat van de Groenen in het Europees Parlement om dit verzoek op een adequate manier naar voren te brengen.
Tot slot heeft de Franse delegatie aangeboden om de volgende Algemene Vergadering te organiseren in het zuiden van Frankrijk – de data en locatie zullen in januari worden bevestigd.
Tekst: Joep Oomen
Foto’s: Gonzo Media

Tijd om volwassen te worden

Groepsfoto Encod General Assembly 2014
Groepsfoto Encod General Assembly 2014

Tekst: Joep Oomen, foto’s: Gonzo Media

Slovenia_Encod_GA_2014_foto_db_0250

Van 26 tot 28 september vond de Algemene Vergadering van Encod leden plaats in het Art Center Goricko, Slovenië. De vergadering werd bijgewoond door 23 activisten uit zeven landen, die allemaal ijveren voor drugsbeleid dat rekening houdt met de rechten van consumenten en producenten en de samenleving als geheel ten goede komt.

De weg naar Goricko is lang en bochtig, maar de bestemming maakt alles goed. Het Art Center wordt omgeven door prachtige bossen en landbouwgrond, en vanwege de nabijheid van de grens met Hongarije -het voormalige ijzeren gordijn- kan de sfeer in de regio het beste worden vergeleken met die van een niemandsland. Kortom: de perfecte omgeving voor een Encod Algemene Vergadering.

Slovenia_Encod_GA_2014_foto_db_0219

Op de eerste dag luisterden we naar de verslagen over de situatie in elk land, van mensen die het drugsdebat op de voet volgen. We verkozen een nieuw lid van het Steering Committee, nu zowel David Rosse en Has Cornelissen vanwege persoonlijke omstandigheden zijn afgetreden.

Elina Hanninen van HPP Finland zal met Derrick Bergman, Enrico Fletzer en Janko Belin de organisatie gaan leiden. De laatste suggestie van Has Cornelissen om onze fondswervingsactiviteiten uit te breiden naar een lijst grote Amerikaanse bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de hervorming van het drugsbeleid werd goedgekeurd.

Informatiemateriaal van Encod en diverse Europese Cannabis Social Clubs
Informatiemateriaal van Encod en diverse Europese Cannabis Social Clubs

De tweede dag begon met een overzicht van de situatie van de Cannabis Social Clubs in Europa. We hoorden dat er behalve in Spanje en België, waar de CSC’s legaal opereren, concrete initiatieven voor het opzetten van Cannabis Social Clubs zijn in Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Slovenië en Nederland. In Oostenrijk zijn de CSC’s, net als in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, tot nu toe louter politieke initiatieven, bedoeld om activisten samen te brengen rond een concreet perspectief dat de steun van de publieke opinie zou kunnen krijgen.

Franse Encod leden Farid (Cannabis Sans Frontières) en Kenzi (Chanvre & Liberté)
Franse Encod leden Farid (Cannabis Sans Frontières) en Kenzi (Chanvre & Liberté)

In Frankrijk is een eerste poging om een CSC op te zetten die wettelijk zou worden erkend door de autoriteiten in 2013 mislukt, maar dat heeft activisten door het hele land er niet van weerhouden om het concept te omarmen als een mechanisme om een gesloten, kleinschalig distributiesysteem te organiseren om de zwarte markt te vermijden. Franse activisten presenteerden trots ‘Bud Revolution’, een software programma voor de administratie van een CSC. In Italië opereren verschillende Cannabis Social Clubs op een clandestiene manier, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat de eerste groep zich officieel presenteert en de juridische strijd aangaat om het cannabisverbod de prullenbak in te krijgen.

In Slovenië opereren twee groepen openlijk onder de naam Cannabis Social Club, maar hun juridische status is enigszins onduidelijk. Tot slot hebben in Nederland verschillende groepen het voornemen aangekondigd om het CSC concept uit te werken, met steun van het stadsbestuur van Utrecht en, misschien binnenkort, Amsterdam.

Vooral de clubs die werken zonder toestemming van de overheid blijken te profiteren van het feit dat een Europese coördinatie het concept legitimeert. Encod kan niet optreden als agentschap voor certificering en controle van Cannabis Social Clubs, maar we kunnen de bestaande en toekomstige CSC’s op verschillende manieren versterken en helpen.

Allereerst door het organiseren van een bron van ervaringen, ideeën, hulpmiddelen en andere zaken die bruikbaar kunnen zijn voor beginnende CSCs. We streven ernaar om de juridische verdediging van CSC’s te verbeteren met de hulp van juristen en rechtenstudenten uit heel Europa die bereid zijn om het CSC concept te verdedigen in de rechtbank. En we plannen een campagne om het Cannabis Social Club concept zoals geformuleerd in de gedragscode duidelijk te communiceren. Daarbij leggen we speciale nadruk op het non profit karakter.

We zullen de website over de Europese CSC’s, een paar jaar geleden gemaakt door het Duitse Encod lid Richard Rainsford, opfrissen. Alle clubs die we op deze site vermelden moeten zelf verklaren dat zij de CSC gedragscode volgen. We overwegen om de diensten van een ‘(Om)budsman’ aan te gaan bieden aan de individuele leden van CSC’s, die zich tot Encod kunnen wenden als ze denken dat hun club zich niet aan de gedragscode houdt.

Bij de verantwoordelijkheden van een CSC hoort de ondersteuning van (inter)nationaal activisme, als erkenning van het feit dat deze stap voorwaarts zonder activisten nooit mogelijk zou zijn geweest. ENCOD stelt een vaste bijdrage voor van elke CSC van minimaal 2 euro per lid per jaar, te verdelen tussen nationaal en Europees activisme.

Maar Encod is veel meer dan alleen Cannabis Social Clubs. Onze blik is gericht op de UNGASS in juni 2016, waar een grote doorbraak wordt verwacht in de geschiedenis van de VN-verdragen inzake drugs. In plaats van vasthouden aan instrumenten van repressie, moeten de VN aandringen op instrumenten van verlichting, zoals de eerbiediging van de mensenrechten en waardigheid, duurzaamheid en bescherming van de gezondheid. Het is tijd om volwassen te worden als  wereldgemeenschap, de jaren van blinde gehoorzaamheid zijn voorbij.

In de komende weken zullen we contact opnemen met de Drug Policy Alliance en andere organisaties in New York om hen onze samenwerking aan te bieden bij de voorbereiding van een publiek evenement dat de beleidsmakers op de UNGASS onder druk zal zetten om het juiste te doen. We hopen honderden activisten uit Europa en andere continenten te mobiliseren om deel te nemen aan dit evenement. Er wordt een werkgroep opgericht om dit initiatief en de Encod deelname aan de CND in Wenen van maart 2015 gestalte te geven.

Ondertussen zijn we van plan de achttien Europarlementariërs die het Encod Manifest voor Veilig en Gezondheid Drugsbeleid hebben ondertekend, te betrekken bij onze poging om het tien jaar oude Catania rapport opnieuw op de agenda te krijgen, als de meest recente aanbeveling over het drugsbeleid van het Europees Parlement aan de EU. We hebben contact met het secretariaat van de Groenen in het Europees Parlement om dit verzoek op een adequate manier naar voren te brengen.

Tot slot heeft de Franse delegatie aangeboden om de volgende Algemene Vergadering te organiseren in het zuiden van Frankrijk – de data en locatie zullen in januari worden bevestigd.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*