Doede de Jong: Moedeloos van zoveel onbegrip

  • SHARE:
  • Tweet this

September 8th, 2014 | 11:24
Door webmaster

Een nieuw opiniestuk van biologisch wietkweker en VOC´er Doede de Jong. Een ingekorte versie is op 5 september gepubliceerd in de Leeuwarder Courant.

Moedeloos van zoveel onbegrip
Vanaf januari dit jaar zijn er in Leeuwarden 38 wietkwekerijen geruimd. Het is dweilen met de kraan open.
De coördinator Jacob van der Schaaf van de interventie groep wordt hier niet moedeloos van, want “met elke kwekerij die wij ontmantelen voorkomen we toch een woningbrand”. Alsof iedere kwekerij in de brand vliegt.
Desalniettemin moeten brandgevaarlijke toestanden natuurlijk te allen tijde voorkomen worden. Maar er zijn waarschijnlijke ook vele kwekerijen die verantwoord aangelegd zijn. Bovendien zijn er slimmere en goedkopere oplossingen te bedenken.
Dat Jaap hier niet moedeloos van wordt is op z’n minst merkwaardig te noemen want terwijl hij zich van zijn taak kwijt, wordt er in de coffeeshops illegale wiet van ongecontroleerde kwaliteit verkocht, waar de staat belasting op heft en waarvan de Hoge Raad heeft bepaald, ‘winst gemaakt in een coffeeshop is geen crimineel geld’. Waar de wiet vandaan komt is overigens een raadsel . Het komt blijkbaar nog steeds uit de lucht vallen. Begrijpt u het nog?
Met zo’n beleid lokt de staat in feite de teelt uit, waar ze aan verdient en die ze vervolgens gaat bestrijden. Ze is dus, ten koste van de belastingbetaler, u dus, de kweker en de cannabisconsument  in gevecht met een door haar zelf gecreëerde vijand.
Ze heeft, zoals Magda Berndsen (oud-politiekorpschef in Fryslân) stelde, ‘een monstrum gecreëerd’.
Het verbod is natuurlijk het probleem. Oplossing is in feite heel simpel, hef het verbod op en alle excessen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Het moet net als met bier, je mag zoveel brouwen als je wil maar als je het wil verkopen dan moet je dat volgens de geijkte kanalen doen. Daar wil ik nog wel aan toevoegen, dat alle drugsproblematiek tezamen een marginaal verschijnsel is ten opzichte van de alcoholproblematiek en desondanks onevenredig veel aandacht krijgt. Waarom is dat?
De voordelen van legalisering zijn legio: kwalitatief goede biologische cannabis voor een redelijke prijs, geen brandgevaarlijke stroomsteel constructies meer, geen moord en doodslag meer, geen bestrijdingskosten meer en wel belastingopbrengsten.
Vijftig procent van de politie en 75 procent van de 1300 rechercheurs kunnen zich dan weer met nuttige zaken gaan bezighouden.
Een oplossingsgerichte rationele benadering, in plaats van een op macht gebaseerde irrationele, zal het constant water naar de zee dragen, voorkomen.
Wat let ons!
Doede J. de Jong
Biologische wietkweker

Moedeloos van zoveel onbegrip

Doede de Jong, Cannabis Bevrijdingsdag 2014, Amsterdam (© Gonzo media)

Doede de Jong, Cannabis Bevrijdingsdag 2014, 15 juni 2014, Flevopark, Amsterdam (© Gonzo media)

Vanaf januari dit jaar zijn er in Leeuwarden 38 wietkwekerijen geruimd. Het is dweilen met de kraan open.

De coördinator Jacob van der Schaaf van de interventiegroep wordt hier niet moedeloos van, want “met elke kwekerij die wij ontmantelen voorkomen we toch een woningbrand”. Alsof iedere kwekerij in de brand vliegt.

Desalniettemin moeten brandgevaarlijke toestanden natuurlijk te allen tijde voorkomen worden. Maar er zijn waarschijnlijke ook vele kwekerijen die verantwoord aangelegd zijn. Bovendien zijn er slimmere en goedkopere oplossingen te bedenken.

Dat Jacob hier niet moedeloos van wordt is op z’n minst merkwaardig te noemen want terwijl hij zich van zijn taak kwijt, wordt er in de coffeeshops illegale wiet van ongecontroleerde kwaliteit verkocht, waar de staat belasting op heft en waarvan de Hoge Raad heeft bepaald, ‘winst gemaakt in een coffeeshop is geen crimineel geld’. Waar de wiet vandaan komt is overigens een raadsel. Het komt blijkbaar nog steeds uit de lucht vallen. Begrijpt u het nog?

'Het verbod is natuurlijk het probleem' (© Gonzo media)

'Het verbod is natuurlijk het probleem' (© Gonzo media)

Met zo’n beleid lokt de staat in feite de teelt uit, waar ze aan verdient en die ze vervolgens gaat bestrijden. Ze is dus, ten koste van de belastingbetaler, u dus, de kweker en de cannabisconsument  in gevecht met een door haar zelf gecreëerde vijand.

Ze heeft, zoals Magda Berndsen (oud-politiekorpschef in Fryslân) stelde, ‘een monstrum gecreëerd’.

Het verbod is natuurlijk het probleem. De oplossing is in feite heel simpel, hef het verbod op en alle excessen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Doede-citaat-zwaard-Damocles-Soft-Secrets-4-2014

Het moet net als met bier, je mag zoveel brouwen als je wil maar als je het wil verkopen dan moet je dat volgens de geijkte kanalen doen. Daar wil ik nog wel aan toevoegen, dat alle drugsproblematiek tezamen een marginaal verschijnsel is ten opzichte van de alcoholproblematiek en desondanks onevenredig veel aandacht krijgt. Waarom is dat?

De voordelen van legalisering zijn legio: kwalitatief goede biologische cannabis voor een redelijke prijs, geen brandgevaarlijke stroomsteel constructies meer, geen moord en doodslag meer, geen bestrijdingskosten meer en wel belastingopbrengsten.

Vijftig procent van de politie en 75 procent van de 1300 rechercheurs kunnen zich dan weer met nuttige zaken gaan bezighouden.

Een oplossingsgerichte rationele benadering, in plaats van een op macht gebaseerde irrationele, zal het constant water naar de zee dragen, voorkomen.

Wat let ons!

Doede J. de Jong
Biologische wietkweker

HELP DOEDE:
KLIK HIER!

en kijk ook eens op www.steundoede.nl

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.