Brief Eerste Kamer aan Opstelten en Plasterk: neem legale cannabisteelt serieus

Minister Opstelten (VVD) van justitie moet de zorgen van de burgemeesters die cannabis willen reguleren serieus nemen en hij moet met hen in overleg gaan. Die oproep doet de vaste commissie veiligheid en justitie van de Eerste Kamer in een brief aan Opstelten en Ronald Plasterk (PvdA0, minister van binnenlandse zaken.

Minister Opstelten (VVD) van veiligheid en justitie moet de burgemeesters die cannabis willen reguleren serieus nemen en met hen in overleg gaan. Die oproep doet de vaste commissie veiligheid en justitie van de Eerste Kamer in een brief aan Opstelten en Ronald Plasterk (PvdA), minister van binnenlandse zaken.

Ivo Opstelten (© Gonzo media)
Ivo Opstelten (© Gonzo media)

Dankzij senator Guusje ter Horst (PvdA) weten we sinds kort waarom Opstelten elk experiment met regulering van cannabis blijft blokkeren; hij wil “niet de minister zijn die de geschiedenis in gaat om de soft drugs in Nederland te legaliseren”.

Maar de minister komt steeds verder onder druk te staan. De brief van de commissie veiligheid en justitie van de Eerste Kamer (volledige tekst hieronder) is er het meest recente bewijs van.

“De commissie is van mening dat het bij behoorlijke bestuurlijke verhoudingen hoort dat de regering een open oor heeft voor de gemeenten in Nederland. Zij verzoekt u en uw ambtgenoot met klem om de door de burgemeesters geschetste problematiek serieus te nemen en met hen in contact te treden”.

Klik hier voor pdf van originele brief, gedateerd 11 juli 2014

Minister van Veiligheid en Justitie
De heer mr. I.W. Opstelten
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

datum 11 juli 2014
betreft problematiek rond de productie van hennep in Nederland
ons kenmerk 154408.02u

Geachte heer Opstelten,

In haar vergadering van 8 juli 2014 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie in de rondvraag gesproken over de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt (32842). Gelet op het feit dat een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer is verplaatst naar 10 september 2014, oordeelde de commissie het passend het plenaire debat over het wetsvoorstel uit te stellen tot 7 oktober 2014. Niettemin leeft er in de commissie een gevoel van urgentie over de problematiek rond de productie van hennep in Nederland.

Een grote groep burgemeesters ziet met lede ogen aan dat steeds meer inwoners bij de productie van hennep worden betrokken en zo in de armen van criminele organisaties worden gedreven. Het pleidooi dat deze burgemeesters bij u hebben gehouden, heeft niet geleid tot een gewijzigd inzicht bij u. De commissie is van mening dat het bij behoorlijke bestuurlijke verhoudingen hoort dat de regering een open oor heeft voor de gemeenten in Nederland. Zij verzoekt u en uw ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met klem om de door de burgemeesters geschetste problematiek serieus te nemen en met hen in contact te treden teneinde tot een oplossing van de problemen te komen.

Voorts nodigt de commissie u en uw ambtgenoot van BZK uit voor een mondeling overleg op 9 september 2014 teneinde van u beiden te vernemen wat u reeds gedaan heeft om de problemen die gemeenten rond het softdrugsbeleid ervaren, op te lossen en wat u op dit vlak voornemens bent in concreto te doen, zowel qua proces als qua inhoud.

Mocht de regering hiertoe de commissie van schriftelijke informatie willen voorzien, dan zou zij deze graag uiteraard vóór het gesprek op 9 september ontvangen.

Hoogachtend,

Mr. dr. A.W. Duthler
Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Beeld: VOC
Beeld: VOC

HET VOC HEEFT UW STEUN NODIG:
KLIK HIER & HELP MEE

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*