Crowdfunding voor biologische wietteler Doede de Jong via Anker & Anker

Iedereen die Doede de Jong, ‘s lands bekendste wietkweker en VOC’er van het eerste uur, financieel wil ondersteunen, kan dat nu doen via een zogenaamde derdenrekening bij Anker & Anker, het kantoor van Doede’s advocaat Tjalling van der Goot.

Doede de Jong, Cannabis Bevrijdingsdag 2014, Flevopark, Amsterdam (© Gonzo Media)
Doede de Jong, Cannabis Bevrijdingsdag 2014, Flevopark, Amsterdam (© Gonzo Media)

Donaties kunnen worden overgemaakt op de rekening van Stichting Derdengelden Anker & Anker Advocaten, IBAN NL85 RABO 0104 8261 34 o.v.v. ‘donatie Doede de Jong’.

Hieronder de tekst van een bericht over de actie van de website van Anker & Anker. Namens Doede alvast bedankt voor uw steun!

Crowdfunding voor biologische wietkweker Doede de Jong

Ten behoeve van de principiële biologische wietteler Doede de Jong uit Appelscha wordt geld ingezameld. Dit geld wordt aangewend om kosten te dekken die hij maakt in zijn strijd voor legalisering en regulering van wietteelt. Daarnaast wordt het geld gebruikt om de in de ogen van de verdediging onterecht opgelegde ontnemingsmaatregel (afromen van criminele winsten) te kunnen betalen indien deze maatregel in hoger beroep zou blijven bestaan.

Direct na de veroordeling door de rechtbank is cliënt – direct en indirect – benaderd door symphatisanten die hem financieel wilden helpen. Om deze geldelijke hulp transparant te houden, is door cliënt aan diens raadsman mr. Tjalling van der Goot verzocht of deze gelden op de derdenrekening van het kantoor zouden kunnen worden overgemaakt. Het kantoor heeft hiermee ingestemd.

Doede en zijn vrouw Kicky, Cannabis Bevrijdingsdag 2014 (© Gonzo Media)
Doede en zijn vrouw Kicky, Cannabis Bevrijdingsdag 2014 (© Gonzo Media)

Gelden kunnen worden overgemaakt op de derdenrekening van ons kantoor. Het betreft de rekening ten name van Stichting Derdengelden Anker & Anker Advocaten onder IBAN-nummer NL85 RABO 0104 8261 34 o.v.v. ‘donatie Doede de Jong’. Het geld zal worden beheerd door ons kantoor en niet worden aangewend totdat de strafzaak onherroepelijk is. Op het moment dat de strafzaak is geëindigd, zal publiekelijk melding worden gemaakt van het saldo. Mocht er tegen die tijd meer geld zijn binnengekomen dan cliënt aan justitie moet betalen, zal het geld worden besteed aan een door cliënt vast te stellen cannabis-gerelateerd doel. Klik hier voor een door cliënt opgestelde boodschap hierover op de website van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC).

Doede in gesprek met Eva Jinek, Een op Een, 29 april 2014 (bekijk de video onderaan deze pagina)
Doede in gesprek met Eva Jinek, Een op Een, 29 april 2014 (bekijk de video onderaan deze pagina)

Onze cliënt is in april jl. door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld wegens het telen van hennep. Naast een werkstraf voor het strafbare feit, is door de rechtbank vastgesteld dat De Jong wederrechtelijk verkregen voordeel heeft behaald van €233.282,-. Dat geld moet hij terugbetalen. Tegen het vonnis is hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep is in het bijzonder ingesteld omdat de rechtbank in de visie van de verdediging de ontnemingsmaatregel onjuist heeft onderbouwd. De rechtbank is bij de berekening uitgegaan van één oogst in 2009 maar heeft ten onrechte geen rekening gehouden met het feit dat deze oogst volgens cliënt vrijwel geheel is mislukt. Daarnaast gaat de rechtbank uit van een te hoge gemiddelde opbrengst per plant, is geen rekening gehouden met de wisselende opbrengsten van de verschillende soorten planten en is het feit dat cliënt op biologische wijze heeft geteeld (met een daarbij horende lagere opbrengst) genegeerd.

Het hoger beroep is voorts ingesteld omdat de rechtbank op geen enkele wijze heeft meegewogen dat cliënt een principiële strijd voert tegen het in zijn ogen wankelmoedige en tweeslachtige drugsbeleid.

Er is nog geen zittingsdatum in hoger beroep bekend. Het beroep zal dienen bij het gerechtshof in Leeuwarden.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*