Hartelijk gefeliciteerd burgemeester Van der Laan: brief van een coffeeshop in de Pijp

  • SHARE:
  • Tweet this

June 27th, 2014 | 21:33
Door webmaster

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam viert op 28 juni zijn 59e verjaardag. Het VOC ontving een noodkreet aan de burgemeester van een coffeeshop nabij een school in de Amsterdamse Pijp, die het slachtoffer dreigt te worden van de afspraken die Van der Laan heeft gemaakt met minister Opstelten.

Aan burgemeester van der Laan,

Eberhard van der Laan (Foto: Wikimedia)

Eberhard van der Laan (Foto: Wikimedia)

Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag op 28 juni. Wij wensen u al het mogelijke geluk voor het komend jaar. Ik heb een boodschap aan u, die telkenmale zo vreugdevol belijdt ons faillissement te willen voltrekken. Er is een reddende engel, namelijk Guusje ter Horst in de Eerste Kamer, opgestaan!

Zoals u ziet Eberhard van der Laan, Guus Bakker, Marja Ruigrok, Kasja Ollongren, Lauren Ivens, and to whom it may concern, komt er ook vanuit Den Haag een kentering in het strenge drugsbeleid zoals Ivo Opstelten dat over onze ruggen bekonkeld heeft.

U kunt ons natuurlijk wel bedrijfsbemiddeling sturen die ons gaat vertellen dat wij moeten transformeren in bijvoorbeeld een snoepjeswinkel, omdat die het erg goed doet bij scholieren. Maar al die suikers zijn ook erg slecht voor de gezondheid van scholieren, dus als we gaan afstrepen wat gezond is voor scholieren zal er wel niet veel meer overblijven wat we kunnen gaan doen.

 (© Gonzo media)

(© Gonzo media)

Dus we kunnen het beste gewoon doorgaan met onze streng gecontroleerde coffeeshop waar we al vanaf het begin (vijftien jaar) bezig zijn met identiteits- en leeftijdscontrole 18+ aan de deur. De nabijheid van een school is irrelevant vanwege onze controle aan de deur. Coffeeshops vijf meter verder dan het afstandscriterium (dat niet eens een harde eis is van de minister) mogen vrolijk open blijven.

Coffeeshops nabij het Barlaeus Gymnasium en het Leidseplein die op dezelfde lijst stonden zoals o.a. The Bulldog zijn na vijf jaar onder aanvechtbare bewijsvoering plots per 1 januari 2014 van de lijst afgehaald. Er wordt hier dan ook absoluut met twee maten gemeten. Ook zie ik deze strenge handhaving 18+ bij geen enkele kroeg of shooterbar, terwijl wij ons al jaren strikt aan deze regels houden.

Graag stuur ik u nog enkele informatieve links in de hoop dat u als deskundige op het gebied van het recht ons zal gaan ondersteunen in onze queeste om recht te verkrijgen en open te mogen blijven.

D66: Van der Laan slaat verkeerde weg in met aanpak coffeeshops

Zoals u in dit artikel kunt lezen, waren D66 en de gemeenteraad het helemaal niet met u eens, maar heeft u als burgemeester op de een of andere manier toch uw fatale beleid weten door te drukken. Gelukkig komt er nu een nieuw college dat van richting gaat veranderen naar een vriendelijker coffeeshopbeleid.

Laurens Ivens (foto: SP)

Laurens Ivens (foto: SP)

Amsterdam is van iedereen: nieuw coalitie-akkoord biedt mogelijkheden tot rem op beleid van sluiting coffeeshops nabij scholen, Laurens Ivens, 15 juni 2014
Als u deze video bekijkt, gemaakt op de belangrijke SP ledenvergadering van 15 juni, is het duidelijk dat wij de steun krijgen van de SP naar een vriendelijker coffeeshopbeleid. Amsterdam is van iedereen! Laurens Ivens geeft op deze bijeenkomst aan dat er in het programma-akkoord onder meer staat dat er lastenverlichting komt voor de ondernemers. Meer vrijheid openingstijden horeca. Meer vrijheid voor goed gedragende horeca.

Vraag aan Eberhard van der Laan 16 mei 2014 in het Stedelijk Museum, Amsterdam

Onze coffeeshop is erg klein dus de mogelijkheden om er een andere nering te beginnen zijn beperkt. Verder zegt u in deze video dat Amsterdam twee keer zoveel coffeeshops heeft dan de drie andere grote steden van Nederland bij elkaar en daarom moet verminderen. Maar dat is natuurlijk geen argument, want Amsterdam krijgt jaarlijks miljoenen meer bezoekers via Schiphol en vanuit de regio.

Eberhard van der Laan (PvdA), burgemeester van Amsterdam

Eberhard van der Laan (PvdA), burgemeester van Amsterdam

U geeft in deze video zelf toe dat het sluiten van de coffeeshops nabij scholen symboolpolitiek is. Dan kun je als ondernemer toch wel de rechtszaak winnen bij een eerlijke onbevooroordeelde rechter, als je zaak met vaste clientèle waar je zo hard voor gewerkt hebt, gesloten wordt alleen maar omdat u als burgemeester zo graag symboolpolitiek bedrijft met minister van justitie Ivo Opstelten en ons met een handjeklap deal (ingeruild tegen het niet invoeren van de wietpas) blijmoedig meedogenloos het faillissement in drijft.

Uiteraard wensen wij U een heerlijke verjaardag met 59 kaarsjes en ballonnen!

Als U tijd hebt moet U ons beslist een keer bezoeken. U bent van harte welkom! Wij hopen dat de gedachte aan het open blijven van onze coffeeshop uw verjaardag niet zal verpesten, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat U -door sinds jaar en dag te dreigen onze mooie zaak te sluiten- al jaren mijn verjaardag en alle dagen ervoor en erna grondig verpest.

Met vriendelijke groet,

Coffeeshop nabij een school in de Amsterdamse Pijp

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.