Hartelijk gefeliciteerd burgemeester Van der Laan: brief van een coffeeshop in de Pijp

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam viert op 28 juni zijn 59e verjaardag. Het VOC ontving een noodkreet aan de burgemeester van een coffeeshop nabij een school in de Amsterdamse Pijp, die het slachtoffer dreigt te worden van de afspraken die Van der Laan heeft gemaakt met minister Opstelten.

Aan burgemeester van der Laan,

Eberhard van der Laan (Foto: Wikimedia)
Eberhard van der Laan (Foto: Wikimedia)

Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag op 28 juni. Wij wensen u al het mogelijke geluk voor het komend jaar. Ik heb een boodschap aan u, die telkenmale zo vreugdevol belijdt ons faillissement te willen voltrekken. Er is een reddende engel, namelijk Guusje ter Horst in de Eerste Kamer, opgestaan!

Zoals u ziet Eberhard van der Laan, Guus Bakker, Marja Ruigrok, Kasja Ollongren, Lauren Ivens, and to whom it may concern, komt er ook vanuit Den Haag een kentering in het strenge drugsbeleid zoals Ivo Opstelten dat over onze ruggen bekonkeld heeft.

U kunt ons natuurlijk wel bedrijfsbemiddeling sturen die ons gaat vertellen dat wij moeten transformeren in bijvoorbeeld een snoepjeswinkel, omdat die het erg goed doet bij scholieren. Maar al die suikers zijn ook erg slecht voor de gezondheid van scholieren, dus als we gaan afstrepen wat gezond is voor scholieren zal er wel niet veel meer overblijven wat we kunnen gaan doen.

 (© Gonzo media)
(© Gonzo media)

Dus we kunnen het beste gewoon doorgaan met onze streng gecontroleerde coffeeshop waar we al vanaf het begin (vijftien jaar) bezig zijn met identiteits- en leeftijdscontrole 18+ aan de deur. De nabijheid van een school is irrelevant vanwege onze controle aan de deur. Coffeeshops vijf meter verder dan het afstandscriterium (dat niet eens een harde eis is van de minister) mogen vrolijk open blijven.

Coffeeshops nabij het Barlaeus Gymnasium en het Leidseplein die op dezelfde lijst stonden zoals o.a. The Bulldog zijn na vijf jaar onder aanvechtbare bewijsvoering plots per 1 januari 2014 van de lijst afgehaald. Er wordt hier dan ook absoluut met twee maten gemeten. Ook zie ik deze strenge handhaving 18+ bij geen enkele kroeg of shooterbar, terwijl wij ons al jaren strikt aan deze regels houden.

Graag stuur ik u nog enkele informatieve links in de hoop dat u als deskundige op het gebied van het recht ons zal gaan ondersteunen in onze queeste om recht te verkrijgen en open te mogen blijven.

D66: Van der Laan slaat verkeerde weg in met aanpak coffeeshops

Zoals u in dit artikel kunt lezen, waren D66 en de gemeenteraad het helemaal niet met u eens, maar heeft u als burgemeester op de een of andere manier toch uw fatale beleid weten door te drukken. Gelukkig komt er nu een nieuw college dat van richting gaat veranderen naar een vriendelijker coffeeshopbeleid.

Laurens Ivens (foto: SP)
Laurens Ivens (foto: SP)

Amsterdam is van iedereen: nieuw coalitie-akkoord biedt mogelijkheden tot rem op beleid van sluiting coffeeshops nabij scholen, Laurens Ivens, 15 juni 2014
Als u deze video bekijkt, gemaakt op de belangrijke SP ledenvergadering van 15 juni, is het duidelijk dat wij de steun krijgen van de SP naar een vriendelijker coffeeshopbeleid. Amsterdam is van iedereen! Laurens Ivens geeft op deze bijeenkomst aan dat er in het programma-akkoord onder meer staat dat er lastenverlichting komt voor de ondernemers. Meer vrijheid openingstijden horeca. Meer vrijheid voor goed gedragende horeca.

Vraag aan Eberhard van der Laan 16 mei 2014 in het Stedelijk Museum, Amsterdam

Onze coffeeshop is erg klein dus de mogelijkheden om er een andere nering te beginnen zijn beperkt. Verder zegt u in deze video dat Amsterdam twee keer zoveel coffeeshops heeft dan de drie andere grote steden van Nederland bij elkaar en daarom moet verminderen. Maar dat is natuurlijk geen argument, want Amsterdam krijgt jaarlijks miljoenen meer bezoekers via Schiphol en vanuit de regio.

Eberhard van der Laan (PvdA), burgemeester van Amsterdam
Eberhard van der Laan (PvdA), burgemeester van Amsterdam

U geeft in deze video zelf toe dat het sluiten van de coffeeshops nabij scholen symboolpolitiek is. Dan kun je als ondernemer toch wel de rechtszaak winnen bij een eerlijke onbevooroordeelde rechter, als je zaak met vaste clientèle waar je zo hard voor gewerkt hebt, gesloten wordt alleen maar omdat u als burgemeester zo graag symboolpolitiek bedrijft met minister van justitie Ivo Opstelten en ons met een handjeklap deal (ingeruild tegen het niet invoeren van de wietpas) blijmoedig meedogenloos het faillissement in drijft.

Uiteraard wensen wij U een heerlijke verjaardag met 59 kaarsjes en ballonnen!

Als U tijd hebt moet U ons beslist een keer bezoeken. U bent van harte welkom! Wij hopen dat de gedachte aan het open blijven van onze coffeeshop uw verjaardag niet zal verpesten, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat U -door sinds jaar en dag te dreigen onze mooie zaak te sluiten- al jaren mijn verjaardag en alle dagen ervoor en erna grondig verpest.

Met vriendelijke groet,

Coffeeshop nabij een school in de Amsterdamse Pijp

Comments (2)

 • hanspy 28/06/2014 at 12:35 am Reply

  Onbegrijpelijk dat afstand gedoe. Ik zou juist bij wijze van spreken de shop tegenover de school willen zien , zodat er een goed zicht op is.Als ze al binnen zouden komen(wat niet kan en mag) is de kans groot dat het gezien word.Dus weinig aantrekkelijk voor scholieren. Ook zou het juist een goede negatieve stimulans kunnen zijn om het afschrikwekkend voorbeeld (de stoners)de hele dag in en uit te zien lopen. Dat wil de jeugd toch niet? En dan nog als laatste.Welke scholier wil nu na schooltijd in de buurt van de school zijn? Is er een beter afschrikkende werking te bedenken dan dat?

 • Petra 28/06/2014 at 5:42 pm Reply

  Geachte anonieme coffeeshophouder,

  Met u betreur ik hetgene dat doorgaan moet voor een coffeeshopbeleid. Het is eerder een sterfhuisconstructie. Om die reden snap ik niet waarom u een nietszeggend fragement presenteert als een belangrijke ledenvergadering van de SP. Wat ik zie is 59 seconden management by speech gelardeerd met de illusie dat er iets van inspraak mogelijk is en afgetopt met een flinke schep populisme, namelijk dat de SP de feestpartij is. Hoe u een afgeremde sterfhuisconstructie als positief kunt interpreteren ontgaat me. Het is en blijft namelijk een sterfhuis. Het heeft er dan ook alle schijn van dat de SP alleen voornemens is om in de raad te gaan praten over de daarmee gepaard gaande palliatieve zorg.

  Voorts is Guusje ter Horst helemaal niet opgestaan. Laat staan dat ze een reddende engel zou zijn. Het enige dat ze gedaan heeft is lippendienst bewijzen aan het halfslachtige plan van Paul Depla om ergens te gaan telen voor één of hooguit een paar coffeeshops. Dat zet geen zoden aan de dijk en het zou bovendien averechts kunnen uitpakken. Wat nou als de rechtbank die over het proefproces moet oordelen even onverbiddelijk is als de rechters die Doede de Jong heeft getroffen? Dan zou het zomaar eens kunnen dat Joint Regulation als een nachtkaars uit gaat omdat men dan van mening is dat wietteelt “gewoon niet kan.” En dan?

  En wat als het wel lukt? Dan krijgen we staatswiet of gecertificeerde wiet. Ik beloof u nu alvast dat dat dan de “versoepeling” gaat zijn waarmee de THC-limiet beklonken wordt. Dan hebben we helemaal het slechtste van beide werelden. Maltwiet in de shops waarover ieder jaar meer accijns geheven wordt, meer politieke steun voor een hardere aanpak van thuisteelt en de dealers blijven de lachende derde.

  Ik mis het vuur in uw brief. Ik mis ook feiten. Vernederland scoort internationaal gezien laag qua cannabisgebruik. Niet dat ik blowen afraadt maar de instanties doen dat wel en daarom scoor je beter naarmate je bevolking minder gebruikt. Maak gebruik van dat soort cijfers om aan te tonen dat de dingen relaxed benaderen werkt terwijl een keiharde aanpak juist niet werkt. Tenminste, qua gebruik terugdringen dan, voor de immer oprukkende politiestaat werkt het als een trein. Zo goed zelfs dat de overheid zich meer en meer op “hennep” is gaan richten en minder op harddrugs.

  Wees alstublieft wat strijdvaardiger en vergeet ook de thuistelers niet. Ik bezoek alleen coffeeshops omdat het moet. Omdat ik met een paar plantjes het risico loop dat de pliesie de deur in komt trappen. Daar heb ik net zomin trek in als in een voordeurscontrole.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*