Open brief VOC aan minister-president Mark Rutte

In een open brief aan minister-president Mark Rutte (VVD) hekelt het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod de recente uitspraken van Rutte over cannabis.

OPEN BRIEF AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Geachte heer Rutte,

Het heeft ons teleurgesteld dat de parlementaire en maatschappelijke discussie rond regulering van de teelt van cannabis, te zien als logische consequentie van het door een vrijwel unanieme meerderheid van het parlement in de afgelopen decennia geaccepteerde coffeeshopbeleid, doorkruist wordt door Uw recente publieke uitspraken*, inhoudende een negatieve kwalificatie van cannabis.

U gaf daarbij aan te willen voorkomen “dat de troep” zijn weg zou vinden naar het buitenland, waarbij U opnieuw de mantra herhaalde dat tachtig procent van de in Nederland geteelde cannabis wordt geëxporteerd. Dit is een extrapolatie die zelfs door de KLPD wordt betwist.

De genoemde stigmatiserende kwalificaties kunnen als grievend worden beschouwd voor de ca. 800.000 à 1 miljoen Nederlandse (incidentele, dan wel reguliere) consumenten van cannabis, bij wie U aldus niet de indruk
wekte “premier van alle Nederlanders” te willen zijn. U hebt immers met de kwalificaties “troep” en “rotzooi” een waardeoordeel uitgesproken over cannabis als -in Uw ogen- moreel verwerpelijk en inferieur van aard.

We geven U daarbij graag het volgende in overweging. Het RIVM, ook door Uw kabinet hogelijk als adviseur gewaardeerd, plaatste cannabis in een aan toenmalig minister Klink in 2009 uitgebrachte ranking over de schadelijke effecten van negentien drugs, pas op de elfde plaats. Dit terwijl, om een voorbeeld te noemen, alcohol al op de derde plaats verscheen (direct na heroïne en crack).

We mogen U dan ook, mede op grond van dit RIVM rapport, verzoeken de termen “troep” en “rotzooi” niet meer te gebruiken wanneer cannabis opnieuw aan de orde mocht komen, dan wel dezelfde kwalificatie ook toe te passen op de aanzienlijk schadelijker alcohol, een drug die traditioneel in de samenleving breed geaccepteerd is.

We voelen ons in deze oproep gesteund door de openlijke standpuntbepalingen van zowel Uw coalitie-partner PvdA, alsook van de oppositiepartijen SP, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50Plus, die alle van mening zijn dat de cannabisteelt op een fatsoenlijke manier dient te worden gereguleerd.

Met verschuldigde eerbied, namens het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod,

Henk Poncin
Voorzitter

Derrick Bergman
Secretaris

* Interview met AT5 en RTV NH, 14 mei 2014

Comments (4)

 • Niek Sprakel 17/05/2014 at 5:18 am Reply

  Rutte baseert zich zeer waarschijnlijk op een recent onderzoek uit Nieuw Zeeland waarin werd geclaimd dat cannabis gebruik het IQ met gemiddeld 8 punten kan verlagen bij mensen die het veelvuldig gebruiken en op jonge leeftijd beginnen.

  http://blogs.scientificamerican.com/the-curious-wavefunction/2013/01/15/does-smoking-pot-lower-your-iq/

  Alleen op dat onderzoek valt wel het één en ander af te dingen, dus in feite kan het met een korreltje zout genomen worden en is allerminst onomstotelijk aangetoond dat cannabis daadwerkelijk de verstandelijke vermogens nadelig beïnvloedt.

 • Rob B 20/05/2014 at 10:14 am Reply

  Een reactie van Rutte of team op de brief is zeker uitgebleven?

 • webmaster 20/05/2014 at 4:03 pm Reply

  @Rob B: tot nu toe wel.

 • Mo 08/06/2014 at 3:09 pm Reply

  Misschien eens meer de grote nieuws sites enzo tippen

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*