Terugblik 57e VN drugstop in Wenen: lichtpuntjes en dwaallichten

Vandaag is de laatste dag van de 57e sessie van de Commission on Narcotic Drugs (CND) van de Verenigde Naties in Wenen. Bij de activisten die deelnamen aan deze jaarlijkse drugstop waren ook vier VOC’ers.

Warm welkom voor de gedelegeerden: Encod actie bij de ingang van de VN in Wenen, 13 maart 2014 (© Gonzo media)
Warm welkom voor de gedelegeerden: Encod actie bij de ingang van de VN in Wenen, 13 maart 2014 (© Gonzo media)

VOC’ers Derrick Bergman, Myranda Bruin, Kid de Winter en Joep Oomen reisden naar Wenen om onder de paraplu van Encod, de Europese coalitie voor rechtvaardig en Effectief drugsbeleid, te demonstreren, verslag te doen en binnen de muren van de VN te lobbyen voor een einde aan de oorlog tegen drugs.

Voor Nederland was het belangrijkste nieuws van deze 57e sessie waarschijnlijk een uitspraak van Yury Fedotov, voorzitter van de UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

Yury Fedotov, president van de UNODC, in Wenen (© Gonzo media)
Yury Fedotov, president van de UNODC, in Wenen (© Gonzo media)

Tijdens zijn persconferentie vroeg de Nederlandse journalist Steven Kompier (International Cannabis News, De Achterdeur) wat Fedotov vindt van de Nederlandse regering, die blijft zeggen dat regulering van cannabis onmogelijk is vanwege de VN verdragen. Fedotov’s antwoord: ‘De Verenigde Naties zijn geen dwangbuis voor de lidstaten. En de drugsverdragen bevatten geen mogelijkheid om lidstaten sancties op te leggen.’

Met andere woorden: Nederland kan, net als Uruguay, Colorado en Washington, gewoon zijn gang gaan met het verder reguleren van cannabis. De achterdeur kan open. Fedotov’s uitspraak was één van de lichtpuntjes van de afgelopen week. Dat gold zeker ook voor de verfrissende bijdragen van Zuid Amerikaanse landen als Uruguay, Ecuador, Mexico, Colombia en Guatemala. Hun boodschap: de oorlog tegen drugs is een fiasco en lidstaten moeten meer vrijheid krijgen om te experimenteren met regulering en legalisering.

Aan dwaallichten was traditioneel geen gebrek: de geachte afgevaardigden van onder meer Rusland, China, Japan en Zweden pleitten hartstochtelijk voor zero tolerance en het “ideaal” van een “drugsvrije wereld”.

Steven Kompier interviewt Harry, eigenaar van Bushdoctor, de grootste growshop van Oostenrijk (© Gonzo media)
Steven Kompier interviewt Harry, eigenaar van Bushdoctor, de grootste growshop van Oostenrijk (© Gonzo media)

Encod richtte tijdens de CND een mediacentrum in, in het Pyramid Event hotel, bekend van de Cultiva cannabisbeurs die hier elk jaar plaatsvindt. Alle reportages, interviews en talkshows zijn terug te vinden op de Encod website: klik hier

Steven Kompier maakte drie uitstekende reportages voor International Cannabis News (ICN) in Wenen:
Special Vienna Report: Growshops in Austria
Special Vienna United Nations Report: Major breakthrough?
Special Vienna Report: Rounding up

Encod kijkt met gemengde gevoelens terug, aldus een persbericht dat hieronder is overgenomen.

Gemengde gevoelens over resultaat VN-drugstop in Wenen

De Koffiesnuffelaars bij de ingang van het VN gebouw (© Gonzo media)
De Koffiesnuffelaars bij de ingang van het VN gebouw (© Gonzo media)

WENEN – De Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid (Encod) kijkt met gemengde gevoelens terug op het High-Level Segment van de 57e zitting van de Commissie Verdovende Middelen (CND), die vrijdag 14 maart werd afgesloten. Al staat het buiten kijf dat er een andere wind waait door het internationale drugsdebat, het verschil tussen woord en daad blijft aanzienlijk.

Gedurende de ochtend van donderdag 13 en vrijdag 14 maart, presenteerde een groep Encod-leden uit 11 verschillende landen een straattheater bij de ingang van het VN-gebouw. Gekleed in 18-e eeuwse kostuums overhandigden ze de delegatieleden die bij de VN aankwamen, stekjes van cannabisplanten en informatie over de redenen om een eind te maken aan de oorlog tegen drugs.
Het theater bracht de episode tot leven van de Koffiesnuffelaarsbrigade, een groep gehandicapte soldaten die het koffie-verbod moesten uitvoeren dat was opgelegd door de Pruisische Koning Frederik de Grote in de tweede helft van de 18e eeuw. Eerst reageerden de delegatieleden met terughoudendheid, maar later namen veel van hen de flyers in ontvangst en deden hun duim omhoog bij het passeren. Dit gebaar symboliseerde natuurlijk het feit dat wereldwijd de argumenten voor het beëindigen van de war on drugs meer en meer aanvaard worden.
Het andere onderdeel van het actieprogramma van Encod in Wenen, een onafhankelijk perscentrum dat reportages zou maken over de vergadering van de VN, verliep ook succesvol. Meer dan een dozijn reportages en interviews met activisten en experts uit Europa, Zuid- en Noord-Amerika werden uitgezonden. Daarin werden de gebeurtenissen in de CND besproken en de gevolgen ervan op het drugsbeleid in de lidstaten. Alle reportages zijn te zien op de Encod website
De Encod delegatie in het VN-gebouw, die bestond uit de Amerikaanse schrijver Doug Fine, de Boliviaanse cocaboer en ex-staatssecretaris voor cocazaken, Dionisio Nuñez en de voorzitter van Encod Janko Belin, was getuige van de traditionele meningsverschillen tussen lidstaten en VN-vertegenwoordigers. De delegatieleden uit verschillende Latijnsamerikaanse landen benadrukten het belang van de herziening van de traditionele interpretatie van de drie VN-drugsverdragen. Dit leek op de voorbode van de grote stap vooruit waar velen op hopen na de legalisering van cannabis in Uruguay en sommige staten van de VS.
Echter, andere landen (zoals Zweden, Japan en Rusland) lieten er geen twijfel over bestaan dat het ideaal van de zero tolerance nog altijd diepgeworteld is in het debat, en men zal tijd nodig hebben om tot overeenstemming te komen inzake een betekenisvolle hervorming van de VN-verdragen. Het is te hopen voor de openbare veiligheid en de reputatie van de bankensector dat dit niet te lang gaat duren. Het is opmerkelijk dat de directeur van de UNODC, Yury Fedotov, de rol van de burgers in het drugsdebat omschreef als die van “helden”. Hij zei daar bij dat als het aantal landen die de drugsvrede verkiezen boven de drugsoorlog een cruciaal punt bereikt, de internationale verdragen vanzelf zullen volgen.
Daarom put Encod hoop uit het feit dat er, in tegenstelling tot de voorafgaande vergaderingen van de Commissie Verdovende Middelen, op dit moment landen zijn die het verbod als basis voor het antwoord op drugsgerelateerde problemen openlijk in vraag stellen. Meer dan ooit beseffen de ambtenaren, niet alleen van de regeringen, maar ook van de UNODC, wat er ons te wachten staat. In plaats van te blijven hameren op de noodzaak om een “drugsvrije wereld” te scheppen, verwijzen ze naar het belang van de bescherming van mensen en samenlevingen voor de schade die drugs en drugshandel kunnen aanrichten. We blijven hopen op de regeringen die deze woorden in daden kunnen omzetten en in hun beleid gestaag kunnen koerszetten naar wettelijke regulering als de enige optie om schade te verminderen en de veiligheid te vergroten.
Hopelijk komt de belanrijke ommezwaai in de volgende UNODC-top in New York in 2016. De wetten over drugs zijn het probleem. Ze wijzigen is de oplossing.
Of de UNODC directeur in staat is om de daad bij het woord te voegen is nog de vraag. De aanwezigheid van Encod in de CND werd overschaduwd door het feit dat de toegang tot de vergadering werd ontzegd aan de coördinator van Encod, Joep Oomen. Toen hij donderdag het VN-gebouw betrad had Oomen, een gerespeceteerde activist, geweigerd om zich te onderwerpen aan een vernederende fouillering, die was gebaseerd op de eigenaardige reden dat hij het straattheater had georganiseerd.
Toen hij vroeg om het protocol in te mogen zien waarin deze fouillering werd voorgeschreven, handelde het VN-veiligheidspersoneel zeer agressief, gooide de bezittingen van de heer Oomen op straat en duwde hem richting de uitgang. Vervolgens kwamen 15 veiligheidsagenten opdagen, onder wie 4 supervisoren. Na een lange discussie werd Oomen te verstaan gegeven om “van de zon in Wenen te genieten, en mogen terug te komen.” Echter, de volgende dag werd hem meegedeeld door een veiligheidsagent dat zijn accreditatie volledig was ingetrokken door het UNODC – secretariaat zonder verdere uitleg. In afwezigheid van Oomen werd de Encod speech in de vergadering van vrijdag voorgelezen door Fine.
Artikel 12 van de Verklaring van de Rechten van de Mens die in 1948 door de VN werd aangenomen, stelt het volgende:
“Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.”
Als de VN niet in staat zou zijn om dit artikel te laten gelden, wie dan wel?*
Tenslotte is de onbetwistbare conclusie van de 57e zitting van de VN-Commissie Verdovende Middelen dat de voortgang naar het onherroepelijke einde van de internationale drugsoorlog zo onafwendbaar is als in de lidstaten zelf. En daar zijn we dankbaar voor, want dat betekent dat we een veiliger en gezondere wereld tegemoetgaan.
* Maandag 17 maart werd Oomen opnieuw toegelaten tot het gebouw, en werd hem excuses aangeboden door verschillende VN ambtenaren.

Gedurende de ochtend van donderdag 13 en vrijdag 14 maart, presenteerde een groep Encod-leden uit 11 verschillende landen een straattheater bij de ingang van het VN-gebouw. Gekleed in 18e eeuwse kostuums overhandigden ze de delegatieleden die bij de VN aankwamen, stekjes van cannabisplanten en informatie over de redenen om een eind te maken aan de oorlog tegen drugs.

Het theater bracht de episode tot leven van de Koffiesnuffelaarsbrigade, een groep gehandicapte soldaten die het koffieverbod moesten uitvoeren dat was opgelegd door de Pruisische Koning Frederik de Grote in de 18e eeuw. Eerst reageerden de gedelegeerden terughoudend, maar later namen velen van hen de flyers in ontvangst en staken hun duim omhoog bij het passeren. Dit gebaar symboliseerde natuurlijk het feit dat wereldwijd de argumenten voor het beëindigen van de war on drugs meer en meer aanvaard worden.

De Kaffeeschnüffler flyer van Encod (klik voor grote versie)
De Kaffeeschnüffler flyer van Encod (klik voor grote versie)

Het andere onderdeel van het actieprogramma van Encod in Wenen, een onafhankelijk perscentrum dat reportages zou maken over de vergadering van de VN, verliep ook redelijk succesvol. Meer dan een dozijn reportages en interviews met activisten en experts uit Europa, Zuid- en Noord-Amerika werden uitgezonden. Daarin werden de gebeurtenissen in de CND besproken en de gevolgen ervan op het drugsbeleid in de lidstaten. Alle reportages zijn te zien op de Encod website.

De Encod delegatie in het VN-gebouw, die bestond uit de Amerikaanse schrijver Doug Fine, de Boliviaanse cocaboer (en ex-staatssecretaris voor cocazaken, Dionisio Nuñez en de voorzitter van Encod Janko Belin, was getuige van de traditionele meningsverschillen tussen lidstaten en VN-vertegenwoordigers. De delegatieleden uit verschillende Latijnsamerikaanse landen benadrukten het belang van de herziening van de traditionele interpretatie van de drie VN-drugsverdragen. Dit leek op de voorbode van de grote stap vooruit waar velen op hopen na de legalisering van cannabis in Uruguay en sommige staten van de VS.

Franse cannabis-activist en Encod-lid Farid: time to end the war on drugs, time to regulate! (© Gonzo media)
Franse cannabis-activist en Encod-lid Farid: time to end the war on drugs, time to regulate! (© Gonzo media)

Echter, andere landen (zoals Zweden, Japan en Rusland) lieten er geen twijfel over bestaan dat het ideaal van de zero tolerance nog altijd diepgeworteld is in het debat, en men zal tijd nodig hebben om tot overeenstemming te komen inzake een betekenisvolle hervorming van de VN-verdragen. Het is te hopen voor de openbare veiligheid en de reputatie van de bankensector dat dit niet te lang gaat duren. Het is opmerkelijk dat de directeur van de UNODC, Yury Fedotov, de rol van de burgers in het drugsdebat omschreef als die van “helden”. Hij zei daar bij dat als het aantal landen die de drugsvrede verkiezen boven de drugsoorlog een cruciaal punt bereikt, de internationale verdragen vanzelf zullen volgen.

Daarom put Encod hoop uit het feit dat er, in tegenstelling tot de voorafgaande vergaderingen van de Commissie Verdovende Middelen, op dit moment landen zijn die het verbod als basis voor het antwoord op drugsgerelateerde problemen openlijk in vraag stellen. Meer dan ooit beseffen de ambtenaren, niet alleen van de regeringen, maar ook van de UNODC, wat er ons te wachten staat. In plaats van te blijven hameren op de noodzaak om een “drugsvrije wereld” te scheppen, verwijzen ze naar het belang van de bescherming van mensen en samenlevingen voor de schade die drugs en drugshandel kunnen aanrichten.

VOC'er Myranda Bruin deelt flyers uit aan de gedelegeerden (© Gonzo media)
VOC'er Myranda Bruin deelt flyers uit aan de gedelegeerden (© Gonzo media)

We blijven hopen op de regeringen die deze woorden in daden kunnen omzetten en in hun beleid gestaag kunnen koerszetten naar wettelijke regulering als de enige optie om schade te verminderen en de veiligheid te vergroten.

Hopelijk komt de belangrijke ommezwaai in de volgende UNODC-top in New York in 2016. De wetten over drugs zijn het probleem. Het wijzigen van die wetten is de oplossing.

Of de UNODC directeur in staat is om de daad bij het woord te voegen is nog de vraag. De aanwezigheid van Encod in de CND werd overschaduwd door het feit dat de toegang tot de vergadering werd ontzegd aan de coördinator van Encod, Joep Oomen. Toen hij donderdag het VN-gebouw betrad had Oomen, een gerespecteerde activist, geweigerd om zich te onderwerpen aan een vernederende fouillering, die was gebaseerd op de eigenaardige reden dat hij het straattheater had georganiseerd.

Toen hij vroeg om het protocol in te mogen zien waarin deze fouillering werd voorgeschreven, handelde het VN-veiligheidspersoneel zeer agressief, gooide de bezittingen van de heer Oomen op straat en duwde hem richting de uitgang.

Eindelijk binnen: Encod coördinator en mede-oprichter van het VOC Joep Oomen (rechts) en Farid in de plenaire zaal (© Gonzo media)
Eindelijk binnen: Encod coördinator en mede-oprichter van het VOC Joep Oomen (rechts) en Farid in de plenaire zaal (© Gonzo media)

Vervolgens kwamen 15 veiligheidsagenten opdagen, onder wie 4 supervisoren. Na een lange discussie werd Oomen te verstaan gegeven “van de zon in Wenen te genieten, en mogen terug te komen.” Echter, de volgende dag werd hem meegedeeld door een veiligheidsagent dat zijn accreditatie volledig was ingetrokken door het UNODC-secretariaat zonder verdere uitleg. In afwezigheid van Oomen werd de Encod speech in de vergadering van vrijdag voorgelezen door Doug Fine.

Artikel 12 van de Verklaring van de Rechten van de Mens die in 1948 door de VN werd aangenomen, stelt:

Joep Oomen (© Gonzo media)
Joep Oomen (© Gonzo media)

“Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.”

Als de VN niet in staat zou zijn om dit artikel te laten gelden, wie dan wel?*

Tenslotte is de onbetwistbare conclusie van de 57e zitting van de VN-Commissie Verdovende Middelen dat de voortgang naar het onherroepelijke einde van de internationale drugsoorlog zo onafwendbaar is als in de lidstaten zelf. En daar zijn we dankbaar voor, want dat betekent dat we een veiliger en gezondere wereld tegemoet gaan.

* Maandag 17 maart werd Oomen opnieuw toegelaten tot het gebouw, en werd hem excuses aangeboden door verschillende VN ambtenaren.

© Gonzo media
© Gonzo media
Drug_Peace_Now_Encod-Vienna-foto-db_0913_crop
© Gonzo media
Een deel van het Encod team in de lobby van het Pyramid Event Hotel in Wenen (© Gonzo media)
Een deel van het Encod team in de lobby van het Pyramid Event Hotel in Wenen (© Gonzo media)

Comment (1)

  • Cannawizard 22/03/2014 at 8:14 am Reply

    Veel dank/many thanx
    for your work overthere.
    That the cannabispower may win

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*