Verbijsterde reacties op afwijzen regulering cannabis door Nationale Politie

  • SHARE:
  • Tweet this

February 28th, 2014 | 16:19
Door webmaster

Het nieuws dat Ruub Bik, de door minister Opstelten benoemde korpschef van de Nationale Politie, in een notitie tegen regulering van cannabis pleit omdat dit zou leiden tot “extreem geweld” tegen gereguleerde kwekerijen, heeft tot verbijsterde en honende reacties geleid. “Het is bijna onbegrijpelijk hoe onzinnig de reactie van Bik is”.

Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef Nationale Politie

Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef Nationale Politie

Paul Depla, burgemeester van Heerlen en een van de initiatiefnemers van het manifest Joint Regulation, liet aan het ANP weten “onthutst” en “verbijsterd” te zijn door het nieuws over de notitie van Bik, waarover de Volkskrant vandaag bericht. Citaat uit het Volkskrant artikel:

De korpsleiding van de Nationale Politie is tegen het gedogen van wietteelt omdat ze bang is dat criminelen deze ‘legale’ hennepkwekerijen ‘met extreem geweld’ zullen overvallen. Door die dreiging moeten de kwekerijen permanent worden bewaakt, wat extra politie-inzet vergt. Dit schrijft Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, in een notitie aan de regionale korpsen die in handen is van de Volkskrant. Hij reageert daarmee op de recente oproep van 50 gemeenten om in navolging van wietverkoop in coffeeshops ook de wietteelt te gedogen.’

In een tweet noemde Depla de visie van Bik ‘de omgekeerde wereld’. Tegen het ANP zei hij: “Uit vrees voor de represailles doen we niks en laten we de wietteelt in handen van de criminelen.” Op Twitter regende het honende reacties; hieronder een kleine bloemlezing.

Meerdere critici wijzen er op dat de export blijkbaar uit het repertoire is geschrapt. Weblog Retecool: “Het enige dat uit het onderzoek blijkt is dat Opstelten de burgerij de afgelopen jaren flink heeft voorgelogen. 80% van de kweek zou immers bestemd zijn voor het buitenland? Volgens hetzelfde krantenartikel is men nu echter weer bang dat de illegale kweek zich zal gaan richten op productie voor datzelfde buitenland. Echt, verlos Nederland van deze zwaar bedenkelijke organisatie, en hun aards-conservatieve leider zelf uit zijn lijden. Dank u!”

De korpsleiding van de Nationale Politie is tegen het gedogen van wietteelt omdat ze bang is dat criminelen deze ‘legale’ hennepkwekerijen ‘met extreem geweld’ zullen overvallen. Door die dreiging moeten de kwekerijen permanent worden bewaakt, wat extra politie-inzet vergt.
Dit schrijft Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, in een notitie aan de regionale korpsen die in handen is van de Volkskrant. Hij reageert daarmee op de recente oproep van 50 gemeenten om in navolging van wietverkoop in coffeeshops ook de wietteelt te gedogen

Kustaw_B_28022014_01

Kustaw_B_28022014_02

Sidney_Smeets_28022014

Lars_Boelen_28022014_01

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.