Doede de Jong: wietbestrijding grenst aan waanzin

Een nieuw opiniestuk van Doede de Jong, biologisch wietkweker en VOC medewerker. ‘De consument en de kweker worden op het altaar van hypocrisie geofferd.’

Een nieuw opiniestuk van Doede de Jong, biologisch wietkweker en VOC medewerker, naar aanleiding van het bericht dat de Hollandse Hennepoorlog in het Noorden van het land nog verder geïntensiveerd gaat worden.  ‘De consument en de kweker worden op het altaar van hypocrisie geofferd.’

WIETBESTRIJDING GRENST AAN WAANZIN!

door Doede J. de Jong

Natuur, hennep, in oorlog met de wet. Het is geen oorlog tegen de planten maar tegen de genieters hiervan.

'Leaver dea as slaaf’, Doede spreekt het Westerpark toe op Cannabis Bevrijdingsdag 2012 (© Gonzo media)
'Leaver dea as slaaf’, Doede spreekt het Westerpark toe op Cannabis Bevrijdingsdag 2012 (© Gonzo media)

Als je een ander willekeurig kruid gaat verkopen en de teelt daarvan gaat verbieden, dan krijg je exact dezelfde problemen. Criminaliteit heeft niets met de plant op zich te maken maar alles met het respectloze verbod.

Oud politiekorpschef Magda Berndsen stelde al volkomen terecht dat de overheid met haar cannabisbeleid een monstrum heeft gecreëerd.

Ondanks dit gegeven heeft het ministerie van V. en J., ten koste van uw portemonnee, gemeend haar onderdrukking te moeten intensiveren.

Einstein zei het al: een beleid blijven voeren en zelfs intensiveren, dat steeds tot de niet gewenste en zelfs averechtse resultaten leidt, is een vorm van krankzinnigheid.

Coffeeshops mogen wiet verkopen, die niet verbouwd had mogen zijn.

Discutabel is ook dat de politie zegt de teelt te bestrijden, terwijl als ze zouden willen, ze vandaag nog wel de achterdeur (aanvoer) van de coffeeshops zou kunnen sluiten. Wat ze niet doen!

De gevolgen van dit schijnheilige beleid zijn desastreus. Er wordt gestolen, geroofd, gemoord, troep gefabriceerd en brandgevaarlijke situaties gecreëerd.

Doede de Jong (© Gonzo media)
Doede de Jong (© Gonzo media)

Allemaal het gevolg van het feit dat de overheid categorisch weigert de teelt fatsoenlijk te regelen, terwijl ze die met haar beleid ook nog eens zelf uitlokt. Een gevaarlijke ontwikkeling is dat zij door deze handelswijze onderdeel van een criminele organisatie geworden.

Ondertussen worden de consument en de kweker op het altaar van hypocrisie geofferd.

Waar de voor de coffeeshops dagelijks benodigde 700 kilo wiet vandaan komt is een raadsel. Het schijnt dat die tegenwoordig uit de lucht komt vallen.

Officieren van justitie en rechters en zijn verplicht hun signaalfunctie te gebruiken om aan deze hypocriete, contraproductieve, illusoire en juridisch volslagen incorrecte rechtsgang een einde te maken. Waar is hun juridische geweten? Rechtvaardigheid moet hun doel zijn!

Advertentie van NORML (National Organisation for the Reform of Marijuana Law)
Advertentie van NORML (National Organisation for the Reform of Marijuana Law)

Een positief bericht is dat de rechtbank van Zwolle een coffeeshop exploitant en medewerkers geen straf heeft opgelegd voor het aanwezig hebben van een te grote handelsvoorraad.

Het zou de overheid sieren en verstandig zijn, als ze toe zou geven, dat haar repressieve beleid heeft gefaald.

Laat de Drooglegging in Amerika, bijna een kopie van onze wietbestrijding,voor hen een les zijn.

Daar zijn momenteel 21 staten waar op medicinale basis wiet wordt verkocht en twee staten, Colorado en Washington, waar wiet gelegaliseerd is. Nog eens acht staten overwegen op korte termijn wiet te legaliseren.

Het is zo simpel, stop met de repressie en begin met oplossingsgericht te denken, dan hoef je alleen de aanvoer nog maar fatsoenlijk te regelen. Dat moet niet zo moeilijk zijn, want er zijn 123 zetels in de Tweede Kamer die voor het open houden van de coffeeshops zijn.

Breng de materie onder bij het ministerie van VWS, hef het verbod op of legaliseer minimaal de teelt, dan kan de dure repressieve symbool politiek worden beëindigd, zal de criminaliteit verdwijnen en kan de kwaliteit van de wiet gecontroleerd worden.

Een win-win situatie.

Doede J. de Jong

Biologische wietkweker en VOC medewerker

Comments (2)

  • Serge 27/02/2014 at 3:46 pm Reply

    wanneer worden we weer oprecht en eerlijk in ons land ? natuur verbieden kan niet en mag niet ! groetjes vriend van het groen Serge

  • wayward 17/04/2014 at 12:08 pm Reply

    Misleidende titel. Wietbestrijding is waanzin. Het is overduidelijk dat de grens van zinnig bezig zijn ruimschoots wordt overschreden. Waarschijnlijk is dat de bedoeling.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*