VVD en SP: verwelkom Cannabis Bevrijdingsdag in Eindhoven

Haal Cannabis Bevrijdingsdag naar Eindhoven: dat is de strekking van een actuele motie van de VVD en de SP die vanavond in de Eindhovense raad wordt behandeld.

Haal Cannabis Bevrijdingsdag naar Eindhoven: dat is de strekking van een actuele motie van de VVD en de SP die vanavond in de Eindhovense gemeenteraad wordt behandeld.

Zondag 15 juni 2014...
Zondag 15 juni 2014...

Zoals bekend is het jaarlijkse gratis festival van het VOC verbannen uit het Amsterdamse Westerpark, waar we vier probleemloze edities van Cannabis Bevrijdingsdag hebben georganiseerd (de eerste editie was in 2009 op het Museumplein). Ook een compromis voorstel om naar 11 mei te verhuizen werd door de Deelraad Amsterdam West afgewezen.

Op dit moment is het VOC in onderhandeling met de Deelraad Amsterdam Oost over een eventuele verhuizing naar het Oosterpark of het Flevopark. Eindhoven is echter ook een zeer aantrekkelijke optie. VOC woordvoerder Derrick Bergman: ‘Bevrijding van cannabis is in het Zuiden nog harder nodig dan in de rest van het land: hier mogen toeristen nog steeds de coffeeshop niet in. Bovendien heeft Eindhoven een rijke festivaltraditie met onder meer Dynamo Open Air en Reggae Sundance. Een locatie als Strijp-S zou ideaal zijn voor Cannabis Bevrijdingsdag.’

Mozes and the Firstborn op Cannabis Bevrijdingsdag 2013 (© Gonzo media)
Mozes and the Firstborn op Cannabis Bevrijdingsdag 2013 (© Gonzo media)

Of de motie een meerderheid krijgt zal vooral afhangen van de PvdA, de grootste partij in de Eindhovense gemeenteraad. Bergman: ‘In de Deelraad Amsterdam West stemden de PvdA en GroenLinks tot onze verbijstering tégen een motie om Cannabis Bevrijdingsdag te behouden voor het Westerpark. Hopelijk gaat het in Eindhoven anders. ‘ Uiterlijk 1 maart -liever eerder- maakt het VOC de definitieve locatie van de zesde editie van Cannabis Bevrijdingsdag bekend. De datum staat vast: zondag 15 juni 2014, van 14.00 tot 22.00 uur. Gratis toegankelijk voor alle leeftijden en nationaliteiten!

Hieronder de volledige tekst van de motie die vanavond wordt ingediend door Ferry van den Broek (VVD) en Bianca van Kaathoven (SP). Klik hier voor pdf.

VVD-EHV-SP-logo-balk
ACTUELE MOTIE: VERWELKOM CANNABIS BEVRIJDINGSDAG

De ondergetekende heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden:

De ondergetekenden, lid van de gemeenteraad van Eindhoven; Gehoord de ter zake gevoerde discussies in de raadsvergadering van 18 februari 2014.

Constaterende dat:

-De afgelopen vijf jaar in het Amsterdamse Westerpark het evenement de ‘Cannabis Bevrijdingsdag’ werd georganiseerd;
-De Cannabis Bevrijdingsdag een festival is met een nadrukkelijk aanwezige politiek inhoudelijke boodschap die voor een groot deel overeen komt met de boodschap van Eindhoven inzake regulering van de cannabisteelt;
-Het Eindhovense evenementenbeleid ‘Gastvrij en Veilig’ is genaamd en dat er in Eindhoven in beginsel altijd evenementen kunnen worden georganiseerd mits zij voldoen aan de voorwaarden zoals de raad die heeft vast gesteld in het evenementenbeleid en er geen extra financiële middelen voor nodig zijn.

Overwegende dat:

-De nadrukkelijk aanwezige politiek inhoudelijke boodschap in grote mate overeenkomt met de boodschap zoals Eindhoven die uitdraagt onder meer richting het Rijk waarin Eindhoven zich een niet te onderschatten ‘trekkersfunctie’ heeft aangemeten;
-De politieke boodschap van het evenement kan bijdragen aan het uitdragen van de inhoudelijke visie van Eindhoven, en alle gemeenten die het onlangs gepresenteerde manifest ‘Joint Regulation’ hebben ondertekend, inzake de (pilot) regulering van de cannabisteelt;
-De Cannabis Bevrijdingsdag een positief evenement is en onder andere een bijdrage wil leveren aan de (pilot) regulering van de cannabisteelt door (inter)nationale sprekers, debatten en het vertonen van films en het decriminaliseren van zowel de gebruiker als de welwillende coffeeshopondernemers;
-De Cannabis Bevrijdingsdag een evenement is dat niet eerder tot overlast heeft geleid in het Amsterdamse Westerpark in de vijf jaar dat het nu wordt georganiseerd;

Stelt de raad voor om het volgende te besluiten:

1. Dat de gemeenteraad van Eindhoven als haar mening uitspreekt dat de Cannabis Bevrijdingsdag welkom is in Eindhoven mits de organisatie zich houdt aan de voorwaarden zoals gesteld in het Eindhovense evenementenbeleid en zonder dat er vanuit de gemeente extra financiële middelen voor worden vrijgemaakt;
2. Het college van B&W de opdracht te geven om deze uitspraak actief te communiceren aan de organisatie van de Cannabis Bevrijdingsdag;
3. De raad in kennis te stellen van de reactie van de organisatie.

Eindhoven, 18 februari 2014
De leden van de raad,
Ferry van den Broek (VVD), voorsteller
Bianca van Kaathoven (SP), voorsteller

Zie ook: Cannabis Bevrijdingsdag niet meer welkom in Westerpark, Amsterdam Dichtbij, 30 januari 2014
Zie ook: SP en VVD: verwelkom Cannabis Bevrijdingsdag in Eindhoven, Eindhoven Dichtbij, 18 februari 2014

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*