Nieuwe VOC brochure: Dweilen met de kraan open / de onhoudbare paradox van de achterdeur

Deze week verschijnt een nieuwe brochure van de stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, over de knelpunten van het huidige cannabisbeleid en de ruimte voor oplossingen. De pdf-versie is nu al beschikbaar.

© stitching Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, februari 2014
© stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, februari 2014

Een deel van de eerste (spoed)oplage is verstuurd aan een tiental Tweede Kamerleden, met het oog op het Algemeen Overleg van de commissie V & J over coffeeshopbeleid op woensdag 19 februari. Omdat ook het onzinnige en potentieel rampzalige kabinetsplan voor maximering van het thc-gehalte van cannabis besproken zal worden, is ook de vorige VOC brochure ‘De feiten over thc en andere werkzame stoffen in cannabis‘ toegevoegd.

Zo kunnen de Kamerleden in elk geval goed beslagen ten ijs komen in het debat met minister Opstelten (VVD) van veiligheid en justitie en staatssecretaris Van Rijn (PvdA) van VWS. Hieronder de tekst van de inleiding van de nieuwe VOC brochure ‘Dweilen met de kraan open / de onhoudbare paradox van de achterdeur‘.

KLIK HIER VOOR PDF NIEUWE VOC BROCHURE

Leden van de Staten Generaal,
Bij deze bieden wij U een nota aan inhoudende de knelpunten veroorzaakt door het huidige beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie inzake cannabis. Het motto van deze nota ‘Dweilen met de kraan open’ is ontleend aan de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van Gijzel van Eindhoven.
Van Gijzel was ook een van de initiatiefnemers van de op 31 januari te Utrecht belegde Bestuurlijke Bijeenkomst, waar 35 grote en middelgrote gemeenten hun steun uitspraken aan het manifest ‘Joint Regulation’, gericht aan minister Opstelten. Een oproep tot herziening van zijn beleid.
Het eenzijdig repressieve beleid van de minister heeft inmiddels geleid tot toenemende overlast in de binnensteden, opleving illegale (straat)handel, het teloor gaan van de scheiding van de markten voor soft-en harddrugs, een explosief expanderende criminaliteit rond de alsmaar lucratiever wordende teelt en tot stigmatisering van de kleine thuistelers. Zij worden bijvoorbeeld zonder pardon uit hun woning gezet bij bezit van een (zeer) gering aantal plantjes.
Dweilen met de kraan open. Ineffectief maar ook extreem kostbaar; ruim 450.000.000 euro per jaar, volgens een door het CPB bevestigde berekening van D66. Dit gaat ten koste van taken met een maatschappelijk hogere prioriteit.
De geloofwaardigheid van de overheid staat daarbij  toenemend onder druk. Het is niet uit te leggen dat men wél cannabis mag kopen en gebruiken, maar dat de teelt verboden is. Of simpeler gezegd: men mag wél melk kopen, maar de boeren mogen geen koeien houden.
En waarom toch?
Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is al lang vastgesteld dat cannabis in de rangschikking van schadelijke drugs pas op de elfde plaats staat. Nog ná de alom ruim verkrijgbare slaap-en kalmeringsmiddelen. Alcohol en tabak komen daarentegen -na crack en heroïne- op de derde en vierde plaats!
Een nieuw, zij het in wezen een opgepoetst argument tegen regulering wordt gezien in de vermeende massale export van Nederlandse wiet (‘tachtig procent’). Een hardnekkige mythe. Het gaat om een extrapolatie van geschatte cijfers, waar zelfs het KLPD kritisch tegenover staat. Bovendien is er nog nimmer sprake geweest van de vangst van een substantieel transport.
En wat de tweede door de minister van Veiligheid en Justitie eindeloos herhaalde mantra betreft: zijn beroep op Internationale Verdragen wordt thans wereldwijd door een reeks van landen, de Verenigde Staten voorop, in hoog tempo ontkracht!
*
De komende gemeenteraadsverkiezingen zouden wel eens, mede door het manifest van de 35 gemeentes, van cruciaal belang kunnen worden!
Henk Poncin
Voorzitter stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod

Leden van de Staten Generaal,

Bij deze bieden wij U een nota aan inhoudende de knelpunten veroorzaakt door het huidige beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie inzake cannabis. Het motto van deze nota ‘Dweilen met de kraan open’ is ontleend aan de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van Gijzel van Eindhoven.

Pagina uit de nieuwe brochure. Bestellen: mail info@voc-nederland.org
Pagina uit de nieuwe brochure. Bestellen: mail info@voc-nederland.org

Van Gijzel was ook een van de initiatiefnemers van de op 31 januari te Utrecht belegde Bestuurlijke Bijeenkomst, waar 35 grote en middelgrote gemeenten hun steun uitspraken aan het manifest ‘Joint Regulation’, gericht aan minister Opstelten. Een oproep tot herziening van zijn beleid.

Het eenzijdig repressieve beleid van de minister heeft inmiddels geleid tot toenemende overlast in de binnensteden, opleving illegale (straat)handel, het teloor gaan van de scheiding van de markten voor soft-en harddrugs, een explosief expanderende criminaliteit rond de alsmaar lucratiever wordende teelt en tot stigmatisering van de kleine thuistelers. Zij worden bijvoorbeeld zonder pardon uit hun woning gezet bij bezit van een (zeer) gering aantal plantjes.

Dweilen met de kraan open. Ineffectief maar ook extreem kostbaar; ruim 450.000.000 euro per jaar, volgens een door het CPB bevestigde berekening van D66. Dit gaat ten koste van taken met een maatschappelijk hogere prioriteit.

De geloofwaardigheid van de overheid staat daarbij  toenemend onder druk. Het is niet uit te leggen dat men wél cannabis mag kopen en gebruiken, maar dat de teelt verboden is. Of simpeler gezegd: men mag wél melk kopen, maar de boeren mogen geen koeien houden.

Pagina uit de nieuwe VOC brochure. Bestellen? > info@voc-nederland.org
Pagina uit de nieuwe VOC brochure. Bestellen? > info@voc-nederland.org

En waarom toch?

Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is al lang vastgesteld dat cannabis in de rangschikking van schadelijke drugs pas op de elfde plaats staat. Nog ná de alom ruim verkrijgbare slaap-en kalmeringsmiddelen. Alcohol en tabak komen daarentegen -na crack en heroïne- op de derde en vierde plaats!

Een nieuw, zij het in wezen een opgepoetst argument tegen regulering wordt gezien in de vermeende massale export van Nederlandse wiet (‘tachtig procent’). Een hardnekkige mythe. Het gaat om een extrapolatie van geschatte cijfers, waar zelfs het KLPD kritisch tegenover staat. Bovendien is er nog nimmer sprake geweest van de vangst van een substantieel transport.

En wat de tweede door de minister van Veiligheid en Justitie eindeloos herhaalde mantra betreft: zijn beroep op Internationale Verdragen wordt thans wereldwijd door een reeks van landen, de Verenigde Staten voorop, in hoog tempo ontkracht!

*

De komende gemeenteraadsverkiezingen zouden wel eens, mede door het manifest van de 35 gemeentes, van cruciaal belang kunnen worden!

Henk Poncin
Voorzitter stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*