Reacties Koos Zwart en August de Loor op overlijden Els Borst

Ook in de cannabiswereld is het plotselinge overlijden van Els Borst, voormalig minister van VWS, hard aangekomen. Twee reacties, van August de Loor (Adviesburo Drugs Amsterdam) en van Koos Zwart (levende legende).

Via de VOC mailinglijst deelde August de Loor zijn herinnering aan Els Borst, huisarts, D66 boegbeeld en voormalig minister van VWS:

Els Borst in 2002 (Foto: Wikimedia)
Els Borst in 2002 (Foto: Wikimedia)
Zoals een ieder van ons, ben ook ik geschokt door het tragische overlijden van voormalig Minister van VWS, Els Borst. Nog geen drie maanden geleden heb ik met haar tijdens een conferentie in Amsterdam over het legaliseren van de kweek van wiet vele herinneringen uit de vorige eeuw naar boven gehaald van toen zij Minister was met vele uitdagende dossiers voor het Nederlandse drugsbeleid van pogingen om XTC op een aparte lijst 2 van de Opiumwet te krijgen, van het regelen van de achterdeur van coffeeshops, van het onder medisch toezicht verstrekken van heroine, van het decategoraliseren van de verslavingszorg, van het protocoliseren van het drugstestsysteem en al die andere dossiers als basis van een effectief Harm Reduction drugsbeleid op basis van de Volkgezondheid. Met vertwijfeling van dat vele van deze pogingen op niets zijn uitgelopen met daarvoor in de plaats een drugsbeleid wat steeds meer in het teken staat van verbieden en bestrijden keken wij elkaar aan van hoe het nou allemaal verder moet.
Om haar doorwrochte en pragmatische visie nog een keer in de spotlight te zetten, herinner ik haar opvatting over een thema die nu zeer actueel speelt van het voornemen van de regering om cannabis met 15% THC als harddrugs op lijst 1 van de Opiumwet te plaatsen als instrument tegen het terugdringen van problematische cannabisgebruik. Aan haar uitspraak van dat; “Sterke wiet het voordeel heeft dat de consument minder hoeft te roken om het gewenste effect te bereiken”, voegde zij daar als voormalig arts nuchter aan toe dat “dit vanuit gezondheidsoptiek niet ongunstig is omdat de consument zodoende minder teer, nicotine en andere schadelijke stoffen van tabak en cannabis binnenkrijgt”. Uiteraard is dit dossier ietwat complexer maar raakte zij met deze oneliners de kern van de discussie over het THC-gehalte van dat problematisch cannabisgebruik nauwelijks iets van doen heeft met de sterkte van cannabis maar meer, zo niet alles, met de persoon die, om welke reden dan ook, geen maat weet te houden.
Veel sterkte aan een ieder met het verwerken van het intense verdriet van het heen gaan van deze bijzondere vrouw.
Met vriendelijke groet!
August de Loor

Zoals een ieder van ons, ben ook ik geschokt door het tragische overlijden van voormalig minister van VWS, Els Borst. Nog geen drie maanden geleden heb ik met haar tijdens een conferentie in Amsterdam over het legaliseren van de kweek van wiet vele herinneringen uit de vorige eeuw opgehaald, toen zij minister was met vele uitdagende dossiers voor het Nederlandse drugsbeleid. Van pogingen om XTC op een aparte lijst 2 van de Opiumwet te krijgen tot het regelen van de achterdeur van coffeeshops, van het onder medisch toezicht verstrekken van heroïne tot het decategoraliseren van de verslavingszorg, het protocolleren van het drugstestsysteem en al die andere dossiers als basis van een effectief harm reduction drugsbeleid, gebaseerd op de volksgezondheid.

Met vertwijfeling dat vele van deze pogingen op niets zijn uitgelopen en daarvoor in de plaats een drugsbeleid is gekomen dat steeds meer in het teken staat van verbieden en bestrijden keken wij elkaar aan van hoe het nou allemaal verder moet. Om haar doorwrochte en pragmatische visie nog een keer in de spotlight te zetten, herinner ik aan haar opvatting over een thema dat nu zeer actueel is: het voornemen van de regering om cannabis met 15% THC als harddrugs op lijst 1 van de Opiumwet te plaatsen, als instrument om problematisch cannabisgebruik terug te dringen.

August de Loor, Cannabis Bevrijdingsdag 2009 (foto © Gonzo media)
August de Loor, Cannabis Bevrijdingsdag 2009 (foto © Gonzo media)

Aan haar uitspraak “Sterke wiet heeft het voordeel heeft dat de consument minder hoeft te roken om het gewenste effect te bereiken”, voegde zij als voormalig arts nuchter toe dat “dit vanuit gezondheidsoptiek niet ongunstig is omdat de consument zodoende minder teer, nicotine en andere schadelijke stoffen van tabak en cannabis binnenkrijgt”. Uiteraard is dit dossier complexer maar zij raakte met deze oneliners de kern van de discussie over het THC-gehalte: problematisch cannabisgebruik heeft nauwelijks iets van doen met de “sterkte” van cannabis maar meer -zo niet alles- met de persoon die, om welke reden dan ook, geen maat weet te houden.

Veel sterkte aan een ieder met het verwerken van het intense verdriet van het heen gaan van deze bijzondere vrouw.

Met vriendelijke groet!

August de Loor

Op de website Cannabis-Kieswijzer verscheen een kort in memoriam van de hand van Koos Zwart, zoon van voormalig minister van volksgezondheid Irene Vorrink, onder wiens bewind in 1976 de Opiumwet werd veranderd. Koos was in die tijd landelijk bekend vanwege de “Beursberichten voor wiet en hasj” die hij elke week presenteerde in het populaire radioprogramma In de Rooie Haan. Hij schrijft over Els Borst:

Koos Zwart bij een van de VOC cannabisdebatten, Eindhoven, 26 februari 2011 (© Gonzo media)
Koos Zwart bij een van de VOC cannabisdebatten, Eindhoven, 26 februari 2011 (© Gonzo media)

Wij missen Els nu al. Haar doortastende aanpak was voortgekomen uit haar opvattingen als huisarts, omgeven door de gedachte van D66 “we gaan de wereld veranderen” (mr. H.A.F.M.O. van Mierlo). Het gaat hier om de doortastendheid die huisartsen eigen is: supersnel beslissingen nemen. Ingaande het beleid in 1976-1977 brak een periode aan, waarin 20 jaar lang geen onderzoek werd gedaan naar bijvoorbeeld de sterkte van de nederwiet, waarover dan ook 20 jaar lang geen adequate voorlichting gegeven kon worden. Als minister van Volksgezondheid ( ex art. 1 Opiumwet: voert de Opiumwet uit) voorzag Els Borst het Trimbos-instituut van de mogelijkheden om een flyeroffensief te ontketenen, wat tot op dat moment zijns gelijke niet kende: de collectie drugsvoorlichtingsflyers van het Trimbos-instituut is thans nog steeds te vinden in heel wat coffeeshops en in alle drugshulpverlenings-instellingen (in 1996 Postbus 51-actie en alle flyers in alle postkantoren en overheidsgebouwen in de foldermolen).

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in een vrijheidslievende benadering van de cannabisplant is Els Borst van wezenlijk belang geweest bij het beantwoorden van de vragen: die importvervangende cannabis neerlandica, Wat zit erin?, (THC-gehalte, onderzoek vanaf 1996) en Wat zit erop? (eenmalig onderzoek naar residuen van gewasbeschermings-middelen [fungiciden, herbiciden, insecticiden], 1999-2001). Van de periode vóór 1996 bestaan geen onderzoeksgegevens wat betreft het THC-gehalte in cannabis neerlandica (zie ook www.trimbos.nl en lees het artikel in het Algemeen Dagblad van 24 april april 2001).

Zeer terecht werd Els Borst minister van Staat (overigens de enige vrouw in dat gezelschap!!!).
Rust zacht, lieve Els.

Gerrit Jan ten Bloemendal/ Koos Zwart, 11 februari 2014
ElsBorstMemoriam_528x296

Comments (2)

  • Has 15/02/2014 at 1:07 am Reply

    En zo is het…

  • jasper 15/02/2014 at 11:30 pm Reply

    een prachtvrouw is heengegaan

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*