Deelraad stemt morgen over weigeren Cannabis Bevrijdingsdag door Westerpark

De deelraad Amsterdam West stemt morgen over het weigeren van Cannabis Bevrijdingsdag door het Westerpark. Het VOC heeft dit jaarlijkse gratis evenement vier jaar op rij georganiseerd in het Westerpark, zonder enige overlast. De motie ‘Cannabis Bevrijdingsdag 2014 in Westerpark’ wordt ingediend door de SP, De Groenen en D66.

De deelraad Amsterdam West stemt morgen over het weigeren van Cannabis Bevrijdingsdag door het Westerpark. Het VOC heeft dit jaarlijkse gratis evenement vier jaar op rij in het Westerpark georganiseerd, zonder enige overlast. 

Zondag 15 juni 2014...
Zondag 15 juni 2014...

Er worden morgenavond twee moties over festivals in het Westerpark in stemming gebracht:

De motie ‘Cannabis Bevrijdingsdag 2014 in Westerpark’: klik hier voor pdf

en de motie ‘Houd Westerpark toegankelijk voor kleinschalige en laagdrempelige festivals’: klik hier voor pdf

De tekst van de eerste motie:

‘De deelraad van stadsdeel Amsterdam West bijeen in vergadering op 28 januari 2013,

Overwegende dat:

Mozes and the Firstborn op Cannabis Bevrijdingsdag 2013 (© Gonzo media)
Mozes and the Firstborn op Cannabis Bevrijdingsdag 2013 (© Gonzo media)

-kleinschalige, open toegankelijke festivals en manifestaties door de buurt positief worden ontvangen, en blijkens gesprekken met bewoners geen overlast veroorzaken;

-de Cannabisbevrijdingsdag als openbare, vreedzame manifestatie met een ideaal dat juist in Amsterdam (West) een goed voorbeeld daarvan is;

-dat van de Cannabisbevrijdingsdag bij de deelraad geen overlast bekend is; en dat de facilitering van deze manifestatie en de daaraan voorafgaande voorbereidingen geen bezwaarlijke belasting voor het park inhouden.

Publiek bij het verrassingsoptreden van Armand, Cannabis Bevrijdingsdag 2013 (© Gonzo media)
Publiek bij het verrassingsoptreden van Armand, Cannabis Bevrijdingsdag 2013 (© Gonzo media)

Besluit:

-het DB te verzoeken de Cannabisbevrijdingsdag in 2014 in het Westerpark door te laten gaan.

en gaat over tot de orde van de dag.

SP Gabriella Choma
De Groenen Ronald Schonberger
D66 Rogier van Staveren’

Op 7 januari jl. sprak VOC woordvoerder Derrick Bergman tijdens de politieke avond van de deelraad in over de weigering van Cannabis Bevrijdingsdag. Hieronder de volledige tekst van zijn bijdrage.

Cannabis Bevrijdingsdag 2012 (© Jolien Holthuis)
Cannabis Bevrijdingsdag 2012 (© Jolien Holthuis)

Het VOC heeft alle vertrouwen in een goede afloop: de argumenten waarmee het Westerpark zijn weigering heeft gemotiveerd houden geen steek. Wij zijn het eens met de woorden van D66 lijsttrekker Pieter Rietman in het Parool van 17 januari: “Het besluit om juist dit festival te schrappen is volkomen willekeurig en inhoudelijk een slechte keuze. Softdrugs horen bij de vrije stad Amsterdam.”

Politieke Avond Deelraad West, 7 januari 2014

‘Geachte leden van de deelraad,

Mijn naam is Derrick Bergman en ik ben woordvoerder en secretaris van de stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, kortweg VOC.

Sinds 2009 organiseert het VOC elk jaar het gratis evenement Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam. De eerste editie was op het Museumplein, daarna zijn we in samenspraak met de gemeente verhuisd naar het Westerpark, waar we sinds 2010 vier vlekkeloos verlopen edities achter de rug hebben.

Kraam van Hampflax op de hennepmarkt, Cannabis Bevrijdingsdag 2013 (© Gonzo media)
Kraam van Hempflax op de hennepmarkt, Cannabis Bevrijdingsdag 2013 (© Gonzo media)

Het doel van Cannabis Bevrijdingsdag is in de eerste plaats het vieren van de internationale cannabiscultuur in al haar facetten. We willen laten zien hoe veelzijdig de cannabisplant is, niet alleen als roesmiddel, maar ook als medicijn en industriële grondstof. Daarmee is Cannabis Bevrijdingsdag ook een demonstratie tegen het onhoudbare cannabisverbod en vóór tolerantie en brede toepassing van hennep.

AT5 schreef over de editie van vorig jaar: “Het is inmiddels een volwaardig festival waar ook nog altijd een politiek geluid te horen valt.”

Spinvis tijdens Cannabis Bevrijdingsdag 2010 (© Gonzo media)
Spinvis tijdens Cannabis Bevrijdingsdag 2010 (© Gonzo media)

Zoals u wellicht al begrepen heeft, zijn wij dit jaar niet meer welkom in het Westerpark. In een brief van 11 december jl. schrijft de accountmanager Westerpark dat bij de afwijzing “de evenementenagenda, de druk op de openbare ruimte en de inhoudelijke afweging te kiezen voor verandering en vernieuwing een grote rol hebben gespeeld”.

Wat de ‘druk op de openbare ruimte’ betreft: die is in het geval van Cannabis Bevrijdingsdag minimaal. Het terrein wordt niet afgehekt of anderszins afgesloten. Omdat de toegang gratis is, blijft het park sowieso steeds toegankelijk voor buurtbewoners en andere bezoekers. We zetten één podium van bescheiden afmetingen neer en overschrijden nooit de geluidsnormen. Cannabis Bevrijdingsdag is geen popfestival, maar een totaalevenement. Het programma duurt van twee uur ‘s middags tot tien uur ‘s avonds en eindigt daarmee eerder dan vrijwel alle andere festivals en concerten in het park.

Het bezoekersaantal van Cannabis Bevrijdingsdag is zelfs op piekmomenten nooit hoger geweest dan 2.500 à 3.000 mensen. Ter vergelijking: de festivals BuitenWesten, Milkshake en De Wereld Draait Buiten trekken 15.000 bezoekers.

Overlast..? Cannabis Bevrijdingsdag 2013 (© Gonzo media)
Overlast..? Cannabis Bevrijdingsdag 2013 (© Gonzo media)

Tijdens vier edities in het Westerpark is er geen enkele klacht over geluids- of andere overlast geweest. Evenmin heeft de politie ooit in hoeven grijpen. Dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers kunnen we het park elk jaar helemaal schoon opleveren.

Dan het tweede argument, ‘de inhoudelijke afweging te kiezen voor verandering en vernieuwing’. Cannabis Bevrijdingsdag is bij uitstek een vernieuwend evenement: er wordt geen alcohol geschonken, er zijn optredens van bijzondere artiesten en sprekers uit binnen- en buitenland, een filmfestival met een aanbod dat je nergens anders vindt en een hennepmarkt die uniek is voor Nederland. Dit jaar wordt er zelfs een busreis vanuit Engeland georganiseerd naar Cannabis Bevrijdingsdag.

Intiem slotakkoord: Lucky Fonz III sluit Cannabis Bevrijdingsdag 2013 af (© Gonzo media)
Intiem slotakkoord: Lucky Fonz III sluit Cannabis Bevrijdingsdag 2013 af (© Gonzo media)

Gedwongen verhuizing naar een nieuwe locatie betekent voor ons niet minder dan een ramp. Alle ervaring met de locatie en alle naamsbekendheid van de afgelopen vier jaar is in één klap weg. We zouden weer bij nul moeten beginnen, juist nu Cannabis Bevrijdingsdag bij publiek en media synoniem is geworden met het Westerpark. Bovendien heeft het Westerpark zich bewezen als de ideale locatie voor ons evenement.

Wij zien geen enkele geldige reden voor deze boycot. Cannabis Bevrijdingsdag is een kleinschalig evenement, zonder hekken, zonder geluidsoverlast en met verwaarloosbare belasting voor het gras.

Speech van Doede de Jong, biologisch wietkweker en VOC medewerker, CBD2013 (c Gonzo media)
Speech van Doede de Jong, biologisch wietkweker en VOC medewerker, CBD2013 (c Gonzo media)

Namens het VOC en het productieteam van Cannabis Bevrijdingsdag wil ik u vragen zich in te zetten om dit evenement te behouden voor het Westerpark. Internationaal staat legalisering van cannabis als nooit tevoren in de belangstelling. Op de zesde Cannabis Bevrijdingsdag, zondag 15 juni, willen we de legalisering in Uruguay, Colorado en Washington State vieren, als vanouds in het Westerpark.

Als u vragen heeft zal ik die graag beantwoorden. Ook VOC voorzitter Henk Poncin en Ruud van Wieren, productiemanager van Cannabis Bevrijdingsdag, zijn aanwezig om aanvullende informatie te verstrekken. Ik dank u voor uw aandacht.’

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*