Van Gijzel leidt offensief burgemeesters voor regulering cannabis: 31 januari nieuwe wiettop

  • SHARE:
  • Tweet this

January 9th, 2014 | 14:44
Door webmaster

De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel leidt samen met zijn Heerlense collega Paul Depla en de Utrechtse wethouder Victor Everhardt een nieuw offensief om de cannabisteelt te reguleren. Op 31 januari zal in Utrecht een nieuwe “wiettop” plaatsvinden. Dat meldt het Eindhovens Dagblad vandaag.

Rob-van-Gijzel-wiki

Rob van Gijzel (foto: Wikimedia)

“De burgemeesters hopen dat de Tweede Kamer minister Opstelten zal dwingen alsnog proeven met door de overheid gecontroleerde wietteelt toe te staan”, schrijft het Eindhovens Dagblad vandaag. Onder de kop ‘Gedoogbeleid is rampzalig’ leveren Van Gijzel en Depla opnieuw forse kritiek op Opstelten (VVD).

Depla: “In Heerlen rolden we vorig jaar 130 hennepkwekerijen op. In een stad als Heerlen: 130! En in tachtig procent van die zaken moet het proces-verbaal nog worden opgemaakt. Want daar komen we helemaal niet aan toe. Handhaven is hierin alleen maar symptoombestrijding. Het is dweilen met de kraan open.”

De beide burgemeester vinden het “onbegrijpelijk dat het gedoogbeleid nog steeds bestaat en dat de minister het maar niet wil loslaten.” Van Gijzel: “Denk je eens in dat bier drinken mag, maar bier brouwen strafbaar is.” De gevolgen van het gedoogbeleid en het ‘njet’ van Opstelten zijn volgens Depla “rampzalig aan het worden”: “De minister heeft hiermee een gedrocht gecreëerd. Alleen hij ziet het niet. Onbegrijpelijk.”

Onder aanvoering van het trio Van Gijzel-Depla-Everhardt gaan bestuurders van een aantal coffeeshopgemeenten een manifest opstellen waarin zij opnieuw regulering van de cannabisteelt ten behoeve van de coffeeshops bepleiten. Op 31 januari komen zij vervolgens bijeen in Utrecht.

Ivo Opstelten (VVD), minister van veiligheid en justitie (© Gonzo media)

Ivo Opstelten (VVD), minister van veiligheid en justitie (© Gonzo media)

En zo komt Opstelten steeds verder in het nauw, constateert het Eindhovens Dagblad in het hoofdcommentaar van vandaag. Een paar citaten uit dit commentaar, ‘Nee’ Opstelten is achterhaald:

De tijd dat Nederland voorop liep met zijn gedoogbeleid voor softdrugs is allang voorbij. Het gedoogbeleid is ook allang geen middel meer om problemen binnen de perken te houden. Zolang de productie illegaal is, blijft die een bron van criminaliteit. Met de opbrengst van de illegale hennepteelt worden andere criminele activiteiten gefinancierd. De strijd daartegen is nagenoeg onbegonnen werk.
Dat ervaren met name de burgemeesters van steden met coffeeshops bijna dagelijks. Het is dweilen met de kraan open. Maar elke poging om -al is het maar bij wijze van experiment- de wietteelt te reguleren stuit op een onverzettelijk ‘nee’ van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). Terwijl in steeds meer landen stemmen opgaan om softdrugs te legaliseren en daar in sommige landen ook al daadwerkelijk toe wordt overgegaan, blijft de VVD-minister vasthouden aan zijn weigering.
Reguleren wietteelt haalt meer uit dan vechten tegen bierkaai
Dat verklaart waarom Eindhovens burgemeester Rob van Gijzel in zijn nieuwjaarstoespraak zo hard uithaalde naar Opstelten. Van Gijzel maakt zich al jaren sterk boor regulering van de hennepteelt om zo de criminelen de wind uit de zeilen te nemen. Hij krijgt steeds meer bijval van andere gemeentebestuurders, maar in Den Haag vindt hij telkens Opstelten op zijn weg als een niet te nemen horde.
Burgemeesters en wethouders van vijfentwintig gemeenten komen op 31 januari in Utrecht bijeen om samen met deskundigen een manifest op te stellen. Zij vestigen hun hoop niet langer op de minister, maar richten zich tot de Tweede Kamer. Wellicht laten Kamerleden zich wel overtuigen en kunnen zij vervolgens de minister ertoe brengen om zijn -achterhaalde- standpunt te herzien. Softdrugs zijn net als alcohol niet meer weg te denken. Productie en gebruik ervan reguleren haalt dan ook meer uit dan vechten tegen de bierkaai.

“De tijd dat Nederland voorop liep met zijn gedoogbeleid voor softdrugs is allang voorbij. Het gedoogbeleid is ook allang geen middel meer om problemen binnen de perken te houden. Zolang de productie illegaal is, blijft die een bron van criminaliteit.”

“Het is dweilen met de kraan open. Maar elke poging om -al is het maar bij wijze van experiment- de wietteelt te reguleren stuit op een onverzettelijk ‘nee’ van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). Terwijl in steeds meer landen stemmen opgaan om softdrugs te legaliseren en daar in sommige landen ook al daadwerkelijk toe wordt overgegaan, blijft de VVD-minister vasthouden aan zijn weigering.”

“Dat verklaart waarom Eindhovens burgemeester Rob van Gijzel in zijn nieuwjaarstoespraak zo hard uithaalde naar Opstelten. Van Gijzel maakt zich al jaren sterk voor regulering van de hennepteelt om zo de criminelen de wind uit de zeilen te nemen. Hij krijgt steeds meer bijval van andere gemeentebestuurders, maar in Den Haag vindt hij telkens Opstelten op zijn weg als een niet te nemen horde.”

“Wellicht laten Kamerleden zich wel overtuigen en kunnen zij vervolgens de minister ertoe brengen om zijn -achterhaalde- standpunt te herzien. Softdrugs zijn net als alcohol niet meer weg te denken. Productie en gebruik ervan reguleren haalt dan ook meer uit dan vechten tegen de bierkaai.”

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.