Doede de Jong: tweespalt in de VVD?

  • SHARE:
  • Tweet this

December 2nd, 2013 | 13:18
Door webmaster

“Het is noodzaak om de ontspoorde minister Ivo Opstelten weer op de liberale rails te zetten”, aldus biologisch wietkweker en VOC’er Doede de Jong in een kersvers opinieartikel.
Het nieuwe adagium, eigen verantwoordelijkheid

“Het is noodzaak om de ontspoorde minister Ivo Opstelten weer op de liberale rails te zetten”, aldus biologisch wietkweker en VOC’er Doede de Jong in een kersvers opinieartikel.

Het nieuwe adagium, eigen verantwoordelijkheid

Doede de Jong (links) met Doug Fine, auteur van 'Too High To Fail: Cannabis and the New Green Economic Revolution' (© Gonzo media)

Doede de Jong en Doug Fine, auteur van 'Too High To Fail: Cannabis & the New Green Economic Revolution' (© Gonzo)

Eigen verantwoordelijkheid, het wordt erin gehamerd. Het is dan ook op z’n minst verdacht te noemen dat dit ineens ophoudt zodra het je “vermeende” eigen geest en lichaam betreft.

Want het is toch bizar dat een regering denkt het recht te bezitten om te bepalen wat je zoal wel of niet met je geest en lichaam mag doen. Een vorm van curatele, je bent vrij om datgene te doen wat je verteld wordt dat je mag doen.

Haaks op dit beleid staat wat Ard van der Steur (justitiewoordvoerder VVD) in de Leeuwarder Courant van 26 november schreef, ik citeer: “Als de lichamelijke integriteit van iemand wordt aangetast, is dat voor liberalen een steek in het hart. Het recht zelf te beslissen wat je met je lichaam doet, mag nooit door anderen worden bepaald.” Einde citaat

Merkwaardig, dat dit blijkbaar niet voor volwassen cannabisgenieters geldt, want bovengenoemde  stelling staat in schril contrast met het door minister Ivo Opstelten gevoerde cannabiswanbeleid. Tweespalt in de VVD?

Het is zonneklaar dat het ministerie van Ven J door hun hypocriete repressieve aanpak de criminaliteit uitlokt en u, als belastingbetaler, voor het miljarden euro’s kostende fiasco “Circus Cannabis” laat opdraaien.

VVD Tweede Kamerlid Ard van der Steur (© Gonzo media)

VVD Tweede Kamerlid Ard van der Steur (© Gonzo media)

De VVD mag zich wel eens gaan afvragen waarom ze hun fundamentele waarden door zo’n regenteske, quasi liberale minister laat verkwanselen. Wat stel je als liberale partij nog voor? Een rechtgeaarde liberaal kan namelijk nooit, uit het oogpunt van zelfbeschikking, tegen cannabisgenieters zijn. Bovendien is een cannabisgenieter geen vijand maar een vredelievende, vriendelijke Medelander, die met zijn gebruik niemand tot last is. Integendeel!

Het is dan ook de hoogste tijd voor het herijken van het liberale erfgoed!

Al met al moet de VVD achter haar principes gaan staan en voor een realistische benadering kiezen. Het probleem van “wel verkopen – niet verbouwen” moet effectief worden opgelost, dus de schimmige tijd waarin illegale, onverantwoorde teelt welig tierde en kwekers vogelvrij waren achter ons laten.Don't_panic

Het is noodzaak om de ontspoorde minister Ivo Opstelten weer op de liberale rails te zetten en hem een constructief, liberaalwaardig, oplossingsgericht beleid te laten uitvoeren.

Het advies aan de VVD is om “de gekortwiekte vogel” weer in vrijheid te laten vliegen.

Legaliseer cannabis!

Doede J. de Jong

STEUN HET VOC
IN DE STRIJD
VOOR FATSOENLIJK
CANNABISBELEID!

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.