Nieuwe Kamervragen PvdA over ‘mogelijkheid van legalisatie cannabis’

  • SHARE:
  • Tweet this

October 31st, 2013 | 15:30
Door webmaster

Marith Rebel, woordvoerder drugsbeleid in de Tweede Kamer voor de PvdA, heeft justitieminister Opstelten een serie Kamervragen gesteld over ‘mogelijkheid van legalisatie cannabis’. Nu Uruguay gaat legaliseren is immers niet meer vol te houden dat internationale verdragen legalisering in de weg staan.

Hieronder de Kamervragen van Marith Rebel-Volp (klik hier voor pdf). We zijn met haar zeer benieuwd naar de antwoorden van Opstelten…

Marith Rebel-Volp, drugswoordvoerder PvdA in de Tweede Kamer (Foto: PvdA)

Marith Rebel-Volp, drugswoordvoerder PvdA in de Tweede Kamer (Foto: PvdA)

2013Z20779
Vragen van het lid Rebel (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de mogelijkheid van legalisatie van cannabis (ingezonden 31 oktober 2013)

1
Kent u het bericht “Reguleer ook de inkoop van wiet” 1) en het bericht “Verandert wietwet Uruguay de mondiale drugsaanpak?” 2)

2
Deelt u de in het NRC-bericht geuite mening dat het Nederlands beleid ten aanzien van het criminaliseren van de teelt en inkoop van cannabis (de achterdeur) hypocriet is? Zo ja, welke conclusies trekt u daar uit? Zo nee, waarom niet en erkent u dan wel dat er tenminste een spanning bestaat tussen het verbieden van de inkoop van cannabis door coffeeshops en het onder strikte voorwaarden gedogen van de verkoop van cannabis door coffeeshops?

3
Ziet u net als de auteurs van het NRC-bericht dat er wereldwijd steeds meer initiatieven zijn van decriminalisering en zelfs legalisering van gereguleerde wietteelt en inkoop door cannabisverstrekkers? Zo nee, waarom niet en in welke van de in het artikel genoemde landen is er geen sprake van decriminalisering?

Beeld: VOC

Beeld: VOC

4
Deelt u de mening van de medewerker van het Trimbos-instituut in het Volkskrant-artikel dat  je over het algemeen kunt zeggen dat landen met een repressief beleid grotere problematiek ervaren dan landen met een liberaal beleid? Zo ja, wat betekent dat voor het softdrugsbeleid dat Nederland voert? Zo nee, waarom niet?

5
Kunt u in uw aan de Kamer toegezegde rapportage over de verhouding van legalisering van wietteelt tot internationale verdragen expliciet ingaan op de verhouding van de bepalingen in het Uruguayaanse wetsvoorstel ten aanzien van de teelt voor persoonlijk gebruik of in clubverband tot de relevante internationale verdragen?

1) NRC, 28 oktober 2013
2) http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3485323/2013/08/01/Verandert-wietwet-Uruguay-de-mondiale-drugsaanpak.dhtml

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.