College Utrecht zet cannabisclub door, ook clubinitiatief in Helmond

Ondanks de dreigende woorden van justitieminister Opstelten (VVD) zet de gemeente Utrecht haar plan voor de oprichting van een cannabisclub door. Dat blijkt uit de voortgangsbrief die wethouder Victor Everhardt (D66) gisteren aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Ook in Helmond staat een stichting klaar om te starten met een niet-commerciële cannabisclub.

De Utrechtse wethouder Victor Everhardt (Foto: Gemeente Utrecht)
Victor Everhardt (Foto: Gem.Utrecht)

Zou het er dan nu écht van gaan komen? De eerste niet-commerciële cannabis social club van Nederland? In Utrecht zijn ze er klaar voor, blijkt uit de voortgangsbrief van wethouder Victor Everhardt, de grote man achter het voorgenomen experiment. Klik hier voor pdf van de brief. De belangrijkste feiten op een rijtje:

-de naam van de club is Social Cannabis Club Domstad (SCCB)
-de rechtsvorm is een stichting
-honderd volwassen leden gaan cannabis telen voor eigen gebruik
-de club staat geregistreerd op het adres Voorstraat 77, Utrecht
-binnenkort vraagt de stichting een ontheffing van de Opiumwet aan bij het ministerie van VWS
-de gemeente zal zich voor de club “inspannen in de vorm van procesregisseur of procesversneller”

Ivo Opstelten (©Gonzo media)
Ivo Opstelten (© Gonzo media)
: “De gemeente Utrecht wil recreatieve gebruikers de mogelijkheid bieden om in clubverband geteelde cannabis te gebruiken.”
“Het gaat om een kleinschalig initiatief waarin de leden, voor eigen recreatief gebruik cannabis gebruiken, die door de club op verantwoorde, controleerbare manier is geteeld”

“De gemeente Utrecht wil recreatieve gebruikers de mogelijkheid bieden om in clubverband geteelde cannabis te gebruiken”, aldus Everhardt tegen RTV Utrecht. “Het gaat om een kleinschalig initiatief waarin de leden, voor eigen recreatief gebruik cannabis gebruiken, die door de club op verantwoorde, controleerbare manier is geteeld.” In zijn brief schrijft Everhardt over de dreigementen van Opstelten de politie op een eventuele club af te sturen:

“Met name Minister Opstelten heeft diverse malen aangekondigd dat hij het OM zou opdragen in te grijpen zodra er in Utrecht gestart zou worden met een cannabis club. Het college wil niemand vragen om of aanzetten tot handelingen die de Minister zal laten vervolgen. De overtuiging van het college dat een cannabis club mogelijk is binnen nationale en internationale kaders en de ondersteuning van deze analyse door diverse experts, verandert hier niets aan.”

Utrecht passeert simpelweg het ministerie van veiligheid en justitie: de ontheffing Opiumwet wordt aangevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Everhardt in de voortgangsbrief:

Beeld: Encod
Beeld: Encod

“Het primaat van de volksgezondheid lag en ligt nog steeds ten grondslag aan het Nederlandse drugsbeleid. Dit uitgangspunt van het drugsbeleid is ongewijzigd hetzelfde sinds 1976, zoals het kabinet uitdrukkelijk bevestigde bij de behandeling van de hoofdlijnenbrief drugsbeleid in de Tweede Kamer. Dit primaat maakt de minister van volksgezondheid tot de belangrijkste gesprekspartner voor lokale initiatiefnemers en het maakt de Opiumwet tot het wettelijke kader voor het toetsen van het clubmodel. In het bijzonder gaat het om artikel 8, waarin de bepalingen staan op grond waarvan een ontheffing op de Opiumwet gegeven kan worden door de minister in het belang van de volksgezondheid.”

Tegelijk met de club gaat een ‘GGZ Behandelexperiment‘ van start, waarbij een kleine groep mensen met psychiatrische problemen en cannabisafhankelijkheid cannabis verstrekt krijgt via het Bureau Medicinale Cannabis. Het gaat om een door Bedrocan geproduceerde variant, ‘van een samenstelling die bij deze patiënten angst, psychotische symptomen en slapeloosheid eerder kan dempen in plaats van uitlokken’, aldus Everhardt. Die omschrijving wijst op de soort Bediol, met een hoog gehalte cbd (cannabidiol).

Logo van stichting Grow Your Own Free Medicine
Logo van stichting Grow Your Own Free Medicine

Ondertussen zijn ook in andere steden initiatieven gestart ter oprichting van een Cannabis Social Club, gestoeld op de principes van Encod, de Europese Coalitie voor rechtvaardig en effectief drugsbeleid. In Amsterdam zitten de initiatiefnemers nog in de oriënterende fase, maar in Helmond is de stichting Grow Your Own Free Medicine klaar om te beginnen met telen. Een van de oprichters is Jan de Kloe, bekend van het boekje Gratis Blowen. Hij meldt het VOC vandaag:

“Wij zijn de stichting G.Y.O.F.M. (Grow your own free medicine) gestart omdat wij het medicijngebruik van de bevolking kunnen en willen verminderen. Wij vinden dat het medicijngebruik binnen Nederland met zo’n 80% omlaag kan door het zelf kweken en gebruiken van “medicinale planten”. Het gaat hierbij niet alleen om cannabis maar ook om andere medicinale planten. Ook richten wij ons op de mogelijkheid om teveel gekweekte geneeskrachtige planten op te kopen van onze leden. Deze kunnen wij weer doorverkopen aan o.a. reformwinkels, apotheken, coffeeshops en particulieren.Don't_panic

Wij hebben op dit moment een aanvraag bij minister van volksgezondheid liggen waar wij ontheffing vragen voor de stichting G.Y.O.F.M. voor de volgende zaken:

-Ontheffing voor onze leden zodat zij zelf 5 planten kunnen kweken voor eigen gebruik, binnen het gedoogbeleid.
-Ontheffing voor de stichting in het belang van de volksgezondheid.
-Ontheffing voor de stichting voor handelsgerelateerde doeleinden.
-Ontheffing voor de stichting voor wetenschappelijk of analytisch onderzoek.”

STEUN HET VOC
IN DE STRIJD
VOOR FATSOENLIJK
CANNABISBELEID

Comment (1)

  • Dick Teunissen 11/08/2016 at 12:28 pm Reply

    Dit artikel beschrijft de situatie van ongeveer 3 jaar geleden.
    Mijn vraag is dan ook: hoe is het nu (11 augustus 2016) met deze initiatieven gesteld?

    Ik koop maandelijks mijn CBD/THC olie bij Grow Your Own Free Medicine van Jan de Kloe in Helmond.
    Hij levert via zijn stichting zuiver gefabriceerde CBD olie.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*