Raad van State vraagt advies over wietpas

De soap die wietpas heet gaat gewoon door tijdens het zomerreces van de Haagse politiek. De Raad van State vraagt advies aan advocaat-generaal Leen Keus van de Hoge Raad over de vraag of het B- en I-criterium, de twee pijlers onder de wietpas, in strijd zijn met de Nederlandse grondwet, het internationale recht en het Europese recht. Op 14 november behandelt de Raad van State het hoger beroep in de (bestuurs)rechtszaken over sluiting van twee coffeeshops in Maastricht en Tilburg.

Raad-van-StatelogoDe Raad van State maakte op 19 juli via een persbericht bekend dat zij advies vraagt aan advocaat-generaal Leen Keus van de Hoge Raad. Zo’n advies is pas sinds begin dit jaar mogelijk. De procedures waarin om advies wordt gevraagd betreffen de sluiting van coffeeshop Easy Going in Maastricht en coffeeshop Toermalijn in Tilburg wegens overtreding van de B (Besloten club) en I (Ingezetenen) criteria.

De rechtbank Limburg én de rechtbank Zeeland/West-Brabant oordeelde eerder dat het B-criterium niet toelaatbaar is. De beoordeling van het I-criterium verschilde echter: de rechtbank Limburg maakte gehakt van de sluiting van Easy Going, omdat de Maastrichtse burgemeester Hoes (VVD) de beslissing om het I-criterium actief te handhaven beter had moeten motiveren. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde dat de Tilburgse burgemeester Noordanus (PvdA) het I-criterium wél mocht toepassen.

Leen Keus 'bestuursrecht advocaat-generaal' bij de Hoge Raad
Leen Keus 'bestuursrecht advocaat-generaal' bij de Hoge Raad

In het persbericht van 19 juli meldt de Raad van State: “Mede gelet op de uiteenlopende uitspraken van de rechtbanken, heeft de Raad van State de advocaat-generaal gevraagd in de conclusie in te gaan op de vraag of het besloten clubcriterium en het ingezetenencriterium in strijd zijn met de Grondwet, het internationale recht en het Europese recht.”

De wietpas-soap gaat dus nog minstens tot eind dit jaar duren. Het persbericht: “De Raad van State zal beide zaken op 14 november 2013 op een rechtszitting behandelen. De advocaat-generaal brengt zijn conclusie uiterlijk zes weken na deze zitting uit. De conclusie wordt gepubliceerd en aan partijen toegezonden met de mogelijkheid om hierop te reageren. Na het verstrijken van die reactietermijn zal de Raad van State uitspraak doen in deze zaken.”

Het VOC hoopt dat Leen Keus zal erkennen wat heel Nederland al een tijdje weet: de wietpas is een grandioze mislukking, waarvan vooral jonge straat- en scooterdealers hebben geprofiteerd en in Zuid Nederland nog steeds profiteren. Na het B-criterium is het hoog tijd dat ook het I-criterium op de mestvaalt van de geschiedenis belandt.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*