Doe mee aan anoniem onderzoek UvA naar wietteelt in Nederland

Oproep aan iedereen die wel eens cannabis heeft gekweekt of dat nog steeds doet: doe mee aan het onderzoek ‘World Wide Weed’ van het Bonger Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Het invullen van de vragenlijst duurt een kwartiertje en is volledig anoniem.

Oproep aan iedereen die wel eens cannabis heeft gekweekt of dat nog steeds doet: doe mee aan het onderzoek ‘World Wide Weed’ van het Bonger Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Het invullen van de vragenlijst duurt een kwartiertje en is volledig anoniem.

WorldWideWeed_logo_vertical
Beeld: WorldWideWeed.nl

World Wide Weed is een internationaal project, opgezet door onderzoekers uit elf landen die zich hebben verenigd in “the Global Cannabis Cultivation Research Consortium“. Ze zijn vooral geïnteresseerd in de kleinschalige thuisteelt van cannabis. Op de website worldwideweed.nl melden ze: “We willen beter begrijpen wie cannabis kweekt, met welke redenen en met welke methoden, hoe de ervaringen zijn met het rechtssysteem en hoe deze factoren verschillen per land.”

Het VOC ondersteunt dit onderzoek graag: er bestaan nog veel te veel stereotypen en aannames over cannabis en de mensen die de plant kweken. Hieronder vind je meer informatie voor deelnemers aan het onderzoek.

Klik hier voor de website met de vragenlijst

INFORMATIE VOOR DEELNEMERS
Bron: WorldWideWeed.nl

Prof. dr. Dirk Korf, dr. Marije Wouters en Thomas Blok nodigen je van harte uit om deel te nemen aan een onderzoek naar wietteelt in Nederland. Deze studie wordt uitgevoerd door het Bonger Instituut van de Universiteit van Amsterdam. We willen de patronen en motieven van verschillende typen wiettelers onderzoeken. Dit onderzoek maakt deel uit van een internationaal samenwerkingsverband van onderzoekers; ook in andere Europese landen (zoals België, Groot-Brittannië en Denemarken), de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland worden wiettelers gevraagd online enquêtes in te vullen.

Om aan dit onderzoek deel te kunnen nemen, moet je:

• ooit wiet hebben gekweekt of nog steeds wiet kweken

• ten minste 18 jaar oud zijn

• in Nederland verblijven of wonen

Deelname houdt in dat je een online vragenlijst invult waarin gevraagd wordt naar jouw ervaringen met het kweken van wiet, jouw motieven om wiet te kweken, jouw gebruik van wiet / hasj en andere drugs en de mate waarin je deelneemt aan het kopen en verkopen van drugs.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De tijd die je nodig hebt, kan echter variëren, afhankelijk van jouw ervaringen met het onderwerp.

Er is geen financiële vergoeding voor deelname aan dit project. Er is dus geen rechtstreeks of tastbaar voordeel voor jou. Toch is jouw medewerking belangrijk: jouw deelname vormt de basis voor kennis die kan leiden tot een beter begrip van de redenen waarom mensen wiet kweken in Nederland. Deze kennis kan nuttig zijn voor beleidsmakers en adviseurs bij het bepalen van prioriteiten (bijv. zich enkel richten op telers die meer ‘schade’ veroorzaken). De samenwerking met buitenlandse collega’s zal het ons mogelijk maken om de bevindingen met betrekking tot Nederlandse wiettelers te vergelijken met kwekers die in andere landen actief zijn.

We zullen de resultaten met je delen via de website van het project (www.worldwideweed.nl). Verder kun je daar de voortgang van het onderzoek volgen. Ook staat daar hoe je contact met ons op kunt nemen.

Jouw deelname is volledig vrijwillig en anoniem. Om de anonimiteit van alle deelnemers te vrijwaren, worden de IP-adressen van respondenten niet geregistreerd.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*