Maastrichtse coffeeshops gaan op Bevrijdingsdag open voor alle publiek

De dertien coffeeshops die zijn verenigd in de VOCM openen zondag, op Bevrijdingsdag, hun deuren voor alle publiek, inclusief buitenlandse toeristen. Dat meldt de VOCM vandaag in een persbericht. Grote vraag is hoe burgemeester Onno Hoes zal reageren op dit besluit.

Click here for English version on ENCOD website

De volledige tekst van het persbericht dat de VOCM zojuist heeft verspreid:VOCM-logo

Persverklaring Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht (VOCM)

Geachte lezer,

Op donderdag 25 april jl. oordeelde de rechtbank te Maastricht [1] dat burgemeester Hoes coffeeshop Easy Going niet had mogen sluiten. Naar het oordeel van de rechtbank schiet de motivering van de burgemeester tekort. Met het ingezetenen criterium wordt (indirect) onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit. In internationale verdragen is vastgelegd dat een ieder – ongeacht zijn nationaliteit – gelijk dient te worden behandeld. De burgemeester had duidelijk moeten maken waarom een minder vergaande maatregel niet mogelijk is. Daarbij wees de rechtbank op het spreidingsplan. Dat plan is door de gemeente in een andere procedure zelf gepresenteerd als een minder ingrijpend middel, dat eerst dient te worden beproefd alvorens (indirect) onderscheid kan worden gemaakt op basis van nationaliteit. Kortom, er is te voorbarig naar een veel te ingrijpend middel gegrepen.

De leden van de VOCM stellen vast dat boven de grote rivieren burgemeesters het ingezetenen criterium niet handhaven, terwijl is vastgelegd dat dit per 1 januari 2013 zou moeten gebeuren. Daarmee is in de praktijk duidelijk gemaakt dat handhaven geen plicht is.[2]

De straathandel in Maastricht floreert. De straatdealers blijken steeds slimmer te werk te gaan. Daardoor weten zij de politie te slim af te zijn, maar vormen ze wel een plaag voor de buurt.

De 13 leden van de VOCM zullen de illegale dealers op korte termijn de wind uit de zeilen nemen door hun coffeeshops vanaf zondag 5 mei 2013 weer toegankelijk te maken voor niet ingezetenen. Daarmee wordt beoogd overlast te verminderen en de gezondheid van iedere cannabisconsument (ongeacht diens nationaliteit) te beschermen.

Marc Josemans, voorzitter VOCM

[1] www.rechtspraak.nl : LJN: BZ8548, Rechtbank Maastricht , AWB 12/1516.
[2] Zie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/softdrugsbeleid-in-nederland-versnipperd.8787395.lynkx

Een jaar na de invoering van de omstreden wietpas breekt zondag dus het moment van de waarheid aan. Zou burgemeester Hoes werkelijk van de coffeeshops blijven eisen dat zij buitenlandse gasten de toegang weigeren? Ondanks de rechtszaak die hij heeft verloren? En dan ook nog op de dag dat we herdenken hoe ons land door buitenlandse sodaten is bevrijd? Zou dat niet “een beetje dom” zijn, om onze koningin te citeren?

Zie ook: website Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht

Comment (1)

  • John 07/08/2014 at 4:14 am Reply

    Dear MarkWhat a great episode! I grew up in the Lower Rhine Area just about 10 km away from Venlo so drug tsuirom is a familiar topic to me. I can confirm that it is still possible for non-residents to get membership cards, because a friends showed me his some time ago.The legalisation of cannabis is an old topic in Germany as well even if doesn’t seem to be on the agenda of Merkel’s conservative government.My opinion is that controlled dispensation of cannabis would curtail illegal drug trading, especially because it is the only illegal drug that is beeing consumed throughout all scenes and social levels and therefore the most requested.I can imagine hashish and marijuana beeing sold in pharmacies only. You would have to register once and buy it with a special card together with a valid ID. This way the dispensation of cannabis products could be limited to a maximum amount per week or month. It would also be possible for full aged to register and there should be a high tax on them.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*