Maastrichtse coffeeshops gaan op Bevrijdingsdag open voor alle publiek

  • SHARE:
  • Tweet this

May 2nd, 2013 | 11:11
Door webmaster

De dertien coffeeshops die zijn verenigd in de VOCM openen zondag, op Bevrijdingsdag, hun deuren voor alle publiek, inclusief buitenlandse toeristen. Dat meldt de VOCM vandaag in een persbericht. Grote vraag is hoe burgemeester Onno Hoes zal reageren op dit besluit.

Click here for English version on ENCOD website

De volledige tekst van het persbericht dat de VOCM zojuist heeft verspreid:VOCM-logo

Persverklaring Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht (VOCM)

Geachte lezer,

Op donderdag 25 april jl. oordeelde de rechtbank te Maastricht [1] dat burgemeester Hoes coffeeshop Easy Going niet had mogen sluiten. Naar het oordeel van de rechtbank schiet de motivering van de burgemeester tekort. Met het ingezetenen criterium wordt (indirect) onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit. In internationale verdragen is vastgelegd dat een ieder – ongeacht zijn nationaliteit – gelijk dient te worden behandeld. De burgemeester had duidelijk moeten maken waarom een minder vergaande maatregel niet mogelijk is. Daarbij wees de rechtbank op het spreidingsplan. Dat plan is door de gemeente in een andere procedure zelf gepresenteerd als een minder ingrijpend middel, dat eerst dient te worden beproefd alvorens (indirect) onderscheid kan worden gemaakt op basis van nationaliteit. Kortom, er is te voorbarig naar een veel te ingrijpend middel gegrepen.

De leden van de VOCM stellen vast dat boven de grote rivieren burgemeesters het ingezetenen criterium niet handhaven, terwijl is vastgelegd dat dit per 1 januari 2013 zou moeten gebeuren. Daarmee is in de praktijk duidelijk gemaakt dat handhaven geen plicht is.[2]

De straathandel in Maastricht floreert. De straatdealers blijken steeds slimmer te werk te gaan. Daardoor weten zij de politie te slim af te zijn, maar vormen ze wel een plaag voor de buurt.

De 13 leden van de VOCM zullen de illegale dealers op korte termijn de wind uit de zeilen nemen door hun coffeeshops vanaf zondag 5 mei 2013 weer toegankelijk te maken voor niet ingezetenen. Daarmee wordt beoogd overlast te verminderen en de gezondheid van iedere cannabisconsument (ongeacht diens nationaliteit) te beschermen.

Marc Josemans, voorzitter VOCM

[1] www.rechtspraak.nl : LJN: BZ8548, Rechtbank Maastricht , AWB 12/1516.
[2] Zie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/softdrugsbeleid-in-nederland-versnipperd.8787395.lynkx

Een jaar na de invoering van de omstreden wietpas breekt zondag dus het moment van de waarheid aan. Zou burgemeester Hoes werkelijk van de coffeeshops blijven eisen dat zij buitenlandse gasten de toegang weigeren? Ondanks de rechtszaak die hij heeft verloren? En dan ook nog op de dag dat we herdenken hoe ons land door buitenlandse sodaten is bevrijd? Zou dat niet “een beetje dom” zijn, om onze koningin te citeren?

Zie ook: website Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.