Reactie Marc Josemans op uitspraak rechtszaak wietpas Maastricht

In een reactie op de uitspraak in de zaak over de sluiting van zijn coffeeshop Easy Going in Maastricht benadrukt eigenaar Marc Josemans dat het laatste woord helaas nog niet gesproken is.

Marc Josemans schrijft aan het VOC:

Marc Josemans, Cannabis Tribunaal 2010, Den Haag (© Gonzo media)
Marc Josemans, Cannabis Tribunaal 2010, Den Haag (© Gonzo media)

“Na alle jubelende berichten is het misschien even verstandig om de zaken op een rijtje te zetten.

Het B-criterium is wettelijk niet toegestaan, daar is duidelijkheid over. Zeker, inmiddels was dat door de minister zelf al van tafel gehaald maar niet zonder reden. Maar waarom is dit ondoordachte beleid dan eerst ingevoerd en gehandhaafd?

Betreffende het I-criterium liggen de zaken wat anders. Hier wordt het besluit van burgemeester Hoes om coffeeshop Easy Going te sluiten weliswaar van tafel gehaald, maar daarmee niet het beleid.

De rechtbank geeft aan dat zij de motivering van de burgemeester in deze onvoldoende vinden. Die kan dus worden aangevuld voor het hoger beroep dat (vrijwel) zeker voor de Raad van State zal komen.

Wel is het belangrijk om te lezen dat de rechters veel oog hebben voor de rechten van de mens. Volgens het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) mag het proportionaliteitsbeginsel niet uit het oog worden verloren. De rechtbank is van oordeel dat het Damoclesbeleid moet worden getoetst aan artikel 1 van het 12de Protocol, omdat de burgemeester zich door middel van het Damoclesbeleid heeft verplicht tot het voeren van het gedoogbeleid en het in verband daarmee toelaten van een nadere aangeduide groep (ingezetenen) tot de coffeeshops. Dit zal moeilijker te omzeilen zijn voor de burgemeester.

Beeld: Bobby Fiasco
Beeld: Bobby Fiasco

Daarnaast wordt door de rechters het beeld van de situatie in 2008, zoals geschetst in het verweer van de burgemeester, niet actueel genoeg bevonden. Er moet aan de hand van de situatie in mei 2012 worden aangetoond dat deze ultieme stap noodzakelijk was. En dan wordt  het een stuk moeilijker voor de burgemeester indien men beseft dat de VOCM leden inmiddels sinds oktober 2011 zichzelf beperkende maatregelen hadden opgelegd in de vorm van het “buurlandcriterium.” Maar ook dat de gemeente tegelijkertijd met de coffeeshops samen aan een spreidingsplan heeft gewerkt dat nog steeds op uitvoering wacht.

Overigens heeft burgemeester Hoes inmiddels een persverklaring de deur uit gedaan waaruit blijkt dat hij onverminderd verder wil gaan met de handhaving op het I-criterium. Het laatste woord in deze zaak is blijkbaar (helaas) nog niet gesproken.”

De VOCM maakt na het weekend bekend hoe de leden om zullen gaan met dit vonnis en of buitenlanders al dan niet toegelaten worden.

Zie ook: Persrechter: Maastrichtse coffeeshops mogen aan buitenlanders verkopen, Maastricht Dichtbij, 26 april 2013

Comment (1)

  • H* 28/04/2013 at 3:50 pm Reply

    – Het B criterium was een wisselgeld-kwestie bij de kabinetsformatie vanuit de PvdA & het I criterium is vormgegeven onder de notie van ‘lokaal maatwerk’. Daarnaast is dus wel een maximering aan werkzame stoffen aangegeven in het regeeracoord, die eenzijdig als een maximering van THC is vertaald en het verzoek om een litatuurstudie naar CBD heeft zich dus vooralsnog niet richting beleid ingezet.

    Het artikel van Russo & Guy al in 2005 ‘A tale of two cannabinoids’ concludeerd dat juist de combinatie van THC & CBD de werkzaamheid van cannabis vergroot, terwijl het negatieve gevolgen als acute psychoses bij veelvuldig wietgebruik tegengaat. Vanuit een volkgezondheidsbelang is beleid die de know how omtrent de wisselwerking van THC en CBD stimuleerd verstandig anders dan een een overhaaste conclusie bij de 15 % THC bepaling, onder het mom van voorzorg. De praktische onuitvoerbaarheid daargelaten…

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*