Marc Josemans wint wietpas rechtszaak Maastricht op alle fronten

Op gerechtigheid moet soms lang gewacht worden. De Maastrichtse coffeeshopondernemer Marc Josemans (coffeeshop Easy Going) heeft bijna een vol jaar moeten wachten. Vandaag won hij zijn rechtszaak tegen de wietpas en de discriminatie van niet Nederlandse coffeeshopbezoekers op alle fronten. Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod feliciteert deze onverzettelijke rots in de branding met zijn klinkende overwinning.

Tweet van de Stichting Belangenbehartiging Coffeeshoppersoneel Nederland, 25 april 2013
Tweet van de Stichting Belangenbehartiging Coffeeshoppersoneel Nederland, 25 april 2013

Meer nieuws volgt snel. Wij gaan een dikke feestjoint roken!

L1 Nieuws: Rechter stelt coffeeshop Easy Going in het gelijk

Volledige uitspraak: klik hier

Marc Josemans tijdens het derde Cannabis Tribunaal op 16 mei 2011 (© Gonzo media)
Marc Josemans tijdens het derde Cannabis Tribunaal op 16 mei 2011 (© Gonzo media)

LJN: BZ8548, Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak: 25-04-2013
Datum publicatie: 25-04-2013
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
Inhoudsindicatie:
Verweerder heeft eiser op grond van artikel 13b van de Opiumwet een last onder bestuursdwang opgelegd, die ertoe strekt dat hij de door hem geëxploiteerde coffeeshop gedurende 1 maand dient te sluiten. Het hiertegen gerichte bezwaar heeft verweerder bij het thans bestreden besluit ongegrond verklaard. De rechtbank is van oordeel dat met het zogenaamde b-criterium (besloten club), dat deel uitmaakt van verweerders Damoclesbeleid, aan eiser verplichtingen (het bijhouden van een controleerbare ledenlijst) worden opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat het bij beleidsregels opleggen van verplichtingen aan burgers niet is toegestaan. Met betrekking tot het zogenaamde i-criterium (ingezetenen) is de rechtbank, na toetsing van het Damoclesbeleid aan artikel 1 van het 12de protocol van het EVRM, van oordeel dat verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd waarom een minder vergaande maatregel dan het i-criterium (proportionaliteitstoets) niet mogelijk zou zijn. De rechtbank vernietigt dan ook het bestreden besluit.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*