Nu online: Roterodamum Botanicum – Aanknopingspunten voor regulering van de cannabisteelt in Rotterdam

Nu online: de notitie Roterodamum Botanicum: aanknopingspunten voor regulering van de cannabisteelt in Rotterdam, een uitgave van het VOC.

Printversie op aanvraag beschikbaar
Printversie op aanvraag beschikbaar

De notitie is eerder deze week verstuurd aan de gemeente Rotterdam. Rotterdam is één van de gemeenten die staan te popelen om eindelijk te starten met gereguleerde cannabisteelt. De notitie bevat twee concrete scenario’s voor een experiment met gereguleerde teelt en aanvoer van coffeeshops in Rotterdam en uitgebreide achtergrondinformatie. Hieronder vind je de inleiding, klik hier voor de hele notitie (pdf).

Inleiding

Op 4 februari 2013 heeft de minister van veiligheid en justitie gemeenten per brief opgeroepen om eventuele plannen voor een experiment met gereguleerde cannabisteelt uiterlijk 1 april in te sturen.

In Roterodamum Botanicum wordt een aanzet gegeven hoe te komen tot gereguleerde cannabisteelt op gemeentelijk niveau. De notitie biedt tal van aanknopingspunten voor het opzetten van een experiment met gereguleerde cannabisteelt en daarmee voor aanzienlijke en dringend gewenste verbetering van het Nederlandse drugsbeleid ten aanzien van cannabis en coffeeshops.

Pim Fortuyn (1948-2002)
Pim Fortuyn (1948-2002)

Aan de orde komen de uitgangspunten en voordelen van regulering, de negatieve criminogene effecten van het huidige zero tolerance beleid, de rol van de internationale drugsverdragen en de positieve ontwikkelingen in het buitenland op het gebied van decriminalisering en regulering van cannabis. Hoofdstuk 3 bevat twee concrete scenario’s voor een teeltexperiment in Rotterdam.

Transparante regulering van de teelt en de “achterdeur” van de coffeeshop biedt grote voordelen voor de volksgezondheid, de veiligheid en de leefbaarheid in de stad.

Dit is bepaald geen nieuw inzicht. Bijna twintig jaar na onderstaand pleidooi van een legendarische politicus is het tijd om in zijn Rotterdam te stoppen met lullen en te beginnen met poetsen.

‘Beter is om de hele handel in één keer te legaliseren, zodat de godvrezende tuinder in alle vroegte zijn hennepcultuur kan verzorgen, de degelijke groothandelaar de waar kan verhandelen, en onze nationale trots, het vrachtvervoer, de klus van de distributie kan klaren. Achter dit geheel hobbelt dan onze fiscus aan, die op elk punt in het traject even zijn hand ophoudt. Als tegenprestatie zie ik dan graag een actievere Keuringsdienst van Waren die erop toeziet dat de geleverde produkten van onberispelijke kwaliteit zijn.’

Pim Fortuyn (1948-2002), Leidsch Dagblad, 14 september 1994

Comments (2)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*