Presentatie VOC voorzitter Henk Poncin bij PCN in Breda

Henk Poncin, voorzitter van het VOC, gaf gisteren een presentatie over het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het PCN (Platform Cannabisondernemingen Nederland) in Breda. 

Presentatie Henk Poncin, Algemene Ledenvergadering PCN, Bel Air, Breda, 18 maart 2013

Dames en heren,

Henk Poncin aan het woord bij het PCN (© Gonzo media)
Henk Poncin aan het woord bij het PCN (© Gonzo media)

In deze presentatie blik ik terug op het afgelopen jaar, de activiteiten van het VOC in het algemeen en die van de lobbywerkgroep in het bijzonder.

Elke maand verschijnt in de Highlife het Logboek VOC, over het reilen en zeilen van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. Het eerste logboek van 2012 had als titel ‘Het jaar van de waarheid’. Op 1 januari werd immers een nieuwe Aanwijzing Opiumwet van kracht met twee nieuwe gedoogcriteria voor coffeeshops: het Besloten Club en het Ingezetenen-criterium.

Logboek VOC januari 2012 (fragment)
Logboek VOC januari 2012 (fragment)

Samen vormden deze criteria de zogenaamde wietpas. Voor het VOC was het tegenhouden van de wietpas het belangrijkste speerpunt van 2012.

We werkten samen met de PvdA Venlo, die een actie ‘stop de wietpas’ op touw zette. Op de VOC-site stelden we onze simpelste flyer ooit beschikbaar, met een zogenaamde QR-code, de slogan Stop de wietpas en de website van de actie. Uiteindelijk werden ruim 25.000 handtekeningen verzameld.

Februari bracht goed nieuws: de rechtbank verklaarde het Openbaar Ministerie in het megaproces rond coffeeshop Checkpoint Terneuzen niet-ontvankelijk, zodat alle verdachten vrijuit gingen.

'De simpelste VOC-flyer ooit' (februari 2012)
'De simpelste VOC-flyer ooit' (februari 2012)

Later die maand kwam een politierapport boven water dat een half jaar onder de pet was gehouden: ‘Geldbomen op zolder, thuiskwekers van hennep in beeld’. In het rapport worden veel populaire fabeltjes en mythes over de cannabisteelt doorgeprikt.

Het VOC zorgt er voor dat dit soort nieuws snel en compleet beschikbaar is en onder de aandacht wordt gebracht van lokale en landelijke politici en journalisten.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de justitiewoordvoerster die in februari tegen dagblad De Pers zei: ‘Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze optreden tegen coffeeshops die zich niet aan de wietpas houden.’ Zo’n citaat is natuurlijk uitstekende munitie voor de VOC lobbywerkgroep.

Die werkgroep is in september 2011 van start gegaan en draait inmiddels als een goed geoliede machine. De lijnen zijn kort, zodat we snel kunnen reageren op politieke ontwikkelingen. Correspondentie per mail en brief wordt opgevolgd door persoonlijke gesprekken met de drugswoordvoerders in de Tweede Kamer.

Klik voor grote versie
Klik voor grote versie

In de aanloop naar het grote drugsdebat in de Tweede Kamer op 1 maart, informeerden we alle drugswoordvoerders met mails en in persoonlijke contacten over de belangrijkste knelpunten en suggesties voor vragen aan het kabinet.

Vlak voor dit grote drugsdebat plaatsten we in samenwerking met regisseur Steven Kompier zijn onthullende documentaire De Achterdeur op de VOC-site. Tegelijk verstuurden we een persbericht met als titel ‘Nederlands drugsbeleid op los zand gebouwd’.

Prof. mr. dr. Jan Brouwer (Beeld: Global Eye)
Prof. mr. dr. Jan Brouwer (Beeld: Global Eye)

Eén van de hoofdrolspelers van De Achterdeur, de Groningse hoogleraar strafrecht Jan Brouwer, heeft zich afgelopen jaar ontwikkeld tot een van de belangrijkste wetenschappelijke critici van het wanbeleid van minister Opstelten.

In maart schreven we een open brief over het cannabisbeleid aan Edith Schippers, minister van VWS, mede ondertekend door WeSmoke, ENCOD, het Landelijk Overleg Coffeeshopbonden, de Stichting Drugsbeleid, de Stichting Belangenbehartiging Coffeeshoppersoneel Nederland en het Adviesburo Drugs.

Citaat uit deze brief: ‘Als u instemt met de aangekondigde maatregelen, maakt u zich medeverantwoordelijk voor een beleid dat schadelijk is voor de volksgezondheid en dat van Nederland een natie van drugsrunners zal maken.’

Still uit de animatievideo van Levi Claassen voor Cannabis Bevrijdingsdag 2012
Still uit animatievideo Levi Claassen voor Cannabis Bevrijdingsdag 2012

In een YouTube video las Derrick Bergman, secretaris en woordvoerder van het VOC, de tekst voor van de open brief aan minister Schippers. Voor dit soort acties kan de lobbywerkgroep putten uit het grote en diverse reservoir aan expertise, ervaring en contacten van het VOC.

In 2012 publiceerde het VOC meer video’s dan ooit tevoren: Steven Kompier maakte in opdracht twee actuele reportages en twee spraakmakende interviews met André Beckers en oud-politievoorman Hans van Duijn. Levi Claassen produceerde twee geanimeerde video’s, voor Cannabis Bevrijdingsdag en voor de verkiezings-campagne VOTE2SMOKE. In samenwerking met CANNA verscheen tenslotte een fraaie impressie van Cannabis Bevrijdingsdag 2012.

De satirische website New-Rules.info (© VOC)
De satirische website New-Rules.info (klik voor grote versie)

Een bijzonder project was de satirische website new-rules.info, die we in april anoniem lanceerden, als reactie op de website new-rules.nl van de overheid. Door een extra inzet van onze webdesigner Nout lukte het om onze website op dezelfde dag online te krijgen als de overheidswebsite.

Een oplettende bezoeker van de VOC-site tipte ons dat de overheidswebsite doorlinkte naar Narconon, een omstreden verslavingszorginstelling van de Scientology kerk. Ook dit nieuws werd door de media opgepikt.

Cannabis Culture Awards 2012, vlnr Freek Polak, Thorvalt Stoltenberg, Ben Dronkers, Dries van Agt (© Gonzo media)
Cannabis Culture Awards 2012, vlnr Freek Polak, Thorvalt Stoltenberg, Ben Dronkers, Dries van Agt (© Gonzo media)

In april was onze eigen Freek Polak, medeoprichter van het VOC, een van de ontvangers van de Cannabis Culture Awards, die elk jaar worden uitgereikt door het Hash, Marijuana & Hemp Museum in Amsterdam. De sfeer was opperbest; drie dagen eerder was het eerste kabinet-Rutte gevallen.

Helaas kwam de volgende dag de teleurstellende uitspraak in het kort geding van de Maastrichtse coffeeshops tegen de wietpas. Het VOC verspreidde op de dag van de uitspraak een persbericht in het Nederlands en Engels met als kop ‘Nederland legaliseert discriminatie’.

VOC vergadering in Amsterdam, 8 maart 2013 (© Gonzo media)
VOC vergadering in Amsterdam, 8 maart 2013 (© Gonzo media)

De maandelijkse VOC-vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk en bieden een ruimte om elkaar op de hoogte te houden, te inspireren en waar mogelijk tot samenwerking te komen. Inmiddels hebben we zo’n beetje in elke provincie vergaderd, van Terneuzen tot Sneek. Met enige trots kan ik melden dat er sinds de eerste bijeenkomst in januari 2009 geen maand is geweest zonder VOC-vergadering.

Dubbelklil, print en hang op > HAAL JE GRAM, KOM NAAR AMSTERDAM!
De poster van Cannabis Bevrijdingsdag 2012

Op 17 juni organiseerden we voor de vierde keer Cannabis Bevrijdingsdag in het Westerpark in Amsterdam. Het werd de succesvolste editie tot nu toe, met zesduizend bezoekers en ruime aandacht in de media, waaronder een item in het 8 Uur Journaal.

De Groningse coffeeshops hielden een prachtige actie en sloten hun deuren om massaal naar Amsterdam af te reizen.
Een aantal coffeeshops organiseerde gratis busvervoer voor hun klanten; we hopen dit jaar op meer bussen en we hopen u allemaal te ontmoeten in het Westerpark op zondag 16 juni.

Terug naar juni 2012. Vrijwel direct na het ingaan van de wietpas stroomden de coffeeshops in Brabant, Zeeland en Limburg leeg; klanten weigerden massaal registratie van hun gegevens.  Op 21 juni verspreidde het VOC een persbericht met de kop ‘Wietpas één groot drama voor Zuid Nederland’.

Door samenwerking met de Stichting Epicurus en Nicole Maalsté hadden we begin juli de landelijke primeur van het eerste onderzoek naar de effecten van de pas, de zogenaamde ’Quickscan gevolgen invoering wietpas Zuid-Nederland’. Daarnaast publiceerden we een kritische notitie van August de Loor van het Adviesburo Drugs over de wietpas.

Uitnodiging voor het eerste Beleg van Woudrichem
Uitnodiging voor het eerste Beleg van Woudrichem

Uiteraard was het VOC aanwezig op de actiebijeenkomsten van coffeeshopondernemers bij TGC in Tilburg en Futurola in Amsterdam. Bij die laatste gelegenheid sprak SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel en kreeg het plan voor de SP-bustour van de verenigde coffeeshops vaste vorm.

In samenwerking met CANNA organiseerde het VOC op 26 juli het eerste Beleg van Woudrichem. Voor deze dag waren alle landelijke cannabisorganisaties en een aantal sleutelfiguren in cannabisland uitgenodigd. De deelnemers kwamen uit alle delen van het land, van Groningen en Friesland tot Zeeland en Limburg.

De deelnemers aan Het Beleg van Woudrichem, 26 juli 2012 (foto: © Jolien Holthuis)
De deelnemers aan Het Beleg van Woudrichem, 26 juli 2012 (foto: © Jolien Holthuis)

Op het programma stonden brainstormsessies, een workshop fondswerving, een presentatie van advocaat André Beckers en een rondleiding door het oude vestingstadje. Dit jaar willen we een tweede Beleg van Woudrichem organiseren.

Steven Kompier filmde tijdens het Beleg van Woudrichem interviews met André Beckers en Hans van Duijn. De uitspraken van Van Duijn en het bijbehorende persbericht, ‘Politietop wordt de mond gesnoerd over wietpas’, werden door veel media overgenomen.

VOTE2SMOKE_Campagne_2012De maanden augustus en september stonden volledig in het teken van de verkiezingen en de campagne VOTE2SMOKE. In samenwerking met het PCN kregen alle coffeeshops per post campagnemateriaal opgestuurd: flyers, posters en een ansichtkaart met een stemadvies.

Het VOC heeft nooit een stemadvies voor één partij gegeven en koos ook deze keer voor een oproep om cannabisvriendelijk te stemmen. De partijen die dat predicaat verdienen zijn de SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en 50 Plus.

© Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, september 2012
© Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, september 2012

Twee weken vóór de verkiezingsdag stuurden we het VOC-bidbook naar alle drugswoordvoerders en fractievoorzitters in de Tweede Kamer.  Toen de verkiezingsuitslag bekend was, verzonden we dit Bidbook aan een ruimere kring politici, waaronder de twee formateurs en hun directe adviseurs.

De Volkskrant noemde het VOC in één adem met de lobbyactiviteiten van oud-premier Balkenende. Ik citeer uit dit artikel:

“Op 18 september ging het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod de oud-premier al voor. Het is onduidelijk in hoeverre de betogen gehoor vonden bij VVD en PvdA. Het VOC lijkt goede zaken gedaan te hebben: de wietpas is van de baan.”

Inmiddels zijn er ruim 1300 exemplaren van het Bidbook verspreid, mede dankzij een herdruk die door Rick, onze gastheer vandaag, is gerealiseerd. Rick: nogmaals hartelijk bedankt!

De verkiezingen, u weet het allemaal, leverde 73 Kamerzetels voor de cannabisvriendelijke partijen op. Drie te weinig dus voor een meerderheid. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is voor cannabisland beter dan dat van Rutte 1, maar het is nog verre van goed.

Onze speerpunten in de lobby voor de komende periode zijn:

  • het 15%-thc-maximum
  • het van tafel krijgen van het Ingezetenencriterium
  • experimenten met gereguleerde teelt
  • wetsvoorstel Opstelten over faciliteren illegale hennepteelt
  • het dossier rijden onder invloed
Beeld: Weedmaps
Beeld: Weedmaps

Internationaal hebben we de wind flink mee. In Colorado en Washington State werd in november 2012 geschiedenis geschreven met de legalisering van cannabis voor volwassenen.

Het VOC houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten, met dank aan ons netwerk van deskundigen, activisten, ondernemers en consumenten, dat nog steeds groeit en zich tot ver over de landsgrenzen uitstrekt.

Twitter speelt daarbij een belangrijke rol en blijkt een zeer effectief medium, ook voor directe contacten met politici en journalisten. Inmiddels heeft het VOC meer dan 26.000 tweets verstuurd en hebben we ruim 1.300 volgers.

De CBD2013-stickers komen er aan...
De CBD2013-stickers komen er aan...

Het is mede dankzij de genereuze steun van het PCN dat we kunnen doen wat we doen.

Ik wil u daarvoor hartelijk bedanken en spreek de hoop uit dat we ook in de toekomst op uw steun kunnen rekenen.

Mochten er vragen zijn, dan beantwoord ik die graag. Bedankt voor uw aandacht.

Help mee met het VOC: klik hier

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*