Meerderheid raad Maastricht: stop buitenlanderverbod coffeeshops

  • SHARE:
  • Tweet this

March 19th, 2013 | 12:23
Door webmaster

De gemeenteraad van Maastricht wil dat het buitenlanderverbod voor coffeeshops wordt opgeheven. Vanavond dient een meerderheid van de raad een motie in om buitenlanders weer in coffeeshops toe te laten, zodra er coffeeshops vanuit het centrum naar de rand van de stad zijn verhuisd. 

De Maastrichtse coffeeshops Mississippi en Smokey: nu nog in het centrum van de stad (©Gonzo media)

De Maastrichtse coffeeshops Mississippi en Smokey: nu nog in het centrum van de stad (©Gonzo media)

De motie, ondertekend door PvdA, GroenLinks, D66, SP, PVM en Stadsbelangen Maastricht, roept het college op “handhaving van het i-criterium te stoppen zodra de coffeeshops daadwerkelijk zijn verplaatst.” De website L1 meldt vandaag: “Het toegangsverbod voor buitenlanders zorgt volgens de zes partijen voor veel drugsoverlast in wijken. Voorzitter Marc Josemans van de Vereniging van Officiële Coffeeshops Maastricht toonde zich blij met het voorstel. Hij zei te hopen dat burgemeester Onno Hoes zijn beleid zal veranderen en buitenlanders in de coffeeshops zal toelaten. Binnenkort doet de Raad van State uitspraak over de verplaatsing van de coffeeshops naar de randen van de stad. Als die positief uitvalt, kan met de bouw worden begonnen. Rond de zomer kunnen de klanten dan terecht in de nieuwe shops, verwacht Josemans.”

Beeld: VOC

Beeld: VOC

Ook een tweede motie, waarin de raad zich uitspreekt voor een experiment met regulering van de cannabisteelt, kreeg een meerderheid. Eerder werden in onder meer Tilburg, Utrecht, Eindhoven, Heerlen, Leeuwarden, Rotterdam en Smallingerland soortgelijke moties aangenomen.

Minister Ivo Opstelten (VVD) van veiligheid en justitie komt met de dag verder in het nauw. VOC-woordvoerder Derrick Bergman: “Het wanbeleid van Opstelten vermindert de veiligheid en veroorzaakt rechtsongelijkheid, discriminatie en een toename van criminaliteit. Het Ingezetenencriterium moet gewoon van tafel; alleen het illegale circuit heeft er voordeel van.”

Klik hier voor pdf van de motie ‘Coffeeshopspreiding, handhavingsstop i-criterium’

Klik hier voor pdf van de motie ‘Experiment legalisering hennepteelt’

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.