Lootjes trekken: hoe Amsterdam invulling geeft aan het coffeeshopbeleid

August de Loor van het Adviesburo Drugs peilde de stemming in de Amsterdamse coffeeshopwereld over het plan om via een loting drie van de 22 te sluiten coffeeshops een verhuizing binnen de stad te gunnen.

LOOTJES TREKKEN

Oftewel hoe het stadhuis invulling geeft aan het Amsterdamse coffeeshopbeleid

Coffeeshop in het centrum van Amsterdam (© Gonzo media)
Coffeeshop in het centrum van Amsterdam (© Gonzo media)

Hierbij een greep uit de vele reacties die ik de afgelopen twee weken uit de coffeeshopwereld binnen kreeg over het idee van het stadhuis van het organiseren van een loterij waarbij 3 van de 22 te sluiten coffeeshops in de binnenstad een verhuizing wordt gegund naar andere delen van de stad (en dan ook nog met de aankondiging van een reeks strikte voorwaarden met de vraag of die, tijdens de trekking, bij de 3 “gelukkige” coffeeshopeigenaren bekend zullen zijn).

“Daar waar wij, na decennia lang overleg met het stadhuis een aantal jaren geleden opeens als criminogeen, als laagwaardige voorziening werden weggezet, worden wij nu met het trekken van lootjes behandeld als makke schapen, in feite uitgespeeld als resultaat van een politiek spelletje tussen het stadhuis en de gemeenteraad.”

Bij sommige eigenaren kwam de stoom uit hun oren: “Zijn we nu niet alleen criminogeen, maar ook nog malle Pietje met een reisje naar de Efteling in het verschiet met de burgemeester als Holle Bolle Gijs, van niet; papier hier, maar lootjes hier!!”

Met het idee van lootjes trekken laat, in mijn visie, het stadhuis blijken weinig inzicht te hebben hoe het coffeeshopbeleid in de binnenstad duurzaam ingebed moet worden in het grootstedelijk beleid, die door de invoering van de 250 meter scholenafstand (op 1 januari 2014) een nog onevenwichtiger spreiding van coffeeshops over de stad te zien zal geven dan nu al het geval is.

Coffeeshop in het centrum van Amsterdam (© Gonzo media)
Coffeeshop in het centrum van Amsterdam (© Gonzo media)

Met wat er nog vanuit Den Haag aan coffeeshop(afbraak)beleid te verwachten valt (zoals de invoering van het verbod in coffeeshops van de verkoop van cannabis met 15% THC) zullen er in mijn inschatting medio 2015 nog slechts zo’n honderd coffeeshops in Amsterdam over blijven. Het gevolg is dat hiermee het kleinschalige karakter van de Amsterdamse coffeeshop verdwenen zal zijn (terwijl nota bene deze kleinschaligheid speerpunt van beleid van minister Opstelten is!).

Eén van de gevolgen is dat het overgrote deel van de dan nog overgebleven coffeeshops tot louter afhaalloketten van cannabis zullen reduceren waarvan de praktijk leert dat daar meer overlast van uitgaat, wat op zijn beurt weer voor het stadhuis aanleiding zal zijn om deze coffeeshops te sluiten.

Dit is mijn zwartste scenario van wat ik de komende jaren voorzie in de ontwikkelingen van het Amsterdamse coffeeshopbeleid. En om in de geest van lootjes trekken te eindigen, hierbij een weddenschap met het stadhuis of ik hierin wel of geen gelijk zal krijgen.

Met vriendelijke groet,

August de Loor
Adviesburo Drugs

Comments (3)

 • nol van schaik 01/03/2013 at 4:01 pm Reply

  Schandalig, ronduit debiel!

  ook een vraag: Wordt er nu per 1 jan. 2014 250 meter ingevoerd, of 350 meter afstand van scholen in Amsterdam??

 • Stefan 05/03/2013 at 11:39 am Reply

  In mijn tijd was er geen coffeeshop in de buurt van de school (dichtsbijzijnde was 8km verder). Toch was er genoeg wiet.

 • Vapefiend 27/03/2013 at 3:10 pm Reply

  Treffend artikel. Het geeft wel weer duidelijk weer dat Opstelten totaal geen weet heeft van wat er gaande is in het land (en met name de grote steden).

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*