De bloemenoorlog

Er is een oorlog tegen bloemen gaande. Namelijk de bloemen van de hennepplant, ook wel genaamd wiet, cannabis of marihuana.

De bloemen worden meedogenloos bestreden. Ze worden uit de aarde gerukt, plat getrapt en in vuilniswagens gedonderd. Hoe banaal  is dit alles!

© Gonzo media
© Gonzo media

Eigenlijk is het geen oorlog tegen de plant, maar tegen vriendelijke mensen die de euvele moed hebben om van deze heerlijke, geurende bloemen te genieten en met hun gebruik niemand tot last zijn.

U weet het: bloemen houden van mensen en mensen houden van bloemen!

Merkwaardig is het dan ook  dat een overheid meent het recht te hebben om te bepalen welke bloemen wel of niet van jou mogen houden.

Ik denk dat die bloemen dat zelf wel uit kunnen maken!

De  PvdA stelde voor (vóór de verkiezingen) om hennepbloemenwinkels te openen.

Dat  lijkt mij logisch, waarom niet een hennepbloem ter vervanging van de roos? Want de hennepbloem is bij uitstek een symbool van vrede, liefde en wijsheid! Bovendien zitten er aan een hennepbloem  geen doornen en zij ruikt veel  lekkerder.

Wat is er geworden van deze voorgestelde winkels?

Zijn ze gestrand in het zicht van de haven of hebben ze de zee nooit gezien?

Was het holle verkiezingsretoriek en laten zij zich voor minister Ivo Opstelten z’n antieke regenteske karretje spannen?

Beeld: VOC
Beeld: VOC

Dat de VVD zo’n minister niet tot inkeer probeert te brengen en lijdzaam toeziet, hoe hij hun beginselen verloochend, is een regelrechte aanfluiting voor het liberalisme in het algemeen en voor de VVD  in het bijzonder.

Hij treedt voortdurend met voeten hun principes. Repressie, waar hij heilig in schijnt te geloven, het volgen van een eigen agenda en dien ten gevolge naar niemand luisteren, polariseren in hoge mate de samenleving. Het lijkt bijna een doel op zich.

Repressie, een dure contraproductieve symbool politiek, heeft een averechts effect op het ontwikkelen van een op vertrouwen en tolerantie gebaseerde samenleving, waar koningin Beatrix nog aan refereerde.

Je moet je met straffen altijd afvragen; waarom straf ik en wat wil ik er mee bereiken!

© Gonzo media
© Gonzo media

Het  is beter de dialoog centraal te stellen.

Een mens is een autonoom wezen en heeft niet een betuttelende overheid nodig om voor haar of hem te bepalen wat je zoal tot je mag nemen. Dat maken we, anno 2013, zelf wel uit!!

Criterium is altijd dat je een ander met je gebruik niet tot last moet zijn.

Maar tegenwoordig ben je vrij om datgene te doen wat je vertelt wordt dat je mag doen. Niemand is dan ook meer slaaf dan degene die denkt dat hij vrij is.

Een farce is ook het gescherm met internationale verdragen. Alsof ze in het buitenland niet doorhebben dat de wiet voor de coffeeshops niet uit de lucht komt vallen. Het gedogen van de aanvoer is in feite internationaal allang geaccepteerd, bovendien zijn er in de Tweede Kamer 129 zetels voor het openhouden van de coffeeshops.

Als je dat in meerderheid vindt, dan ben je onwaarachtig als je voortdurend de aanvoer laat torpederen en niet bereid bent dit fatsoenlijk te regelen. Het genereren van criminaliteit is hiervan automatisch het gevolg.

Een laffe,  hypocriete,   juridisch incorrecte handelswijze! De Nederlandse rechtsstaat  onwaardig.

Neem als Tweede Kamer je verantwoording, wees consequent en open dien overeenkomstig de achterdeur.

De staten Washington en Colorado (in de VS) zijn ons reeds voorgegaan.

Wat let ons om dit goede voorbeeld te volgen!

Zeg het met bloemen!!


Doede J. de Jong

Biologisch wietkweker en VOC medewerker

Comments (2)

  • Michael 26/02/2013 at 9:07 pm Reply

    Hoi waar kun je bioweet krijgen? Hoor dat dat de enige is die goed is voor onverdunde hennepolie te maken?

  • Gaz 05/03/2013 at 12:31 pm Reply

    Hi Michael,

    Genesis in Geleen has only bio weet i believe, Amnesia and Snowball. Or if you head to Sittard they both sell organic nederweit.

    good luck

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*