Nine Kooiman (SP) legt Opstelten vuur aan de schenen over cannabis

In een serie messcherpe Kamervragen legt Nine Kooiman (SP) minister Opstelten (VVD) van veiligheid en justitie het vuur aan de schenen over zijn falende cannabisbeleid.

Nine Kooiman (SP) tijdens het laatste plenaire drugsdebat, 28 maart 2012 (© Gonzo media)
Nine Kooiman (SP) tijdens het laatste plenaire drugsdebat, 28 maart 2012 (© Gonzo media)

Kooiman bewijst opnieuw dat zij uitstekend op de hoogte is van de nationale en internationale ontwikkelingen rond cannabis. En wie de feiten kent, ziet des te scherper wat een puinhoop de verantwoordelijke minister maakt van dit dossier. In de negen vragen aan Opstelten legt ze de vinger heel precies op een aantal zere plekken. Wij zien uit naar de antwoorden!

Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de strijd tegen de drugscriminaliteit en de wens van gemeenten wietteelt te legaliseren (ingezonden 8 februari 2013)

1
Wat is uw reactie op het artikel ‘Hennepteelt groeit politie boven het hoofd’? [De Telegraaf, 7 februari 2013]

2
Hoeveel politiecapaciteit houdt zich op dit moment bezig met de illegale hennepteelt? Wat kost deze inzet van politie?

3
Wat is uw reactie op het gegeven dat verzekeraars duizenden claims krijgen die samenhangen met hennepteelt, zoals branden in woningen, met een totale jaarlijkse schade van 100 miljoen euro?

© Gonzo media
© Gonzo media

4
Kunt u een totaaloverzicht geven van alle kosten die de huidige strijd tegen de georganiseerde hennepteelt voor de samenleving met zich meebrengt? Zo nee, waarom niet? Blijft u, ook met het oog op deze kosten, vasthouden aan het huidige beleid met alle onwenselijke effecten van dien?

5
Wat is uw reactie op het artikel ‘Gemeente mag zelf wiet kweken’ en de opmerkingen van de geciteerde hoogleraar/rechtswetenschapper dat het verbieden van gemeentelijke hennepteelt onzin is en nergens op slaat? [BN/De Stem, 7 februari 2013]

6
Deelt u de mening van deze hoogleraar dat de internationale regels boterzacht zijn en er niet toe leiden dat gemeentelijke experimenten met wietteelt onder alle omstandigheden verboden moeten blijven?

7
Wat is uw reactie op de observatie dat Nederland aan alle kanten voorbij wordt gestreefd door bijvoorbeeld Amerikaanse staten voor wat betreft de regulering van wietteelt? Hoe kan dit, indien het toestaan van gereguleerde wietteelt in zou druisen tegen internationale regels, zoals u stelt?

8
Zit deze hoogleraar er volgens u geheel naast of bent u bereid toe te geven dat de internationale regels wel degelijk enige ruimte laten om gereguleerde wietteelt toe te staan?

9
Bent u bereid enkele gemeenten alsnog toestemming te verlenen te experimenteren met gereguleerde wietteelt, juist ook vanwege de strijd tegen de drugsgerelateerde criminaliteit?

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*