Doede de Jong: de zoveelste schreeuw om gerechtigheid!

“Wat bezielt de overheid om cannabis zo te criminaliseren? Wat zijn de belangen?” Dat vraagt biologisch wietkweker en VOC-er Doede de Jong zich af in een nieuw opinieartikel. “Criminaliteit heeft niets met hennep, een plant, te maken, maar alles met een repressieve overheid die voor de volle honderd procent verantwoordelijk is voor de gecreëerde tragedie.”

De zoveelste schreeuw om gerechtigheid!

WAT BEZIELT DE OVERHEID OM CANNABIS ZO TE CRIMINALISEREN? WAT ZIJN DE BELANGEN?

'Leaver dea as slaaf’, Doede spreekt het Westerpark toe op Cannabis Bevrijdingsdag 2012 (© Gonzo media)
'Leaver dea as slaaf’, Doede spreekt het Westerpark toe op Cannabis Bevrijdingsdag 2012 (© Gonzo media)

Het zou beter zijn om eens inhoudelijk op de zaak in te gaan. Een rationele benadering in plaats van een irrationele op basis van macht.

Waarom wordt hennep zo gedemoniseerd en bestreden, terwijl we blij mochten zijn als alcohol, antidepressiva, barbituraten, pijnstillers en tabak half zo onschuldig zouden zijn als cannabis?

Een miljoen cannabisgebruikers wordt voortdurend gestigmatiseerd en gecriminaliseerd, terwijl zij met hun gebruik niemand tot last zijn. Integendeel: zij doen nog geen vlieg kwaad.

Van cannabis wordt je vredelievend, je krijgt een genuanceerdere blik. Je kan er een beter inzicht in jezelf, je eigen bestaan en de wereld om je heen mee verkrijgen. Je wordt er ontspannen van en er gaat niemand aan dood.

Het is met recht een geestverruimend middel, een plant!

Mijns inziens zien de autoriteiten wietgebruik als een ondermijning van de gevestigde orde.

Cannabisacceptatie is echter een stimulering van een op vertrouwen en tolerantie gebaseerde samenleving, waarin in plaats van repressie de dialoog centraal staat.

© Gonzo media
© Gonzo media

Ook op medicinaal gebied is deze heilzame plant een wonder. Voor 1937 was in 30 tot 40 procent van de medicijnen cannabis verwerkt. Het zal u dan ook niet verbazen dat de farmaceutische industrie, ten koste van een hele grote groep mensen die baat bij wietolie zouden hebben, een geduchte tegenstander van legalisatie is.

Een paar planten in je tuin en je kunt voor jezelf, op vrij eenvoudige wijze, een fantastisch medicijn maken, namelijk wietolie. Wat bijvoorbeeld kan helpen bij o.a. migraine, artritis, chronische pijn, a.d.h.d., artrose, m.s., kanker en nog een aantal ziektes. Het is een wondermiddel, beschreven in het boek “Mediwietolie-Het ideale volksmedicijn”.

Bestrijding van deze nobele plant is dan ook een misdrijf tegen de mensheid!

Criminaliteit heeft niets met hennep, een plant, te maken, maar alles met een repressieve overheid die voor de volle honderd procent verantwoordelijk is voor de gecreëerde tragedie.

Als je de verkoop van wiet  toestaat en via belastingen hier aan verdient (Hoge Raad bepaalde: winst gemaakt in een coffeeshop is geen crimineel geld) en tegelijk de teelt en aanvoer bestrijdt, terwijl er toch aanvoer moet zijn, dan lok je strafbare handelingen uit en wordt je onderdeel van een criminele organisatie.

Goedwillende betrokken burgers met goede ideeën worden ondertussen geschoffeerd en buitenspel gezet, omdat zij het criminaliseringsproces van politie en justitie verstoren en zo het draagvlak voor hun repressieve aanpak dreigen aan te tasten.

Als je boerenkool verkoopt en je verbied tegelijk de teelt, dan krijg je exact dezelfde problemen. Deze problemen hebben dus niets met het gewas te maken, maar alles met een aan controledwang lijdende  overheid die voortdurend het recht op zelfbeschikking schendt.

Beeld: VOC
Beeld: VOC

En wat een verspilling van tijd, geld en energie. 50% van de politie en 75% van de 1300 inzetbare rechercheurs houdt zich bezig met drugsbestrijding. Allerlei belangrijkere zaken blijven daardoor liggen. Kosten drugsbestrijding 1,5 miljard. Legalisering zou 500 miljoen euro aan belasting opleveren!

Laten we de criminalisering van deze, zowel op recreatief als op medicinaal gebied, bijzondere en rijke plant stoppen. Beter is het om de vele goede eigenschappen te onderkennen en er ons voordeel mee te doen.

Hef het krankzinnige verbod op en problemen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon!

Doede J. de Jong
Biologisch wietkweker en VOC medewerker

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*