Burgemeester Nijmegen stopt handhaven Ingezetenencriterium coffeeshops

Goed nieuws uit Nijmegen: burgemeester Bruls (CDA) schrapt per direct de handhaving van het Ingezetenencriterium. Ook in de Nijmeegse coffeeshops zijn toeristen en wereldburgers dus weer welkom.

Bruls stuurde vandaag een brief over zijn besluit aan de gemeenteraad. Daarin wast hij de verantwoordelijke minister Opstelten (VVD) stevig de oren over zijn warrige koers. Een aantal fragmenten uit de brief staat hieronder. Klik hier voor de hele brief in pdf.

Hubert Bruls (CDA), burgemeester van Nijmegen (Foto: Wikimedia)
Hubert Bruls (CDA), burgemeester van Nijmegen (Foto: Wikimedia)

Belangrijk addertje onder het gras is de opmerking van Bruls aan het einde van zijn brief: “Mijn besluit laat onverlet de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om strafrechtelijk op te treden tegen de Nijmeegse coffeeshops bij overtreding van het I-criterium”. De dreiging is dus niet volledig afgewend, maar het signaal is niet mis te verstaan: het beleid van Opstelten rammelt aan alle kanten. De enige duidelijke oplossing is volledige afschaffing van het Ingezetenencriterium, precies zoals dat eerder met het Besloten Club-criterium is gebeurd.

Geachte raad,

In deze brief wil ik u inlichten over mijn besluit vooralsnog te stoppen met de handhaving van het Ingezetenen-criterium en u informeren over de achtergronden hiervan. (…)
In november 2012 kondigde de minister aan dat het Besloten clubcriterium verviel. Het I-criterium werd echter doorgezet met nog steeds als uitgangspunt dat de handhaving per 1 januari 2013 overal zou starten, maar met de mogelijkheid van lokaal maatwerk waardoor een gefaseerde invoering van de handhaving mogelijk werd.

In het overleg op 13 december 2012 en in het debat op 17 januari heeft de minister uitleg gegeven over het begrip “lokaal maatwerk”. Onder verwijzing naar het Amsterdamse voorbeeld, is het mogelijk om andere prioriteiten te stellen binnen het coffeeshopbeleid (in het Amsterdamse voorbeeld o.a. het sluiten van een groot aantal coffeeshops) waardoor de handhaving van het I-criterium gefaseerd geschiedt. Daarbij is echter nog steeds het uitgangspunt dat per 1 januari 2013 gehandhaafd wordt, dat de minister gemeentelijke plannen om de handhaving te faseren zelf zal beoordelen en dat hij gemeenten, die niet het I-criterium handhaven zal bevragen op hun handhavingsplannen.
(…)
In het debat in de Kamer op 17 januari 2013 heeft de minister opnieuw geweigerd een einddatum te noemen voor de fasering op grond van lokaal maatwerk en zelfs geopperd dat er in sommige gevallen sprake kan zijn van een periode van 8 jaar. De minister heeft een motie over een einddatum ontraden, die vervolgens in de stemming op 22 januari 2013 is verworpen. Deze houding van de minister staat volkomen haaks op zijn stelling dat in principe per 1 januari 2013 overal in Nederland gehandhaafd moet worden.
(…)
Landelijke realiteit
Het beeld van de handhaving in de coffeeshopgemeenten is nu divers. Zoals u bekend is er een aantal gemeenten in onze regio waar niet gehandhaafd wordt op het I-criterium. Dat gebeurt kennelijk niet vanwege afgestemde andere prioriteiten binnen het coffeeshopbeleid.
Hoewel de minister herhaaldelijk aangeeft dat dit niet kan en dat hij daartegen gaat optreden, doen de recente uitlatingen niet vermoeden dat er aan deze situatie op korte termijn een einde komt. Het begrip ‘lokaal maatwerk’ is hiermee een holle frase geworden.

Ik heb in Nijmegen in november 2013 helderheid proberen te scheppen voor de Nijmeegse coffeeshophouders door hen te informeren over het landelijke beleid. Ik constateer nu echter dat Nederland een volkomen versnipperd beeld biedt, veroorzaakt door de onduidelijkheid van de minister over het lokale maatwerk en vooral de einddatum daarvan. Dit levert een ongewenste rechtsongelijkheid op, onduidelijkheid voor burgers en coffeeshops en het geeft een zeer onduidelijk signaal naar het buitenland (…).

Opschorting handhaving

Gelet op het bovenstaande heb ik besloten vooralsnog te stoppen met de bestuurlijke handhaving van het Ingezetenencriterium. Dit betekent dat ik geen gebruik zal maken van mijn bevoegdheden om artikel 13b Opiumwet toe te passen bij overtreding van dit gedoogcriterium. Wel blijf ik de overige gedoogcriteria handhaven.
Mijn besluit laat onverlet de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om strafrechtelijk op te treden tegen de Nijmeegse coffeeshops bij overtreding van het I-criterium. Hiermee kom ik deels tegemoet aan uw wens om voorloplg niet te handhaven.

Met vriendelijke groet,
de Burgemeester van Nijmegen,

drs. H.M.F. Bruls

Zie ook: Duitsers toch welkom in coffeeshops Nijmegen, Omroep Gelderland, 23 januari 2013

KeinWietpas.de vandaag:

KeinWietpas.de, 23 januari 2013
KeinWietpas.de, 23 januari 2013

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*