Buitenlanderverbod coffeeshops blijft overeind bij bestuursrechter Breda

Gemeenten mogen van coffeeshops eisen dat zij buitenlanders (“niet-ingezetenen”) de toegang weigeren. Tot die uitspraak kwam de bestuursrechter in Breda vandaag, in een proefproces dat door de Tilburgse coffeeshop Toermalijn was aangespannen.

Coffeeshop Toermalijn, Tilburg, 7 mei 2012: politie noteert gegevens van VOC-er Joep Oomen en zijn Belgische zoon (© Gonzo media)
Coffeeshop Toermalijn, Tilburg, 7 mei 2012: politie noteert gegevens van VOC-er Joep Oomen en zijn Belgische zoon (© Gonzo media)

De zaak is de eerste bodemprocedure over het Ingezetenencriterium voor coffeeshops, waar tegen eerder al kort geding procedures zijn gevoerd. De bestuursrechter oordeelde ook over het, inmiddels door het nieuwe kabinet geschrapte, “Besloten clubcriterium”. Dit criterium gaat volgens de rechter wél  “de grenzen van een redelijke beleidsbepaling te buiten”.

Klik hier voor het volledige vonnis op Rechtspraak.nl

Het structureel overtreden van Artikel 1 van onze Grondwet, dat discriminatie “wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook” verbiedt, is volgens deze rechter dus wel een redelijke beleidsbepaling. Citaat uit het vonnis:

De rechtbank acht het gemaakte onderscheid gerechtvaardigd gelet op het doel van het criterium om drugstoerisme en de daarmee gepaard gaande overlast te bestrijden.

Dat is des te opmerkelijk omdat de gemeente Tilburg, de verweerder, ronduit erkent dat er in Tilburg eigenlijk helemaal geen overlast is van buitenlandse coffeeshopbezoekers:

Ondanks het drugstoerisme in Tilburg, viel de daarmee gepaard gaande overlast in de zin van ordeverstoringen mee

Toermalijn, 7 mei 2012: politie noteert gegevens van een Belgische bezoeker (© Gonzo media)
Toermalijn, 7 mei 2012: politie noteert gegevens van een Belgische bezoeker (© Gonzo media)

Om de door de overheid opgelegde discriminatie toch te rechtvaardigen gebruikt de rechter een buitengewoon vage reden:

Het feit dat in Tilburg niet in dezelfde mate sprake is van overlast als in Maastricht maakt niet dat het hanteren van dit criterium kennelijk onredelijk is, nu verweerder terecht grote waarde mag hechten aan interlokale en internationale belangen.

In de Tweede Kamer ging het vandaag ook over de wietpaschaos en de discriminatie van toeristen, tijdens een VAO (Verslag Algemeen Overleg) over de clubpas. “De minister maakt er echt een potje van”, concludeerde Magda Berndsen (D66) na het zoveelste verbale rookgordijn van Opstelten. Enerzijds geldt het Ingezetenencriterium sinds 1 januari in heel Nederland, anderzijds mag Amsterdam van Opstelten nog “enige jaren” wachten met handhaving van het buitenlanderverbod. De Kamer stemt op 22 januari over de moties die tijdens het overleg over de clubpas op 13 december 2012 en vandaag zijn ingediend.

Beeld: maandblad EssensiE
Beeld: maandblad EssensiE

Ondertussen neemt de onvrede in Zuid Nederland toe. Eerder deze week verklaarde de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) dat hij “het helemaal gehad heeft met de manier waarop het coffeeshopbeleid momenteel wordt ingevuld”. Van Gijzel: “Het is inmiddels een onnavolgbare kluwen geworden, een lappendeken, waarin de rechtsgelijkheid voor coffeeshophouders ver te zoeken is.” Ik wil voor 1 februari weten waar we nou aan toe zijn. Ik kan me geen situatie in de Nederlandse politiek herinneren waarin sprake was van zoveel verwarring als in dit coffeeshopbeleid.

Op 25 februari staat de uitspraak van de bestuursrechter in Maastricht gepland, in de zaak die Marc Josemans van coffeeshop Easy Going tegen de gemeente heeft aangespannen over het ingezetenencriterium.

Zie ook: Coffeeshops zien winst in verloren rechtszaak, de Volkskrant, 18 januari 2013

Zie ook: Gemeenten mogen buitenlandse blowers blijven weren, Binnenlands Bestuur, 17 januari 2013

Zie ook: Toermalijn verliest rechtszaak tegen gemeente Tilburg, Brabants Dagblad, 17 januari 2013

Zie ook: Van Gijzel laakt uitvoering coffeeshopbeleid, Eindhovens Dagblad, 15 januari 2013

Zie ook: Rechtbank stelt uitspraak Easy Going uit, Maastricht Dichtbij, 14 januari 2013

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*