Open brief aan de burgemeester van Eindhoven

In een open brief aan de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) roept VOC-woordvoerder Derrick Bergman hem op het voorbeeld van vrijwel alle grote coffeeshopsteden te volgen en te stoppen met handhaving van het Ingezetenencriterium.

Onderstaande brief is vandaag gemaild naar de burgemeester en naar het Eindhovens Dagblad:

Geachte burgemeester,

Coffeeshop Pink, Eindhoven (© Gonzo media)
Coffeeshop Pink, Eindhoven (© Gonzo media)

Ruim twintig jaar woon ik nu in Eindhoven. De eerste negentien jaar heb ik met veel plezier de coffeeshops in de stad bezocht. Tot 1 mei 2012, toen de coffeeshops in Zuid Nederland verplicht werden Nederlandse bezoekers te registreren en buitenlandse bezoekers te discrimineren en te weigeren. Negen maanden later zit er een nieuw kabinet dat de registratieplicht heeft afgeschaft en de handhaving van de discriminatieplicht overlaat aan de gemeenten, onder de noemer lokaal maatwerk. Onderzoek van de NOS wees onlangs uit dat zeker 27 gemeenten het onnodige en contraproductieve “Ingezetenencriterium” niet handhaven. In ruim twee derde van alle Nederlandse  coffeeshops zijn buitenlandse bezoekers gewoon welkom. Maar niet in Eindhoven.

Burgemeester Rob van Gijzel en wethouder Stef Depla tijdens het debat (© Gonzo media)
Burgemeester Rob van Gijzel en wethouder Stef Depla (© Gonzo media)

En wat zei u deze week in de raadscommissie Financiën en Bestuur? “Het coffeeshopbeleid is inmiddels een onnavolgbare kluwen geworden, een lappendeken, waarin de rechtsgelijkheid voor coffeeshophouders ver te zoeken is.” En nog mooier: “Ik wil vóór 1 februari weten waar we aan toe zijn. Ik kan me geen situatie in de politiek herinneren waarin sprake was van zoveel verwarring als in dit coffeeshopbeleid.” Uw analyse klopt als een bus: minister Opstelten van veiligheid en justitie heeft er een potje van gemaakt. Maar waarom volgt u niet gewoon het voorbeeld van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem, Groningen en al die andere steden die de onnavolgbare Haagse regels simpelweg niet handhaven?

In brieven aan de gemeenteraad en in de media heeft u klip en klaar gesteld dat er in Eindhoven geen sprake is van overlast door buitenlandse coffeeshopbezoekers. Nu jaagt u deze mensen, die vaak al jaren in de Eindhovense coffeeshops komen, de straat op, rechtstreeks in de armen van het illegale circuit van straatdealers, drugsrunners en wiettaxi’s. Hetzelfde geldt voor uw eigen burgers, die terecht weigeren zich te laten registreren om een zakje wiet of hasj te kopen. Want ook al is het “Clubcriterium” inmiddels geschrapt: de Eindhovense coffeeshops werken nog steeds met registratie.

Coffeeshop High Times, Eindhoven (© Gonzo media)
Coffeeshop High Times, Eindhoven (© Gonzo media)

Het is goed dat u de coffeeshopondernemers in de stad een compliment geeft omdat ze de absurde en deels afgeschafte regels en afspraken “zeer loyaal” nakomen. Het zou veel beter zijn als u duidelijk zou verklaren dat ook Eindhoven het “Ingezetencriterium” niet langer zal handhaven. Zodat de coffeeshops weer gewoon kunnen doen waar ze voor bedoeld zijn en waar ze zeer succesvol in zijn: een veilige en gecontroleerde omgeving bieden voor volwassen cannabisconsumenten en het tegengaan van de zwarte markt. Die zwarte markt is dankzij uw beleid nu de lachende derde.

Derrick Bergman
Woordvoerder Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*