Opstelten reageert op legalisering cannabis in Washington State en Colorado

Ivo Opstelten (VVD), minister van veiligheid en justitie, reageert in een brief aan de Tweede Kamer op de historische ontwikkelingen in de Amerikaanse staten Washington en Colorado, waar cannabis sinds deze maand gelegaliseerd is. “De Nederlandse ambassade in Washington volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt mij hiervan voortdurend op de hoogte.”

(Beeld: Just Say Now)
(Beeld: Just Say Now)

De brief is gedateerd op 12 december, één dag voor het algemeen overleg over de wietpas in de Tweede Kamer. De minister kreeg tijdens dat overleg veel kritiek van de leden van de Kamercommissie veiligheid en justitie op zijn verwarrende cannabisbeleid. Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) confronteerde de minister met de historische koerswijziging in de VS.

Opstelten zegde de Kamer een inventarisatie toe van de gemeentelijke plannen voor gereguleerde cannabisteelt én de ontwikkelingen op dit gebied in Europa.

Het lag er niet dik bovenop, maar voor de goede verstaander werd gisteren duidelijk dat de sfeer is veranderd. Zelfs de nieuwe drugswoordvoerder van het CDA, Peter Oskam, verklaarde over de gemeentelijke plannen voor gereguleerde teelt: “Ik heb gezegd dat we open staan om in gesprek te komen.”

Opstelten: "Ik zit hier niet ideologisch in" (© Gonzo media)
Opstelten: "Ik zit hier niet ideologisch in" (© Gonzo media)

Mocht het CDA eindelijk gaan inzien dat je juist middelen met gezondheidsrisico’s beter kunt reguleren dan aan het criminele circuit overlaten, dan is er een ruime meerderheid voor gereguleerde cannabisteelt in de Tweede Kamer (86 zetels).

Maar laten we niet te vroeg juichen. Voorlopig komt Opstelten niet veel verder dan het brommen van de bekende mantra over de internationale verdragen, die zelfs experimenten met regulering onmogelijk zouden maken. Ook in zijn brief van 12 december kiest hij een puur formele benadering. Maar net als bij het Kameroverleg van gisteren is wat Opstelten níet zegt belangrijker dan wat hij wel zegt. Hij zegt namelijk niet dat er hoe dan ook geen experiment gaat komen. En hij zegt evenmin dat de legalisering van cannabis in Colorado en Washington State niets voorstelt. Hij lepelt slechts feiten op.

De belangrijkste bijdrage van Opstelten aan het overleg van gisteren was misschien wel deze korte uitspraak: “Laat ik het zo zeggen: ik ben niet gek. Ik zit hier ook niet ideologisch in.”

Klik hier om een pdf van de brief van Opstelten d.d. 12 december 2012 te downloaden

Datum 12 december 2012
Onderwerp Beantwoording verzoek VKC inzake Referenda Verenigde Staten over legaliseren wiet
De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van 7 november 2012 verzocht mij te reageren op het bericht dat in twee staten in de Verenigde Staten van Amerika bij referendum is besloten marihuana te legaliseren en daarbij aandacht te besteden aan de relatie van deze ontwikkelingen tot de thans geldende internationale verdragen.
In de Verenigde Staten is het gebruikelijk dat afzonderlijke staten van de gelegenheid van presidentsverkiezingen gebruik maken ook stemmingen over andere zaken te organiseren. Zo is bij op 6 november 2012 in de staten Colorado
en Washington ook een referendum gehouden over concrete voorstellen voor de legalisering van het bezit van beperkte hoeveelheden en het gebruik van marihuana door personen van 21 jaar en de regulering van de productie,
distributie en verkoop van cannabis voor consumptief gebruik. Begin december is formeel vastgesteld dat een meerderheid van 55% in de beide staten heeft ingestemd met de in hun staat voorgestelde wetgeving, zodat deze nu kracht van
wet zal krijgen.
Ik voeg de mij beschikbaar staande teksten van beide wetgevingen bij. Ik merk daarbij nog op, dat uit beide teksten blijkt dat de decriminalisering van het persoonlijk gebruik in december in zal gaan, maar dat de regulering van de
productie, distributie en verkoop van marihuana in beide staten aan een in min of meerdere mate uitgewerkt vergunningenstelsel wordt gebonden. In beide staten is nadere uitwerking nodig die in 2013 moet plaatsvinden. De Amerikaanse federale overheid heeft zich in november 2012 tegen deze
wetgeving uitgesproken, en er op gewezen dat deze statelijke wetgeving in strijd is met de federale wetgeving: de Controlled Substances Act (21 USC § 801vv).
Tevens werd aangekondigd dat het federale ministerie van Justitie zich hier verder over beraadt. Van belang hierbij is dat de referenda in Washington en Colorado pas zeer recent, op 6 december 2012, formeel zijn bekrachtigd. Voor de
volledigheid wijs ik erop dat bij een eerdere gelegenheid, toen de staat California in 2010 soortgelijke plannen aankondigde, het federale ministerie van Justitie heeft aangegeven de federale drugswetgeving streng te zullen blijven handhaven.
De Nederlandse ambassade in Washington volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt mij hiervan voortdurend op de hoogte.
Pagina 2 van 2
Tot slot wijs ik erop dat de International Narcotics Control Board (INCB) van de VN (het orgaan dat toeziet op de naleving van de VN-drugsverdragen) in reactie op de voorgenomen wetgeving in de beide Amerikaanse staten een persbericht
heeft uitgegeven, waarin expliciet wordt gewezen op het feit dat deze wetgeving in strijd is met het Enkelvoudig Verdrag inzake Verdovende Middelen (1961), zoals gewijzigd bij Protocol van 1972 en het Verdrag tegen sluikhandel in
Verdovende Middelen en Psychotrope stoffen (1988) van de Verenigde naties waarbij ook de VS partij zijn.
De INCB benadrukt dat een partij erop moet toezien dat de verdragen in zijn gehele grondgebied en volledig worden nageleefd en verzocht de regering van de VS daarop toe te zien en de nodige maatregelen te nemen. Ik voeg het
desbetreffende persbericht eveneens bij.
Ik ga ervan uit uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum 12 december 2012

Onderwerp Beantwoording verzoek VKC inzake Referenda Verenigde Staten over legaliseren wiet

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van 7 november 2012 verzocht mij te reageren op het bericht dat in twee staten in de Verenigde Staten van Amerika bij referendum is besloten marihuana te legaliseren en daarbij aandacht te besteden aan de relatie van deze ontwikkelingen tot de thans geldende internationale verdragen.

In de Verenigde Staten is het gebruikelijk dat afzonderlijke staten van de gelegenheid van presidentsverkiezingen gebruik maken ook stemmingen over andere zaken te organiseren. Zo is bij op 6 november 2012 in de staten Colorado en Washington ook een referendum gehouden over concrete voorstellen voor de legalisering van het bezit van beperkte hoeveelheden en het gebruik van marihuana door personen van 21 jaar en de regulering van de productie, distributie en verkoop van cannabis voor consumptief gebruik. Begin december is formeel vastgesteld dat een meerderheid van 55% in de beide staten heeft ingestemd met de in hun staat voorgestelde wetgeving, zodat deze nu kracht van wet zal krijgen.

Ik voeg de mij beschikbaar staande teksten van beide wetgevingen bij. Ik merk daarbij nog op, dat uit beide teksten blijkt dat de decriminalisering van het persoonlijk gebruik in december in zal gaan, maar dat de regulering van de productie, distributie en verkoop van marihuana in beide staten aan een in min of meerdere mate uitgewerkt vergunningenstelsel wordt gebonden. In beide staten is nadere uitwerking nodig die in 2013 moet plaatsvinden.

De Amerikaanse federale overheid heeft zich in november 2012 tegen deze wetgeving uitgesproken, en er op gewezen dat deze statelijke wetgeving in strijd is met de federale wetgeving: de Controlled Substances Act (21 USC § 801vv). Tevens werd aangekondigd dat het federale ministerie van Justitie zich hier verder over beraadt. Van belang hierbij is dat de referenda in Washington en Colorado pas zeer recent, op 6 december 2012, formeel zijn bekrachtigd. Voor de volledigheid wijs ik erop dat bij een eerdere gelegenheid, toen de staat California in 2010 soortgelijke plannen aankondigde, het federale ministerie van Justitie heeft aangegeven de federale drugswetgeving streng te zullen blijven handhaven. De Nederlandse ambassade in Washington volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt mij hiervan voortdurend op de hoogte.

Pagina 2 van 2

Tot slot wijs ik erop dat de International Narcotics Control Board (INCB) van de VN (het orgaan dat toeziet op de naleving van de VN-drugsverdragen) in reactie op de voorgenomen wetgeving in de beide Amerikaanse staten een persbericht heeft uitgegeven, waarin expliciet wordt gewezen op het feit dat deze wetgeving in strijd is met het Enkelvoudig Verdrag inzake Verdovende Middelen (1961), zoals gewijzigd bij Protocol van 1972 en het Verdrag tegen sluikhandel in Verdovende Middelen en Psychotrope stoffen (1988) van de Verenigde naties waarbij ook de VS partij zijn.
De INCB benadrukt dat een partij erop moet toezien dat de verdragen in zijn gehele grondgebied en volledig worden nageleefd en verzocht de regering van de VS daarop toe te zien en de nodige maatregelen te nemen. Ik voeg het desbetreffende persbericht eveneens bij.

Ik ga ervan uit uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Comments (2)

  • Doede J. de Jong 16/12/2012 at 1:50 pm Reply

    Als je er niet ideologisch inzit, moet je als de wiede-weerga achter je liberale beginselen gaan staan en deze niet langer verloochenen, zou ik Ivo willen adviseren.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*