Bericht uit Maastricht: alleen de dealers profiteren

‘Buitenlanders weren uit coffeeshops lost niets op’ luidt de kop boven een brief van Bert Jongen, fractievoorzitter van D66 in Maastricht, die NRC/Handelsblad gisteren publiceerde. “Alleen de drugsdealers profiteren hiervan.”

Buitenlanders weren uit coffeeshops lost niets op

Maastrichtse straatdealer schept op over zijn gouden handel in het NOS Journaal
Maastrichtse straatdealer schept op over zijn gouden handel in het NOS Journaal

In NRC Handelsblad (21 november) wordt gemeld dat de invoering van de wietpas in het zuiden geslaagd is. Veel buitenlanders blijven weg, omdat ze niet meer toegelaten worden in coffeeshops.

Voor Maastricht behoeft dit nuancering. Weliswaar is het aantal buitenlandse bezoekers gedaald, maar dit geldt zeker niet voor de overlast. De illegale straathandel is toegenomen en hiermee ook de overlast, vooral in de wijken. Los hiervan wordt de handel in softdrugs en harddrugs vermengd. Niemand vraagt naar je leeftijd. Ook voor jongeren beneden de achttien jaar zijn drugs volop te koop. Voor de politie is het dweilen met de kraan open. Het niet verkopen aan buitenlanders lost niets op, integendeel.

Beeld: VOC
Beeld: VOC

De oplossing ligt voor de hand. Verplaats een aantal coffeeshops naar de randen van de stad. Dit voorkomt overlast in de binnenstad. Het is gemakkelijker om toezicht te houden. Het spreidingsplan ligt er al bijna tien jaar. Blijkbaar ontbreekt het de overheid aan moed om ervoor te kiezen. Hierdoor wordt er een halfslachtig beleid gevoerd. Alleen de drugsdealers profiteren hiervan.

BERT JONGEN
Voorzitter D66-fractie Maastricht

Zie ook: Onno Hoes onder vuur om drugsoverlast, Powned, 25 november 2012

Zie ook: Winkelcentrum Maastricht bevecht runners, De Limburger, 17 november 2012

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*