Proefproces wietpas in Breda begonnen: uitspraak 17 januari

Het eerste inhoudelijke proefproces tegen de wietpas is vrijdag in Breda onder massale belangstelling van start gegaan. De uitspraak is op 17 januari 2013.

De driekoppige rechtbank, die op 17 januari 2013 uitspraak zal doen (Beeld: Omroep Brabant)
De driekoppige rechtbank, die op 17 januari 2013 uitspraak zal doen (Beeld: Omroep Brabant)

Tot nu toe hebben alleen kortgedingrechters geoordeeld over de wietpas, of eigenlijk de B en I criteria (Besloten club en Ingezetenen). Bij een kort geding wordt alleen “marginaal getoetst” en niet ingegaan op de inhoudelijke bezwaren. Bij deze procedure bij de rechtbank Breda gebeurt dat nu wel.

Op 1 en 7 mei van dit jaar overtrad de Tilburgse coffeeshop Toermalijn met opzet de nieuwe B & I criteria om dit proefproces uit te lokken. De zoon van VOC-er Joep Oomen, woonachtig in Antwerpen, was een van de bezoekers wiens gegevens door de politie werden genoteerd.

Advocaten André Beckers en Rob Milo legden klip en klaar aan de rechtbank uit waarom vervolging van Toermalijn onnodig is.

V.l.n.r.: advocaten Bootsma en de Gier voor de gemeente Tilburg, Rob Milo, André Beckers en Willem Vugs van de Toermalijn (Beeld: Omroep Brabant)
V.l.n.r.: advocaten Bootsma en de Gier voor de gemeente Tilburg, Rob Milo, André Beckers en Willem Vugs van de Toermalijn (Beeld: Omroep Brabant)

Ten eerste is er geen sprake van overlast door niet-Nederlandse klanten van de coffeeshops in Tilburg. Dit is echter wel de expliciete reden waarom de Raad van State het Ingezetenencriterium eerder toestond, hoewel dit criterium discriminatie verplicht stelt.

De advocaten betoogden dat het de burgemeester vrij staat om de Aanwijzing Opiuwmet, waarin de nieuwe criteria zijn opgenomen, al dan niet op te volgen. Die criteria staan dus niet in de Opiumwet zélf, zoals de andere gedoogcriteria voor coffeeshops. Milo: “We zijn niet tegen regulering van de verkoop van softdrugs, maar pas dan de Opiumwet aan.”

Het verweer kwam van Jannetje Bootsma, bestuursrechtspecialist bij Pels, Rijcken & Droogleever Fortuyn, het kantoor van de landsadvocaat.

Grote drukte bij de rechtbank in Breda (© Gonzo media)
Grote drukte bij de rechtbank in Breda (© Gonzo media)

Haar worsteling met het uitspreken van het woord AHOJG-G criteria wekte enige hilariteit op de volle publieke tribune. Naast een dertigtal coffeeshopondernemers waren er vertegenwoordigers van het VOC en van  cannabisconsumentenorganisatie WeSmoke.

Inhoudelijk kwam Bootsma niet veel verder dan het herhalen van de waarheid als een koe dat verkoop van cannabis in Nederland nog altijd een verboden activiteit is. Dat we in ons land al 36 jaar coffeeshops gedogen en dat alle coffeeshops een gedoogvergunning hebben, is blijkbaar niet relevant. Bootsma had wel een compliment voor André Beckers: “U formuleert het zo slim.”

Coffeeshopondernemer Rick Brand van De Baron uit Breda staat Omroep Brabant te woord na de zitting (© Gonzo media)
Coffeeshopondernemer Rick Brand van De Baron uit Breda staat Omroep Brabant te woord na de zitting (© Gonzo media)

Beckers en zijn collega Milo toonden zich na de zitting gematigd optimistisch. De rechtbank Breda doet op 17 januari 2013 uitspraak. Op 4 december begint bij de rechtbank Maastricht de bodemprocedure die coffeeshopondernemer Marc Josemans tegen burgemeester Onno Hoes heeft aangespannen over de wietpas.

Het VOC hoopt dat de rechter zal doen wat het nieuwe kabinet heeft nagelaten: de wietpas, dus het B én het I criterium, definitief in de prullenbak deponeren.

Zie ook: Strijd coffeeshops om drugstoerist gaat door, de Volkskrant 23 november 2012

Zie ook: Proefproces wietpas in Breda begonnen, Omroep Brabant 23 november 2012 (met video en audio)

Zie ook: Toermalijn Tilburg vandaag enige vrije coffeeshop van het Zuiden: verslag, VOC Blog, 7 mei 2012

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*