Opstelten vergroot verwarring met nieuwe brief coffeeshopbeleid

Minister Ivo Opstelten (VVD) van veiligheid & justitie heeft de Tweede Kamer vandaag een nieuwe brief gestuurd over het coffeeshopbeleid. Helaas wordt de verwarring er alleen maar groter op: de wietpas wordt afgeschaft, maar buitenlanders moeten nog steeds geweigerd worden. Ook het 15% thc maximum gaat gewoon door.

Klik hier voor de pdf van de brief van Opstelten aan de Tweede Kamer van 19 november 2012.

Minister van veiligheid & justitie Opstelten, drugsdebat Tweede Kamer, 1 maart 2012 (© Gonzo media)
Minister van veiligheid & justitie Opstelten, drugsdebat Tweede Kamer, 1 maart 2012 (© Gonzo media)

Wie dacht dat de minister nu duidelijkheid zou verschaffen, komt bedrogen uit. Nog steeds blijft onduidelijk hoe coffeeshops aan moeten tonen dat zij hebben gecontroleerd of hun klanten al dan niet uit Nederland komen. Om dat te bewijzen zal enige vorm van registratie nodig blijven, al is die registratieplicht (het Besloten Club criterium) afgeschaft. In Nieuwsuur verklaarde Opstelten vanavond over zijn brief:

“Inzet is dat uitsluitend ingezetenen van ons land daar naar toe kunnen gaan en de handhaving gefaseerd kan worden uitgevoerd. De gemeenten, of het nou Amsterdam is of Ter Apel, die mogen daar zelf hun inzet bepalen en lokale inkleuring geven langs de lijnen die ik heb uitgezet.”

Conclusie van Nieuwsuur verslaggeefster Ireen Oostveen: “Alle gemeenten moeten nu met een plan komen over hoe zij het nieuwe coffeeshopbeleid gaan handhaven. En dat kan er in Heerlen dus heel anders gaan uitzien dan in Amsterdam.”
De belangrijkste passages uit de brief van Opstelten op een rijtje:

De daadkrachtige aanpak van overlast en (georganiseerde) criminaliteit rondom coffeeshops wordt gecontinueerd. Invoering van het ingezetenencriterium in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland is een succes. De uitvoering van het aangescherpte coffeeshopbeleid wordt vereenvoudigd.
(…)
COFFEESHOPBELEID PER 1 JANUARI 2013
Op basis van het regeerakkoord wordt het coffeeshopbeleid per 1 januari 2013 als volgt vormgegeven:
Het weren van drugstoeristen wordt onverkort doorgezet
Landelijke invoering van het ingezetenencriterium wordt per 1 januari 2013 doorgezet. De Aanwijzing Opiumwet van het OM wordt in dit verband aangepast.
Praktisch betekent het ingezetenencriterium:
a)
alleen toegang voor ingezetenen van Nederland tot de coffeeshop en verkoop aan ingezetenen van Nederland;
b)
onder ingezetene wordt verstaan: een persoon die zijn (woon)adres heeft in een gemeente van Nederland;
c)
de coffeeshophouder dient vast te stellen dat degene die hij toegang verleent tot de coffeeshop en aan degene aan wie hij verkoopt, ingezetene van Nederland is.
Het tonen van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning in combinatie met een uittreksel GBA zijn instrumenten waarmee de coffeeshophouder het ingezetenenschap kan vaststellen.3
Fasering handhaving en lokaal maatwerk
Het lokale bestuur stelt het coffeeshopbeleid – binnen het landelijke kader (de Opiumwet en Aanwijzing Opiumwet van het OM) – vast en voert de regie. De lokale driehoek vult het beleid concreet in en stelt prioriteiten bij de dagelijkse handhaving. Een handhavingsarrangement – waarbinnen het optreden van bestuur, politie en OM op elkaar aansluit en elkaar aanvult – is daarbij onontbeerlijk.
Uitgangspunt is dat de handhaving van het ingezetenencriterium op 1 januari 2013 start. De handhaving van het ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zo nodig gefaseerd waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk. Afstemming over lokaal maatwerk vindt plaats in de lokale driehoek. In elk geval zal er in dit verband afstemming plaatsvinden over het handhavingsarrangement, inclusief de handhaving van het ingezetenencriterium en de eventuele fasering daarvan, en de maatregelen die verder worden getroffen in het kader van het coffeeshopbeleid. Op lokaal niveau heeft men het beste inzicht welke maatregelen effectief zijn. Daarbij kan gedacht worden aan een strenger beleid op hetgeen is opgenomen in de Aanwijzing Opiumwet van het OM dan wel (aanvullende) voorschriften in het coffeeshopbeleid (openingstijden, geen terrassen, verplichte BIBOB toets voor coffeeshops, verplichte cursus ten behoeve van een adequate voorlichting etc.).
(…)
Vanwege deze keuze voor lokaal maatwerk wordt het voorgenomen afstandscriterium van 350 meter nu niet via landelijke regels – opname per 1 januari 2014 in de Aanwijzing Opiumwet – opgelegd. Uiteraard staat het gemeenten vrij om, op basis van de lokale situatie, deze grens van 350 meter te hanteren.
‘Wietpas’ vervalt
De ‘wietpas’ vervalt. Gemeenten kunnen – vanaf de datum van deze brief – afzien van handhaving van het besloten club criterium. Het besloten club criterium als opgenomen in de Aanwijzing Opiumwet van het OM wordt daartoe geschrapt.
(…)
Door de ‘wietpas’ ( het besloten club criterium) te laten vervallen wordt de drempel voor ingezetenen van Nederland om cannabis in de coffeeshops in plaats van in het illegale circuit te betrekken, weggenomen.
Overigens wordt van coffeeshophouders in de coffeeshopgemeenten van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland verwacht dat zij de aangelegde ledenlijsten zullen vernietigen.
(…)
Softdrugs moeten softdrugs blijven
De consumptie en productie van zware cannabis dient te worden teruggedrongen. Op grond van een nieuw op te stellen Algemene Maatregel van Bestuur wordt zware cannabis met een THC-gehalte van 15% of meer daarom op lijst I van de Opiumwet geplaatst en daarmee gekwalificeerd als een harddrug. Harddrugs horen in de coffeeshops niet thuis, en in de toekomst zullen zij alleen nog cannabis mogen aanbieden met een THC-gehalte, dat lager is dan 15%.

De daadkrachtige aanpak van overlast en (georganiseerde) criminaliteit rondom coffeeshops wordt gecontinueerd. Invoering van het ingezetenencriterium in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland is een succes. De uitvoering van het aangescherpte coffeeshopbeleid wordt vereenvoudigd.
(…)

COFFEESHOPBELEID PER 1 JANUARI 2013

Op basis van het regeerakkoord wordt het coffeeshopbeleid per 1 januari 2013 als volgt vormgegeven:

Het weren van drugstoeristen wordt onverkort doorgezet
Landelijke invoering van het ingezetenencriterium wordt per 1 januari 2013 doorgezet. De Aanwijzing Opiumwet van het OM wordt in dit verband aangepast. Praktisch betekent het ingezetenencriterium:

a) alleen toegang voor ingezetenen van Nederland tot de coffeeshop en verkoop aan ingezetenen van Nederland;
b) onder ingezetene wordt verstaan: een persoon die zijn (woon)adres heeft in een gemeente van Nederland;
c) de coffeeshophouder dient vast te stellen dat degene die hij toegang verleent tot de coffeeshop en aan degene aan wie hij verkoopt, ingezetene van Nederland is.

Het tonen van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning in combinatie met een uittreksel GBA zijn instrumenten waarmee de coffeeshophouder het ingezetenenschap kan vaststellen.

Fasering handhaving en lokaal maatwerk
Het lokale bestuur stelt het coffeeshopbeleid – binnen het landelijke kader (de Opiumwet en Aanwijzing Opiumwet van het OM) – vast en voert de regie. De lokale driehoek vult het beleid concreet in en stelt prioriteiten bij de dagelijkse handhaving. (…) Uitgangspunt is dat de handhaving van het ingezetenencriterium op 1 januari 2013 start. De handhaving van het ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zo nodig gefaseerd waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk.
(…)
Op lokaal niveau heeft men het beste inzicht welke maatregelen effectief zijn. Daarbij kan gedacht worden aan een strenger beleid op hetgeen is opgenomen in de Aanwijzing Opiumwet van het OM dan wel (aanvullende) voorschriften in het coffeeshopbeleid (openingstijden, geen terrassen, verplichte BIBOB toets voor coffeeshops, verplichte cursus ten behoeve van een adequate voorlichting etc.).
(…)
Vanwege deze keuze voor lokaal maatwerk wordt het voorgenomen afstandscriterium van 350 meter nu niet via landelijke regels – opname per 1 januari 2014 in de Aanwijzing Opiumwet – opgelegd. Uiteraard staat het gemeenten vrij om, op basis van de lokale situatie, deze grens van 350 meter te hanteren.

‘Wietpas’ vervalt
De ‘wietpas’ vervalt. Gemeenten kunnen – vanaf de datum van deze brief – afzien van handhaving van het besloten club criterium. Het besloten club criterium als opgenomen in de Aanwijzing Opiumwet van het OM wordt daartoe geschrapt.
(…)
Door de ‘wietpas’ ( het besloten club criterium) te laten vervallen wordt de drempel voor ingezetenen van Nederland om cannabis in de coffeeshops in plaats van in het illegale circuit te betrekken, weggenomen.

Overigens wordt van coffeeshophouders in de coffeeshopgemeenten van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland verwacht dat zij de aangelegde ledenlijsten zullen vernietigen.
(…)

Softdrugs moeten softdrugs blijven
De consumptie en productie van zware cannabis dient te worden teruggedrongen. Op grond van een nieuw op te stellen Algemene Maatregel van Bestuur wordt zware cannabis met een THC-gehalte van 15% of meer daarom op lijst I van de Opiumwet geplaatst en daarmee gekwalificeerd als een harddrug. Harddrugs horen in de coffeeshops niet thuis, en in de toekomst zullen zij alleen nog cannabis mogen aanbieden met een THC-gehalte, dat lager is dan 15%.

Zie ook: Wietpas per direct afgeschaft, NOS Nieuws, 19 november 2012

Comment (1)

  • Joop 20/11/2012 at 3:12 pm Reply

    De 15% maatregel is een grotere nagel aan de doodskist dan het het ingezetenencriterium. Dit gaat massaontslag betekenen in de shops en een zegen voor de runners. Ik vraag mij af hoeveel shops dit gaan overleven,

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*