D66: Opstelten, waar blijft de evaluatie van de wietpas?

Tijdens het Tweede Kamerdebat over het eindverslag van de informateurs heeft Magda Berndsen (D66) opheldering gevraagd over de evaluatie van de wietpas, die minister Opstelten voor oktober had beloofd.

Tijdens het Tweede Kamerdebat over het eindverslag van de informateurs heeft Magda Berndsen (D66) opheldering gevraagd over de evaluatie van de wietpas, die minister Opstelten voor oktober had beloofd.

Tweede Kamerdebat over het eindverslag van de informateurs Kamp en Bos, 31 oktober 2012:

D66 Tweede Kamerlid Magda Berndsen (Foto: D66)
D66 Tweede Kamerlid Magda Berndsen (Foto: D66)

Berndsen (D66): “Dank u, voorzitter, de minister van veiligheid en justitie heeft beloofd dat hij in oktober een rapportage zou toesturen aan de Kamer met betrekking tot straatoverlast in het kader van drugsgebruik. Het is vandaag 31 oktober, dus ik zou graag willen rappelleren, met name ook omdat er nog een dertigledendebat op stapel staat en we dat daar hard bij nodig hebben.”

Voorzitter (Van Miltenburg, VVD): “Meneer Van der Steur, op dit punt?”

Van der Steur (VVD): “Ja, voorzitter, want dit onderwerp is al besproken in een informele schriftelijke procedure bij de procedurevergadering, een aandachtverzoek is toegevoegd om aan de minister te verzoeken -en ik herhaal dat dan ook maar hier voor de helderheid- of hij wil reageren ook op de passage in het regeerakkoord over de clubpas en wat zijn beleidsintenties daarop zijn, zodat wij in den brede hier over kunnen spreken.”

Voorzitter: “Ik neem aan dat u het over de wietpas heeft?”

Van der Steur (VVD): “Die heet de clubpas in de officiële terminologie, mevrouw de voorzitter…”

Voorzitter: “Het suggereert iets anders, haha.”

VVD Tweede Kamerlid Ard van der Steur (© Gonzo media)
VVD Tweede Kamerlid Ard van der Steur (© Gonzo media)

Van der Steur: “Het heet de clubpas, voorzitter, dus daarom heb ik die terminologie ook gehanteerd.”

Voorzitter: “Mevrouw Berndsen.”

Berndsen (D66): “ Voorzitter, met alle respect hiervoor, maar ik wil niet dat dat tot vertraging leidt als het gaat om die evaluatie, want dat is echt wezenlijk voor het debat.”

Voorzitter: “Dat snap ik. Mevrouw Hilkens, op dit punt?”

Hilkens (PvdA): “Ja, voorzitter, steun voor het verzoek van de heer van der Steur.”

Voorzitter: “Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.”

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*