Regeerakkoord: wietpas vervalt, toegang met Nederlands id-bewijs en GBA-uittreksel

“De wietpas vervalt” staat er in het vandaag verschenen regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte. Maar het gewraakte Ingezetenen-criterium blijft gewoon bestaan en een GBA-uittreksel blijft verplicht.

Vanmiddag presenteerden Mark Rutte en Diederik Samsom hun regeerakkoord, ‘Bruggen slaan’. Op pagina 28 staan de beleidsvoornemens voor coffeeshops en cannabis:

geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zonodig gefaseerd, waarbij wordt
aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van
lokaal maatwerk.
• De bestrijding van drugstoerisme en georganiseerde drugsmisdaad zetten we met
kracht door. Drugsrunners en illegale straathandel pakken we hard aan. Het gehalte
werkzame stoffen in softdrugs wordt aan een maximum gebonden.

• De wietpas vervalt, maar de toegang tot coffeeshops blijft voorbehouden aan ingezetenen die een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning, samen met een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen. De handhaving van dit ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zonodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk.

• De bestrijding van drugstoerisme en georganiseerde drugsmisdaad zetten we met kracht door. Drugsrunners en illegale straathandel pakken we hard aan. Het gehalte werkzame stoffen in softdrugs wordt aan een maximum gebonden.

dooiemus
Dode mus

Wat betekent dit nu in de praktijk?
Dat is helaas onduidelijk. Uit de woorden “de wietpas vervalt” valt te concluderen dat registratie van persoonsgegevens niet langer nodig is. Het tonen van een Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsvergunning én het tonen van een uittreksel uit de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) blijft wel verplicht. Of dit betekent dat je bij elk bezoek aan de coffeeshop dit uittreksel moet tonen is niet duidelijk.

Voor Amsterdam zijn de kabinetsvoornemens niet minder dan rampzalig: anderhalf miljoen toeristen zullen daar jaarlijks geweigerd moeten gaan worden. Tenzij de zin over de handhaving van het ingezetencriterium is opgenomen als uitweg: handhaving “geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zonodig gefaseerd … zodat er sprake is van lokaal maatwerk”. Er is vrijwel geen gemeente in Nederland die de wietpas wil invoeren; als het overleg met deze gemeenten en het “lokaal maatwerk” serieus genomen worden, is er dus ruimte om toch toeristen te blijven verwelkomen in onze coffeeshops.

Vaag formuleren biedt ook ruimte om het onzalige en onzinnige 15% thc maximum van tafel te krijgen. Dit percentage wordt niet genoemd, er is sprake van “het gehalte werkzame stoffen in softdrugs” en “een maximum”. Hoe het de onzinnige symboolpolitiek van het vorige kabinet in de praktijk zal vergaan, blijft voorlopig in nevelen gehuld…

Eerste reacties
In het NOS 8 Uur Journaal zei Michael Veling, woordvoerder van de Bond van Cannabis Detaillisten (BCD) vanavond: “Het blinkt uit in vaagheid, want hij blijft gewoon. Er staat: de wietpas vervalt, maar hij blijft gelden voor ingezetenen. Maar dat ís de wietpas.”

Ook Marc Josemans, voorzitter van de Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht, reageert teleurgesteld. Tegen het Limburgs Dagblad/De Limburger verklaarde hij vanavond:
“In het regeerakkoord worden we blij gemaakt met een dooie mus, maar ik had niet anders verwacht. Alleen de registratieplicht hoeft niet meer. Maar blowers moeten wel nog gewoon elke drie maanden naar de gemeente gaan om een uittreksel uit het bevolkingsregister te halen om op vertoon hiervan en van hun paspoort of ID-kaart een koffieshop in te mogen. Ook het nieuwe kabinet is hiermee een goede werkgever voor illegale straathandelaren en drugsrunners. Want als mensen de keuze hebben tussen kopen bij een runner die voor de helft van de prijs aan huis bezorgt of een koffieshop waar je ook nog steeds een uittreksel voor moet halen, dan is de keuze zo gemaakt.”

Josemans vestigt zijn hoop op de rechter: “De komende maanden staan nog wat rechtszaken op de rol en we hebben goede hoop dat we daar wel een kans maken. Want het afschaffen van de registratieplicht betekent wel dat we met een overheid te maken hebben die bewijst zijn huiswerk niet goed te hebben gedaan. We zijn zeer teleurgesteld in de PvdA, in de VVD waren we dat natuurlijk al.”

Klik hier voor interview Marc Josemans, NOS Radio 1 (30 oktober 2012)

TT_29102012_wietpas_verdwijnt

Comments (3)

 • Stefan 29/10/2012 at 9:22 pm Reply

  Nu maar hopen dat het “momentum” zich even doorzet zodat ook dat GBA verhaal kan vervallen. Gewoon ID om te laten zien dat je 18 bent, meer dan voldoende. Leeftijdsgrens is niet per sé erg.

 • Justa Tourist 30/10/2012 at 3:51 am Reply

  In het Zuiden bekeken ze je soms al vies als je gewoon je auto in hun wijk parkeerde. In het Noorden ligt men blijkbaar veel minder wakker over ‘toeristen’. Dankzij de halfbakken wietpas heb ik half het platteland van Nederland gezien. En nogal wat steden ook. Waar ik anders nooit geweest zou zijn. Heel mooi allemaal. De zomer van de wietpas. Maar nu is het herfst en straks wordt het winter. Het mag wel eens gedaan zijn voor mijn part. Ze hebben de boel al genoeg ontwricht. Omdat er hier- en daar wat parkeerproblemen zijn. In Roosendaal hingen er destijds erg vervelende jochies op straat te dealen. Maar in Breda heb ik daar nooit last van gehad. Moet ik mij straks met dergelijke jochies gaan bezighouden?

  Het is te hopen dat ze de burgemeesters redelijk vrij laten in het handhaven van het mogelijks gefaseerde ingezetenencriterium.

  Straks loopt half Holland rond met een uittreksel van zijn bevolkingsregister in zijn broekzak. 🙂 Om de 3 maanden moet hij er een nieuwe gaan halen dan nog. Waarom snap ik niet? Omdat de oude versleten zal zijn? Omdat hij mogelijks naar het buitenland verhuisd is? Dit is nog gekker dan die wietpas.

  Fase 1 was de farce van de wietpas, fase 2 is het uittreksel dat ook veelbelovend is, fase 3 is hopelijk dat ze mensen die niemand wat mis doen gerust laten en overlastgevers gerichter aanpakken. En een paar parkings aanleggen bvb. Sommige dingen zijn makkelijk oplosbaar. Ipv de heilige EU en VN slaafs te volgen.

  In Nederland is of was wiet vrij te verkrijgen en Nederland doet het vaak beter dan de rest van de EU. Waarom zit de EU zich dan te moeien ipv er een voorbeeld aan te nemen?

 • Arno Zoeftaaant 05/11/2012 at 2:11 pm Reply

  matige stelling

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*