Regeerakkoord: wietpas vervalt, toegang met Nederlands id-bewijs en GBA-uittreksel

  • SHARE:
  • Tweet this

October 29th, 2012 | 15:21
Door webmaster

“De wietpas vervalt” staat er in het vandaag verschenen regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte. Maar het gewraakte Ingezetenen-criterium blijft gewoon bestaan en een GBA-uittreksel blijft verplicht.

Vanmiddag presenteerden Mark Rutte en Diederik Samsom hun regeerakkoord, ‘Bruggen slaan’. Op pagina 28 staan de beleidsvoornemens voor coffeeshops en cannabis:

geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zonodig gefaseerd, waarbij wordt
aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van
lokaal maatwerk.
• De bestrijding van drugstoerisme en georganiseerde drugsmisdaad zetten we met
kracht door. Drugsrunners en illegale straathandel pakken we hard aan. Het gehalte
werkzame stoffen in softdrugs wordt aan een maximum gebonden.

• De wietpas vervalt, maar de toegang tot coffeeshops blijft voorbehouden aan ingezetenen die een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning, samen met een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen. De handhaving van dit ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zonodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk.

• De bestrijding van drugstoerisme en georganiseerde drugsmisdaad zetten we met kracht door. Drugsrunners en illegale straathandel pakken we hard aan. Het gehalte werkzame stoffen in softdrugs wordt aan een maximum gebonden.

dooiemus

Dode mus

Wat betekent dit nu in de praktijk?
Dat is helaas onduidelijk. Uit de woorden “de wietpas vervalt” valt te concluderen dat registratie van persoonsgegevens niet langer nodig is. Het tonen van een Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsvergunning én het tonen van een uittreksel uit de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) blijft wel verplicht. Of dit betekent dat je bij elk bezoek aan de coffeeshop dit uittreksel moet tonen is niet duidelijk.

Voor Amsterdam zijn de kabinetsvoornemens niet minder dan rampzalig: anderhalf miljoen toeristen zullen daar jaarlijks geweigerd moeten gaan worden. Tenzij de zin over de handhaving van het ingezetencriterium is opgenomen als uitweg: handhaving “geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zonodig gefaseerd … zodat er sprake is van lokaal maatwerk”. Er is vrijwel geen gemeente in Nederland die de wietpas wil invoeren; als het overleg met deze gemeenten en het “lokaal maatwerk” serieus genomen worden, is er dus ruimte om toch toeristen te blijven verwelkomen in onze coffeeshops.

Vaag formuleren biedt ook ruimte om het onzalige en onzinnige 15% thc maximum van tafel te krijgen. Dit percentage wordt niet genoemd, er is sprake van “het gehalte werkzame stoffen in softdrugs” en “een maximum”. Hoe het de onzinnige symboolpolitiek van het vorige kabinet in de praktijk zal vergaan, blijft voorlopig in nevelen gehuld…

Eerste reacties
In het NOS 8 Uur Journaal zei Michael Veling, woordvoerder van de Bond van Cannabis Detaillisten (BCD) vanavond: “Het blinkt uit in vaagheid, want hij blijft gewoon. Er staat: de wietpas vervalt, maar hij blijft gelden voor ingezetenen. Maar dat ís de wietpas.”

Ook Marc Josemans, voorzitter van de Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht, reageert teleurgesteld. Tegen het Limburgs Dagblad/De Limburger verklaarde hij vanavond:
“In het regeerakkoord worden we blij gemaakt met een dooie mus, maar ik had niet anders verwacht. Alleen de registratieplicht hoeft niet meer. Maar blowers moeten wel nog gewoon elke drie maanden naar de gemeente gaan om een uittreksel uit het bevolkingsregister te halen om op vertoon hiervan en van hun paspoort of ID-kaart een koffieshop in te mogen. Ook het nieuwe kabinet is hiermee een goede werkgever voor illegale straathandelaren en drugsrunners. Want als mensen de keuze hebben tussen kopen bij een runner die voor de helft van de prijs aan huis bezorgt of een koffieshop waar je ook nog steeds een uittreksel voor moet halen, dan is de keuze zo gemaakt.”

Josemans vestigt zijn hoop op de rechter: “De komende maanden staan nog wat rechtszaken op de rol en we hebben goede hoop dat we daar wel een kans maken. Want het afschaffen van de registratieplicht betekent wel dat we met een overheid te maken hebben die bewijst zijn huiswerk niet goed te hebben gedaan. We zijn zeer teleurgesteld in de PvdA, in de VVD waren we dat natuurlijk al.”

Klik hier voor interview Marc Josemans, NOS Radio 1 (30 oktober 2012)

TT_29102012_wietpas_verdwijnt

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.