Tiende meting coffeeshops Intraval: nog 651 shops over

Het aantal coffeeshops in Nederland is opnieuw gedaald, van 666 naar 651. En als per 1 januari 2014 het “afstandscriterium” van kracht wordt, moeten 164 coffeeshops sluiten of verplicht verhuizen. Dat blijkt uit het tiende onderzoek naar coffeeshops van onderzoeksbureau Intraval.

Omslag van Intraval rapport 'Coffeeshops in Nederland 2011'
Omslag van Intraval rapport 'Coffeeshops in Nederland 2011'

Net als het aantal coffeeshops is ook het aantal overtredingen van de zogenaamde AHOJ-G criteria weer gedaald: bij alle coffeeshops samen werden in totaal 51 overtredingen van de criteria geconstateerd, 37 minder dan bij de vorige meting over 2007.

Een aantal conclusies uit het rapport staat hieronder. Klik hier om het hele rapport (pdf) te downloaden.

Voor deze tiende meting zijn eind 2011, begin 2012 de ambtenaren van alle 418 Nederlandse gemeenten ondervraagd. De respons bedraagt 100 procent.
Eind 2011 zijn er in Nederland in totaal 651 coffeeshops gevestigd in 104 gemeenten. Daarmee heeft de gestage lichte daling van het aantal coffeeshops de afgelopen jaren zich doorgezet. Het aantal coffeeshops is eind 2011 met 2,3% verminderd ten opzichte van eind 2009 toen er in totaal 666 coffeeshops waren.
Concentraties van coffeeshops bevinden zich, evenals in voorgaande metingen, voornamelijk in de Randstad en in de middelgrote steden in de provincie. De gemiddelde verhouding tussen het aantal coffeeshops en het aantal inwoners in een gemeente ligt eind 2011 op 1 coffeeshop per 31.413 inwoners.
Twee derde van de Nederlandse gemeenten voert in 2011 een nulbeleid, terwijl een kwart een maximumbeleid hanteert.
Van de 104 gemeenten met coffeeshops hanteren 86 (83%) in 2011 een afstands- of nabijheidscriterium ten opzichte van scholen. De meeste (69) gemeenten geven in 2011 aan dat ze uitgaan van een afstand van 250 meter of minder dan 250 meter. Als per 1 januari 2014 in Nederland een beleid wordt gevoerd waarbij bestaande coffeeshops niet binnen een loopafstand van 350 meter van een school (voor voortgezet of beroepsonderwijs) mogen zijn gelegen, dan dienen in tenminste 26 gemeenten in totaal 164 coffeeshops te worden verplaatst of gesloten.
In 93 gemeenten met coffeeshops (90%) zijn de bestuursrechtelijke sancties voor het overtreden van de AHOJ-G criteria formeel vastgelegd in het coffeeshopbeleid. In een groot deel (71%) van de gemeenten met coffeeshops zijn volgens de ambtenaren in 2011 geen overtredingen van de afzonderlijke criteria vastgesteld. De vastgestelde overtredingen in de 30 overige gemeenten met coffeeshops hebben vooral betrekking op het Jeugdcriterium (11 gemeenten) en op de Maximale handelsvoorraad (13 gemeenten). In totaal zijn volgens de ambtenaren in 2011 51 overtredingen van de AHOJ-G criteria geconstateerd. Dit zijn er 37 minder dan in 2007.
De ervaringen met het coffeeshopbeleid zijn evenals in 2007 overwegend positief. Van de gemeenten met coffeeshops geeft 63% aan geen knelpunten te hebben bij het (handhaven van het) gemeentelijk coffeeshopbeleid, terwijl dit in 2007 op 71% lag.

Voor deze tiende meting zijn eind 2011, begin 2012 de ambtenaren van alle 418 Nederlandse gemeenten ondervraagd. De respons bedraagt 100 procent.

Eind 2011 zijn er in Nederland in totaal 651 coffeeshops gevestigd in 104 gemeenten. Daarmee heeft de gestage lichte daling van het aantal coffeeshops de afgelopen jaren zich doorgezet. Het aantal coffeeshops is eind 2011 met 2,3% verminderd ten opzichte van eind 2009 toen er in totaal 666 coffeeshops waren.

Concentraties van coffeeshops bevinden zich, evenals in voorgaande metingen, voornamelijk in de Randstad en in de middelgrote steden in de provincie. De gemiddelde verhouding tussen het aantal coffeeshops en het aantal inwoners in een gemeente ligt eind 2011 op 1 coffeeshop per 31.413 inwoners.Intraval_2011_quote01

Twee derde van de Nederlandse gemeenten voert in 2011 een nulbeleid, terwijl een kwart een maximumbeleid hanteert.

Van de 104 gemeenten met coffeeshops hanteren 86 (83%) in 2011 een afstands- of nabijheidscriterium ten opzichte van scholen. De meeste (69) gemeenten geven in 2011 aan dat ze uitgaan van een afstand van 250 meter of minder dan 250 meter.

Beeld: VOC
Beeld: VOC

Als per 1 januari 2014 in Nederland een beleid wordt gevoerd waarbij bestaande coffeeshops niet binnen een loopafstand van 350 meter van een school (voor voortgezet of beroepsonderwijs) mogen zijn gelegen, dan dienen in tenminste 26 gemeenten in totaal 164 coffeeshops te worden verplaatst of gesloten.

In 93 gemeenten met coffeeshops (90%) zijn de bestuursrechtelijke sancties voor het overtreden van de AHOJ-G criteria formeel vastgelegd in het coffeeshopbeleid. In een groot deel (71%) van de gemeenten met coffeeshops zijn volgens de ambtenaren in 2011 geen overtredingen van de afzonderlijke criteria vastgesteld. De vastgestelde overtredingen in de 30 overige gemeenten met coffeeshops hebben vooral betrekking op het Jeugdcriterium (11 gemeenten) en op de Maximale handelsvoorraad (13 gemeenten). In totaal zijn volgens de ambtenaren in 2011 51 overtredingen van de AHOJ-G criteria geconstateerd. Dit zijn er 37 minder dan in 2007.

De ervaringen met het coffeeshopbeleid zijn evenals in 2007 overwegend positief. Van de gemeenten met coffeeshops geeft 63% aan geen knelpunten te hebben bij het (handhaven van het) gemeentelijk coffeeshopbeleid, terwijl dit in 2007 op 71% lag.

Kaart 2.1 uit het tiende Intraval rapport
Kaart 2.1 uit het tiende Intraval rapport

Comment (1)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*