Doede de Jong: wil de ware liberaal opstaan?

“Cannabisbestrijding is een grove schending van de individuele integriteit”, aldus Doede de Jong, biologisch wietkweker te Appelscha en medewerker van het VOC.

Wil de ware liberaal opstaan?

Doede de Jong, VOC vergadering, Batavia, Amsterdam, 15 mei 2012
Doede de Jong, VOC vergadering, Batavia, Amsterdam, 15 mei 2012

Hoelang moeten cannabisgenieters nog zuchten onder het juk van de overheid, die middels repressie en stigmatisering hen vercriminaliseerd? Dit omdat zij van een plant genieten die de overheid meent, op basis van een discutabel moreel oordeel, te moeten verbieden.

Laten we ter verduidelijking van de gehanteerde dubbele moraal eens een aantal middelen onder de loep nemen.

Want ondanks de 1,4 miljoen probleemdrinkers, 400.000 alcoholisten en 3000 doden per jaar, is dit blijkbaar geen beletsel om voor alcohol -de meest giftige en verwoestende drug die we hebben- alom driftig reclame te maken.

Ten gevolge van tabaksgebruik sterven per jaar 20.000 mensen.

Aantal Nederlanders dat slaap-en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) gebruikt is gestegen tot boven 1,6 miljoen. Ongeveer een derde is chronisch gebruiker. Vaak treedt na twee weken gewenning op. Radicaal stoppen kan leiden tot nog grotere slaapproblemen. Gebruikers zijn overdag suf, met mogelijk ernstige gevolgen. Misschien zelfs een snellere dood.

Cannabis van eigen bodem: Purple Widow in volle bloei (© Gonzo media)
Cannabis van eigen bodem: Purple Widow in volle bloei (© Gonzo media)

Ruim een miljoen mensen gebruikt antidepressiva. Het gebruik is in vijftien jaar met 230% gestegen. Bij zeker de helft van de patiënten werken antidepressiva niet.

En dan cannabis, een plant. Een miljoen mensen genieten van cannabis, een geestverruimende plant. Je wordt er vredelievend, vriendelijk en verdraagzaam van, alhoewel je door de overheid met haar betuttelende pestgedrag danig op de proef wordt gesteld. Zonder cannabis zou het er waarschijnlijk slecht voor hen uitzien, maar gelukkig ga je er beter van relativeren, krijg je meer empathie met je medemens. Je kan er een beter inzicht in jezelf, je bestaan en de wereld waarin je leeft mee verkrijgen. Bovendien gaat er niemand aan dood en is een tevreden roker geen onruststoker!

Als al die jongeren in Haren alleen onder invloed van  cannabis waren geweest, dan had de politie thuis kunnen blijven.

In het licht van bovenstaande bekeken is de aanhoudende focus van de overheid op cannabis bizar en absurd te noemen.

Je bent als overheid bezig mensen te betuttelen en te onderdrukken in hun persoonlijke levenssfeer, terwijl zij niemand tot last zijn. Krankzinnig en contraproductief zo’n unieke, rijke plant te verketteren. Er zijn zoveel hallucinogene planten in de natuur. Als je denkt deze allemaal te moeten verbieden, dan kun je de halve natuur wel uitroeien. Zijn we trouwens al aardig mee bezig.

Homegrown in Holland (© Gonzo media)
Homegrown in Holland (© Gonzo media)

Consumptie is het toverwoord. Je geluk zoeken in materialisme. Moeder aarde uitwonen ten bate van het geldelijke gewin. Met zo’n levenswijze zijn we al  met de afterparty bezig.

Er zal een groenere, duurzame en tolerantere samenleving moeten komen, waarin de dialoog centraal staat en waarin het recht op zelfbeschikking, waar het in essentie om gaat , wordt gerespecteerd. Geen competitieslag, maar samen. Elkaar het licht in de ogen gunnen.

Cannabisbestrijding is dan ook een grove schending van de individuele integriteit. Typisch iets voor deze VVD, de quasi liberalen, met hun opgeheven afgelikte vingertje. Een regelrechte aanfluiting voor het liberalisme.
De VVD, een zogenaamde liberale partij. Zij pretendeert de individuele vrijheid, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, als het hoogste goed te beschouwen.

“Ieder mens heeft het recht op vrije meningsuiting en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van het eigen lichaam en zelfbeschikking.”
(beginselverklaring van de VVD, augustus 2008).

De realiteit is echter weerbarstig. Hopelijk verloochenen ze nu eens niet hun principes en brengen ze hun beginselverklaring in praktijk.

Laat de ware liberaal opstaan!

Doede J. de Jong, biologische wietkweker en VOC medewerker

Comment (1)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*