Verslag VOC persconferentie: tijd voor een frisse blik

“Onze oproep is duidelijk: stem de wietpas weg. Steun de partijen die zich hebben uitgesproken voor regulering van cannabis en stem in elk geval niet op die partijen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de wietpas.” Dit zei Henk Poncin, voorzitter van het VOC, gisteren bij de perspresentatie van het VOC bidbook.

V.l.n.r.: Henk Poncin, Doede de Jong, Hans van Duijn, Job Joris Arnold (© Gonzo media)
V.l.n.r.: Henk Poncin, Doede de Jong, Hans van Duijn, Job Joris Arnold (© Gonzo media)

De persbijeenkomst vond plaats in de Hemp Gallery in Amsterdam. Naast Henk Poncin spraken Hans van Duijn, voormalig voorzitter van de Nederlandse Politiebond en Doede de Jong, biologisch wietkweker uit Appelscha en actief VOC-er. Namens TGC trading was René van Denssen aanwezig en namens de Verenigde Coffeeshops Nol van Schaik. De volledige speeches van Henk Poncin en Doede de Jong staan op deze pagina.

Hans van Duijn legde uit hoeveel schade het verbod op cannabis oplevert voor de Nederlandse samenleving als geheel.

Hans van Duijn, voormalig voorzitter Nederlandse Politiebond, nu o.a. actief voor LEAP (Law Enforcement Against Prohibition) (© Gonzo media)
Hans van Duijn, voormalig voorzitter Nederlandse Politiebond, nu o.a. actief voor LEAP (Law Enforcement Against Prohibition) (© Gonzo media)

Een stem op de VVD, de PVV of een van de christelijke partijen is feitelijk een ondersteuning van het failliete verbodsbeleid, dat ons land onveiliger en ongezonder maakt. De wietpas, maar ook maatregelen als het 350 meter afstandscriterium en het verbod op cannabis met meer dan 15% thc, zijn ondoordacht, onnodig en contraproductief. Van Duijn sprak de hoop uit dat de nieuwe regering haar verantwoordelijkheid zal nemen door werk te maken van volledige regulering van cannabis in plaats van verdere criminalisering.

De afgelopen weken heeft het VOC samen met andere organisaties, activisten en ondernemers in cannabisland actie gevoerd tegen de wietpas en vóór een cannabisvriendelijke stem op 12 september. Tot op die cruciale verkiezingsdag worden er nog flyers en ansichtkaarten verspreid, gesprekken gevoerd, interviews gegeven, kortom: wordt er campagne gevoerd. Laatste nieuws is dat het VOTE2SMOKE spotje dat VOC-er Levi Claassen heeft gemaakt met regelmaat op AT5 wordt vertoond. Twijfel je nog, lees dan vooral verder, voor de wijze woorden van Henk Poncin en Doede de Jong, twee mannen die weten waarover zij het hebben.

Tijd voor een frisse blik

Volledige tekst Henk Poncin, voorzitter Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod
Uitgesproken in de Hemp Gallery, Amsterdam, 10 september 2012

Campagnemateriaal en het nieuwe boek van Gerard Spong, 'De hypocrisie van de achterdeur'
Campagnemateriaal en het nieuwe boek van Gerard Spong, 'De hypocrisie van de achterdeur'

Van harte welkom op deze persbijeenkomst van het VOC.

Voor degenen die zich afvragen wat die naam van doen heeft met een organisatie van cannabisactivisten, het volgende:
Wij beschouwen ons als rechtmatige erfgenaam van de 17e eeuwse VOC, omdat die historische VOC zijn bestaan dankt aan de hennepplant.
Zeilen, touwen, de kleding van de zeelui en het breeuwen van de schepen, dat alles zou zonder de cannabisplant niet zijn gebeurd.

Zonder hennep, geen VOC.

Het VOC, het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is er in de eerste plaats om de cannabisplant, in al zijn verschijningsvormen, recreatief, medicinaal en industrieel, weer in ere te herstellen.

Niet alle bij het VOC betrokken medestanders zijn liefhebbers van cannabis als roesmiddel, toch verklaren zij zich solidair, omdat zij samen met ons het liberale recht verdedigen van de volwassen mens die mag eten, drinken en tot zich nemen wat hij maar wil zolang een ander daar geen schade van ondervindt.

Daarnaast gaan wij er van uit dat, mocht er al sprake zijn van schadelijke effecten of gezondheidsrisico’s, dit eens te meer reden tot regulering zou moeten zijn. Zoals dat ook bij aanmerkelijk schadelijker genotsmiddelen als tabak en alcohol het geval is.

Maar nu eerst, de coffeeshop.

Daar is, in de loop van de tijd, al wel het nodige over gezegd.

Het manipuleren van de publieke opinie, de leugens en de laster, daar zullen we het niet over hebben, dat heeft onze regering al genoeg gedaan.

© Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod
© Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod

Tijd voor een frisse blik.

Onder stemmen van het gezonde verstand is ook emeritus hoogleraar sociologie Egbert Tellegen. In zijn standaardwerk “Het utopisme van de drugsbestrijding”, lezen we: “De unieke Nederlandse uitvinding van de coffeeshop had allang uitgeroepen moeten worden als de belangrijkste sociale innovatie van de afgelopen halve eeuw”.

Dat is wel heel iets anders dan het verhaal van die Amsterdamse wethouder die beweert dat de coffeeshops opgerold moeten worden, omdat ze “criminogeen” zijn.

Beeld: VOC
Beeld: VOC

Wie toestaat dat de verkoop van cannabis aan de voordeur gedoogd wordt, maar een misdrijf is, als het aan de achterdeur wordt ingekocht, heeft hiermee zelf een criminogene situatie gecreëerd.
Het is in één oogopslag duidelijk dat daar de narigheid begint.

Bij de komende verkiezingen is het er op of er onder.
Krijgen VVD, PVV, CDA en klein rechts genoeg mensen om de coffeeshops in heel Nederland de nek om te draaien? Of maken 600.000 cannabisgebruikers -goed voor zo’n 10 zetels in de Tweede Kamer- het verschil en kan een centrum linkse regering aan de macht komen die niet alleen een einde maakt aan de wietpas, maar ook meteen aan het onzinnige verbod op cannabis?

VOTE2SMOKE flyer
VOTE2SMOKE flyer

Omdat wij de ondergang van de coffeeshop willen voorkomen hebben wij, samen met anderen, de afgelopen maanden actie gevoerd.
In hoeverre het aan ons ligt zullen we nooit weten, maar we hebben in ieder geval kunnen constateren, dat verschillende partijen waaronder de PvdA, SP, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, zich de laatste tijd luid en duidelijk hebben uitgesproken tegen de wietpas. Ook de 50+ partij die volgens de peilingen in de Kamer zal komen, heeft zich aangesloten.

Daarnaast hebben we de afgelopen week een “bidbook” aangeboden aan alle lijsttrekkers en portefeuillehouders in de Eerste en Tweede Kamer.

In dit boek zetten we de argumenten tegen het huidige cannabisbeleid en onze voorstellen om dit verstandiger, veiliger en gezonder te maken op een rijtje.
Onze eerste aanbeveling aan de onderhandelaars in de komende coalitievorming is werk te maken van een regulering van de achterdeur van de coffeeshop en de teelt van cannabis voor eigen gebruik.

Onze oproep is duidelijk: stem de wietpas weg. Steun de partijen die zich hebben uitgesproken voor regulering van cannabis en stem in elk geval niet op die partijen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de wietpas.

Want, zoals Arnon Grunberg in dit verband opmerkte: “Als politici van de VVD, het CDA en de PVV het woord ‘vrijheid’ in de mond nemen, dan weet u wat zij daarmee bedoelen: Niets, helemaal niets”.

Ik dank u.

Doede de Jong (© Gonzo media)
Doede de Jong (© Gonzo media)

De wietpas is een breekijzer om het cannabisbeleid te ontwrichten

Door Doede de Jong, biologisch wietkweker te Appelscha en actief VOC-er. Uitgesproken in de Hemp Gallery, Amsterdam, 10 september 2012

Ik ben Doede de Jong, bekend geworden door de documentaire “Nederwiet, de moevie”. In deze documentaire heb ik de beeldvorming (het zijn allemaal criminelen) doorbroken en heb ik de waanzin (wel verkopen, niet verbouwen) zichtbaar gemaakt met de bedoeling om een doorbraak te forceren in de wiettragedie, die middels een verbod door de autoriteiten is gecreëerd. Hier ben ik nog steeds fanatiek mee bezig. Want het is natuurlijk krankzinnig, dat we een pas nodig hebben om van een nobele plant te kunnen genieten.

Een regelrechte verkrachting van de integriteit  van het individu!!

Als we naar de kroeg toe gaan, moeten we dan een drankpas bij ons hebben, ingeschreven staan en alleen giraal kunnen betalen? Ik dacht het niet! Terwijl alcohol toch de meest giftige, verwoestende drug is die we hebben en waar desondanks alom fanatiek reclame voor wordt gemaakt.

De VOTE2SMOKE cartoon-poster
De VOTE2SMOKE cartoon-poster (klik voor grote versie)

Geen probleem en dan moeilijk doen over cannabis. Over een dubbele moraal gesproken. Het is een gotspe!

De wietpas is dan ook de zoveelste pestmaatregel, een breekijzer om het cannabisbeleid te ontwrichten. Donner zei het al: de druppel en de steen oftewel, als je maar lang genoeg door ettert, bereik je je doel wel. Dat doel is het om zeep helpen van het cannabisbeleid om uiteindelijk tot een verbod te komen.

De wietpas wordt zogenaamd ingevoerd om de buitenlandse E.U. medeburgers te weren. Met deze pas kun je dan een product kopen, wat niet verbouwd noch aangeleverd mag worden. Daarna ga je  belasting heffen op de verkoop van het niet bestaande product en noemt de Hoge Raad: winst gemaakt in een coffeeshop is geen crimineel geld.

Vervolgens wordt de teelt van wiet nog grotesker aangepakt. De achterdeur nog steviger gebarricadeerd. De kweker de zondebok!

Uitgeverij Balans / ISBN 978 94 600 3611 8
Uitgeverij Balans

Met het invoeren van zo’n pas faciliteer je in feite de teelt. Een ander aspect, aldus advocaat Spong, is dat je een pas krijgt om een strafbaar feit  te plegen, om zodoende een bewijs tegen jezelf te creëren. Nu is het bij wet verboden om jezelf schuldig te verklaren, dus hebben we hier te maken met een onmogelijke problematische situatie, willens en wetens gecreëerd door de overheid.

Advocaat Spong noemt zulke mensen schijnheilige rotzakken. Nou moet  je niet gaan schelden, maar ik vind wel dat hij zich zwak uitdrukt.

Dit is dus pure onderdrukking en complete waanzin!

Het ergste is, dat een overheid hier mee weg kan komen. Het illustreert het volledig falen van de politiek in het algemeen en de rechtelijke macht in het bijzonder!

Rechters, die de samenleving tegen een dergelijke idioterie dienen te beschermen, laten het vaak afweten. Zij laten zich door de overheid in een spagaat dwingen en hanteren dientengevolge een hypocriete, contraproductieve en illusoire rechtspraak. Zij houden elkaar de hand boven het hoofd en fungeren, als lakei van de macht. Terwijl rechtvaardigheid in het belang van de samenleving hun doel zou moeten zijn.

Hopelijk staat er een rechter op die zijn rug recht weet te houden en een eind maakt aan deze onzin, bijvoorbeeld door mij onschuldig te verklaren. Want onder het vorige afreken-kabinet, met het ministerie van veiligheid en justitie geleid door Opstelten en Teeven, de vorming van de nationale politie, het ondermijnen van de rechtelijke macht, de disproportionele repressie en de afbraak van de persoonlijke vrijheid, dreigt steeds meer een politiestaat aan de horizon.

Partijen, zoals de christelijke partijen, de PVV en de VVD dienen hier op afgerekend te worden.

Een VVD, die nota bene het niet ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer als basis principe pretendeert te hanteren, breekt tegenwoordig het recht op zelfbeschikking, waar het in feite om gaat, fanatiek af. Het calvinistische liberalisme! Ze denken dat ze zo ruimdenkend en progressief zijn en zie nu eens , hoe bekrompen, krampachtig en repressief ze op het geestverruimende  cannabis reageren. VVD, kampioen betutteling! Meer vrijheid voor henzelf ten koste van de zwakkere.  Je bent vrij om datgene te doen, wat je vertelt wordt dat je mag doen.

Het polariseren van de samenleving. De tegenstellingen tussen arm en rijk vergroten. Het stimuleren van de consumptiemaatschappij, je geluk zoeken in materialisme, zodat er zoveel mogelijk aan je verdient kan worden.   De burger is verworden tot consument. Als je in deze competitieslag kan meekomen, beloven ze je 1000 euro, zo niet dan ben je een loser en kan je wel bij het grof vuil.

Een ware liberaal kan nooit tegen het legaliseren van cannabis zijn! Ze vallen dan ook keihard door de mand.

Het CDA spreekt over “het groene gif”. Ze hebben geen last van gebrek aan kennis en van wederzijds respect hebben ze blijkbaar nog nooit gehoord. Op de stoel van de schepper gaan zitten is toch wel een erg domme en arrogante houding en zou eigenlijk met een bliksemflits beslecht moeten worden. Zijn permanente afwezigheid is hun redding.

Cannabis, een geestverruimende plant. Je wordt er vredelievend, vriendelijk en verdraagzaam van, alhoewel je door dit soort types danig op de proef wordt gesteld. Zonder cannabis zou het er waarschijnlijk slecht voor hen uitzien, want  je gaat er beter van relativeren, krijgt meer empathie met je medemens. Je kan er een beter inzicht in jezelf, je bestaan en de wereld waarin je leeft mee verkrijgen.

Bovendien gaat er niemand aan dood en is een tevreden roker geen onruststoker!

Ik wil de christelijk partijen hun god dan ook  nogmaals intens hartelijk bedanken voor het op aarde planten van dit geweldige kruid .Zalig zijn dan ook degenen  die, zowel  op medicinaal als recreatief gebied,  de vele goede eigenschappen van deze rijke plant onderkennen. Zij doen er hun voordeel mee en voeden hun geest.

Dus allemaal gaan stemmen op een cannabisvriendelijke partij, voor een maatschappij, gebaseerd op liefde, tolerantie en vertrouwen, waarin de dialoog centraal staat en waarin het recht op zelfbeschikking, waar het in essentie om gaat, wordt gerespecteerd.

Weiger een balling te zijn van een andermans taboe!

Blijf baas in eigen brein!

Hartelijk dank voor jullie aandacht.

Ik ben Doede de Jong, bekend geworden door de documentaire “Nederwiet, de moevie”. In deze documentaire heb ik de beeldvorming (het zijn allemaal criminelen) doorbroken en heb ik de waanzin (wel verkopen, niet verbouwen) zichtbaar gemaakt met de bedoeling om een doorbraak te forceren in de wiettragedie, die middels een verbod door de autoriteiten is gecreëerd. Hier ben ik nog steeds fanatiek mee bezig. Want het is natuurlijk krankzinnig, dat we een pas nodig hebben om van een nobele plant te kunnen genieten.

Een regelrechte verkrachting van de integriteit van de individu!!

Als we naar de kroeg toe gaan ,moeten we dan een drankpas bij ons hebben, ingeschreven staan en alleen giraal kunnen betalen ? Ik dacht het niet ! Terwijl alcohol toch de meest giftige ,verwoestende drug is die we hebben en waar desondanks alom fanatiek reclame voor wordt gemaakt.

Geen probleem en dan moeilijk doen over cannabis. Over een dubbele moraal gesproken. Het is een gotspe!

De wietpas is dan ook de zoveelste pestmaatregel, een breekijzer om het cannabisbeleid te ontwrichten. Donner zei het al ;de druppel en de steen oftewel, als je maar lang genoeg door ettert , bereik je je doel wel. Dat doel is, het om zeep helpen van het cannabisbeleid om uiteindelijk tot een verbod te komen.

De wietpas wordt zogenaamd ingevoerd om de buitenlandse E.U. medeburgers te weren. Met deze pas kun je dan een product kopen , wat niet verbouwd noch aangeleverd mag worden. Daarna ga je belasting heffen op de verkoop van het niet bestaande product en noemt de Hoge Raad: winst gemaakt in een coffeeshop is geen crimineel geld.

Vervolgens wordt de teelt van wiet nog grotesker aangepakt. De achterdeur nog steviger gebarricadeerd. De kweker de zondebok!

Met het invoeren van zo,n pas faciliteer je in feite de teelt. Een ander aspect, aldus advocaat Spong, is dat je een pas krijgt, om een strafbaar feit te plegen,om zodoende een bewijs tegen jezelf te creëren. Nu is het bij wet verboden om jezelf schuldig te verklaren, dus hebben we hier te maken met een onmogelijke problematische situatie,willens en wetens gecreëerd door de overheid.

Advocaat Spong noemt zulke mensen, schijnheilige rotzakken. Nou moet je niet gaan schelden, maar ik vind wel dat hij zich zwak uitdrukt.

Dit is dus pure onderdrukking en complete waanzin!

Het ergste is, dat een overheid hier mee weg kan komen. Het illustreert het volledig falen van de politiek in het algemeen en de rechtelijke macht in het bijzonder!

Rechters, die de samenleving tegen een dergelijke idioterie dienen te beschermen, laten het vaak afweten. Zij laten zich door de overheid in een spagaat dwingen en hanteren dientengevolge een hypocriete, contraproductieve en illusoire rechtspraak. Zij houden elkaar de hand boven het hoofd en fungeren, als lakei van de macht. Terwijl rechtvaardigheid in het belang van de samenleving hun doel zou moeten zijn.

Hopelijk staat er een rechter op , die zijn rug recht weet te houden en een eind maakt aan deze onzin, bv. door mij onschuldig te verklaren. Want onder het vorige afreken kabinet, met het ministerie van veiligheid en justitie geleid door Opstelten en Teeven, de vorming van de nationale politie,het ondermijnen van de rechtelijke macht, de disproportionele repressie en de afbraak van de persoonlijke vrijheid, dreigt steeds meer een politiestaat aan de horizon.

Partijen, zoals de christelijke partijen, de PVV en de VVD dienen hier op afgerekend te worden.

Een VVD, die nota bene, het niet ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer, als basis principe pretendeert te hanteren, breekt tegenwoordig het recht op zelfbeschikking, waar het in feite om gaat , fanatiek af. Het calvinistische liberalisme! Ze denken dat ze zo ruimdenkend en progressief zijn en zie nu eens , hoe bekrompen, krampachtig en repressief ze op het geestverruimende cannabis reageren . VVD, kampioen betutteling! Meer vrijheid voor henzelf ten koste van de zwakkere. Je bent vrij om datgene te doen, wat je vertelt wordt dat je mag doen.

Het polariseren van de samenleving. De tegenstellingen tussen arm en rijk vergroten. Het stimuleren van de consumptiemaatschappij, je geluk zoeken in materialisme, zodat er zoveel mogelijk aan je verdient kan worden. De burger is verworden tot consument. Als je in deze competitieslag kan meekomen, beloven ze je 1000 euro, zo niet dan ben je een loser en kan je wel bij het grof vuil.

Een ware liberaal kan nooit tegen het legaliseren van cannabis zijn! Ze vallen dan ook keihard door de mand.

Het CDA spreekt over “het groene gif”. Ze hebben geen last van gebrek aan kennis en van wederzijds respect hebben ze blijkbaar nog nooit gehoord. Op de stoel van de schepper gaan zitten is toch wel een erg domme en arrogante houding en zou eigenlijk met een bliksemflits beslecht moeten worden. Zijn permanente afwezigheid is hun redding

Cannabis, een geestverruimende plant. Je wordt er vredelievend, vriendelijk en verdraagzaam van, alhoewel je door dit soort types danig op de proef wordt gesteld. Zonder cannabis zou het er waarschijnlijk slecht voor hen uitzien, want je gaat er beter van relativeren, krijgt meer empathie met je medemens. Je kan er een beter inzicht in jezelf, je bestaan en de wereld waarin je leeft mee verkrijgen.

Bovendien gaat er niemand aan dood en is een tevreden roker geen onruststoker!

Ik wil de christelijk partijen hun god dan ook nogmaals intens hartelijk bedanken voor het op aarde planten van dit geweldige kruid .Zalig zijn dan ook degenen die , zowel op medicinaal als recreatief gebied, de vele goede eigenschappen van deze rijke plant onderkennen. Zij doen er hun voordeel mee en voeden hun geest.

Dus allemaal gaan stemmen op een cannabisvriendelijke partij, voor een maatschappij, gebaseerd op liefde, tolerantie en vertrouwen, waarin de dialoog centraal staat en waarin het recht op zelfbeschikking, waar het in essentie om gaat ,wordt gerespecteerd.

Weiger een balling te zijn van een andermans taboe!
Blijf baas in eigen brein!

Hartelijk dank voor jullie aandacht.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*