Doede de Jong: de wiet(pas)tragedie en de V van VVD en PVV

‘De wietpas wordt ingevoerd als een breekijzer ter ontwrichting van het cannabisbeleid. Bedoeld om cannabis, op slinkse wijze, uiteindelijk uit te bannen.’ Dat schrijft biologisch wietkweker en VOC-er Doede de Jong in een nieuw opinieartikel, dat afgelopen zaterdag verscheen in het Dagblad van het Noorden.

DE WIET(PAS)TRAGEDIE

door Doede de Jong

Doede de Jong (© Gonzo media)
Doede de Jong (© Gonzo media)

De wietpas wordt  zogenaamd ingevoerd om buitenlandse EU medeburgers te weren. Tegelijkertijd moeten coffeeshops besloten clubs worden, waar alleen ingezetenen (maximaal 2000) van dezelfde gemeente lid kunnen worden. Daar kunnen ze dan wiet kopen, die blijkbaar in een virtuele wereld wordt gekweekt.

Het is complete waanzin: een pas invoeren voor een product, dat niet verbouwd noch aangeleverd mag worden. Wat dus niet in de coffeeshop aanwezig kan en mag zijn. Het wordt vervolgens nog gekker, als de staat aan de verkoop van niet bestaande wiet verdient en de Hoge Raad bepaalt dat winst gemaakt in een coffeeshop geen crimineel geld is.

U begrijpt natuurlijk wel, hoe krankzinnig ook, dat een legitimatiebewijs had volstaan. De wietpas wordt ingevoerd als een breekijzer ter ontwrichting van het cannabisbeleid. Bedoeld om cannabis, op slinkse wijze, uiteindelijk uit te bannen.

Gerrit van de Kamp, voorzitter politiebond ACP
Gerrit van de Kamp, voorzitter politiebond ACP

Donner zei het al: de druppel en de steen! Als je maar lang genoeg door ettert, bereik je je doel wel. In feite is het de zoveelste pestmaatregel.

De invoering heeft ondertussen rampzalige gevolgen. Ettelijke coffeeshops moeten sluiten. Een substantieel deel van hun klantenkring laat zich omwille van privacyredenen niet inschrijven. Zeshonderd personeelsleden zijn op straat komen te staan. De volksgezondheid door het riool. De straathandel, met alle vervelende gevolgen  van dien, neemt toe. De nog open zijnde coffeeshops in het zuiden leiden een kwakkelend bestaan. Maastricht, eerst een bruisende stad, is veranderd in een doods dorp, waar de middenstand inkomsten derft.

Samen met een aantal burgervaders noemt Gerrit van de Kamp (voorzitter politiebond) de invoering van de wietpas een groot fiasco. De politiecapaciteit die men nodig heeft om de straathandel in te dammen, had zijns inziens beter elders ingezet kunnen worden. Ook liet hij doorschemeren alcohol en tabak schadelijker te vinden. Hij toont hier mee aan over realiteitszin te beschikken.

Beeld: EssensiE
Beeld: EssensiE

Volgens minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven van het ministerie van  V en J is de invoering echter een doorslaand succes. De ontwikkelingen voltrekken zich volgens het door hen verwachte scenario. Ze luisteren naar niemand en zitten met hun stoere gedrag (wij zijn niet van de gele, maar van de rode kaarten) en hun dubbele agenda (enerzijds pretenderen de coffeeshops open te willen houden en anderzijds de achterdeur nog steviger barricaderen) op ram(p)koers.

Met dergelijke hypocriete mensen krijg je een gepolariseerde samenleving. Zij ondermijnen de democratie en staan volledig buiten de realiteit. Het enige wat voor hen telt is hun image.

Fred Teeven (VVD), Cannabis Tribunaal 2010 (© Gonzo media)
Fred Teeven (VVD), Cannabis Tribunaal 2010 (© Gonzo media)

Volgens Hans van Duin (oud politiebond voorzitter) zijn dit soort mensen in en in gemeen. Zij creëren door  middel van criminalisering, in de vorm van negatieve valse voorlichting via de media en een disproportionele repressie, een klimaat, waarin zij zich kunnen manifesteren als “crimefighters” en winnen hier vervolgens stemmen mee.

Het recht op zelfbeschikking  wordt zodoende steeds verder uitgehold!

Primair bij de VVD was altijd het niet ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. De nieuwe koers is: je bent vrij om datgene te doen, wat je vertelt wordt, dat je mag doen. Het “nieuwe liberalisme” pleit  dan ook voor het stevig ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Totaal  geen respect voor mensen met een andere levenswijze.

John Stuart Mill (1806-1873), een belangrijke Engelse liberale filosoof en econoom, introduceerde het begrip “schadebeginsel”: doe wat je wilt, als je een ander maar geen schade berokkent. Het biedt ruimte aan afwijkende meningen en levensstijlen. Onwelgevalligheid is geen criterium om opvattingen te weren. Aldus John Stuart Mill.

Check www.vote2smoke.nl
Check www.vote2smoke.nl

Rutte, die een groot fan van deze man en zijn werk is, is er met zijn beleid en het verloochenen van zijn principes, de oorzaak van, dat deze man ligt te wentelen in z’n graf.

De V in de naam van de VVD, zowel als bij de PVV, staat  dan ook voor: meer vrijheid voor zichzelf en minder voor een ander (Loesje).

Cannabisgenieters moeten bij de komende verkiezingen goed opletten. Ga stemmen! Het wordt tijd dat ze rekening met ons gaan houden. Wij zijn een positieve factor en kunnen het verschil maken!

Een miljoen stemmen betekent 16 zetels.

Wordt het Mark Rutte of Emiel Roemer ?

Doede J. de Jong
Biologische wietkweker en VOC medewerker

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*