Beleg van Woudrichem: cannabis-organisaties klaar voor de strijd

Samenwerken en informatie delen: dat waren de sleutelwoorden van Het Beleg van Woudrichem, dat het VOC op 26 juli organiseerde in het prachtige vestingstadje Woudrichem, onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Verslag van een hoopgevende dag.

Voor Het Beleg van Woudrichem waren alle landelijke cannabisorganisaties en een aantal sleutelfiguren in cannabisland uitgenodigd. Zeker voor een van de warmste dagen van het jaar was de opkomst uitstekend. De deelnemers kwamen uit alle delen van het land, van Groningen en Friesland tot Zeeland en Limburg.

De deelnemers aan Het Beleg van Woudrichem, 26 juli 2012 (foto: © Jolien Holthuis)
De deelnemers aan Het Beleg van Woudrichem, 26 juli 2012 (foto: © Jolien Holthuis)

Beleg_van_woudrichem_26072012_InvitatieDe dag begon -uiteraard- met koffie op het terras van het zestiende-eeuwse Oude Raedthuys. Na een welkomstwoord van dagvoorzitter Hans Weijel en een korte introductie van VOC woordvoerder Derrick Bergman was er tijd voor een uitgebreide kennismaking en een eerste overlegronde.

VOC_kaart02_klein
Beeld: VOC

Hans Weijel formuleerde de uitdaging voor alle cannabisgerelateerde organisaties als volgt: ‘Hoe kunnen we er voor zorgen dat de wind draait?’

Geen geringe opgave, na tien jaar stemmingmakerij, misinformatie en regelrechte leugens over cannabis en coffeeshops, verspreid door een groot deel van de media en de politiek. De feiten zijn volledig ondergesneeuwd geraakt: die feiten moeten we blijven herhalen. Aan cannabis is nog nooit in de geschiedenis van de mensheid iemand overleden en het verbod op cannabis leidt niet tot minder gebruik, maar wel tot meer criminaliteit en onveiligheid.

Informatie is dus het toverwoord. Op de korte termijn richt iedereen zich op 12 september, de belangrijkste verkiezingen sinds het begin van het cannabisbeleid in 1976. John Roozen, lid van de VOC lobbywerkgroep, gaf een trefzekere analyse van de politieke situatie en de vooruitzichten voor de formatie. D66 en PvdA gaan bij die formatie een grote rol spelen. Van belang is uiteraard of de PvdA bereid is om met de SP te gaan regeren. Nog belangrijker is de vraag of de PvdA bereid is een punt te maken van het cannabisbeleid in de formatie.

V.l.n.r.: Jeroen Bos, Wouter van Egmond, Freek Polak en Job Joris Arnold (© Gonzo media)
V.l.n.r.: Jeroen Bos, Wouter van Egmond, Freek Polak en Job Joris Arnold (© Gonzo media)

Er lopen op dit moment verschillende ‘groene campagnes’ voor de verkiezingen op 12 september, vooral gericht op de cannabisconsument en coffeeshopbezoeker. Belangrijk aandachtspunt is het bereiken van het grote publiek, dat op het eerste gezicht niets met cannabis te maken heeft. Juist de niet blowende burger moet duidelijk gemaakt worden dat de overheid met het cannabisverbod rechtstreeks de criminaliteit stimuleert en de volksgezondheid ondermijnt.

Niet alleen door de wietpas, die de consumenten in de drie zuidelijke provincies massaal ondergronds heeft geduwd, maar ook doordat elke vorm van controle op de teelt van cannabis nu per definitie onmogelijk is. Regulering van cannabis levert jaarlijks minimaal één miljard euro op, haalt criminele organisaties de wind uit de zeilen en maakt een enorme hoeveelheid capaciteit bij politie en justitie vrij.

In de periode tot 12 september vinden er op lokaal en nationaal niveau tal van openbare debatten plaats; het is zaak daar aanwezig te zijn en aandacht te vragen voor het falende cannabisbeleid en de wenselijkheid van regulering en opheffing van het strafrechtelijke verbod op cannabis.

© Gonzo media
© Gonzo media

Het VOC blijft korte en langere video’s produceren om het thema op de agenda te houden en informatie te verspreiden. Zowel Steven Kompier (maker van o.a. ‘De Achterdeur’) als Levi Claassen (maker van o.a. promovideo Cannabis Bevrijdingsdag 2012) deden mee aan het Beleg van Woudrichem.

De rondleiding door het stadje bleek een uitstekende gelegenheid om nader kennis te maken en ideeën uit te wisselen en verfijnen. Hetzelfde gold voor de lunch, bij welhaast tropische temperaturen.

Rondleiding langs de stadsmuren (© Gonzo media)
Rondleiding langs de stadsmuren (© Gonzo media)

Het middagprogramma bestond uit een workshop fondswerving door David Berg en een presentatie van advocaat André Beckers. Berg wist te inspireren met een combinatie van motivational speech en concrete tips, campagnemogelijkheden en slimme inzet van social media en digitale platforms. Opvallende uitspraak: ‘De media zijn stiekem best geïnteresseerd in jullie verhaal, ze durven het alleen niet te vertellen.’ Zelf kent Berg het verhaal van de hennepplant al heel wat jaren. Niet alleen de recreatieve en meditatieve waarde, maar ook de medicinale en industriële mogelijkheden van de plant.

André Beckers (© Gonzo media)
André Beckers (© Gonzo media)

Niet voor niets droeg Berg een fraaie hennepblouse, die hij al negen jaar bezit. Berg: ‘Tot negentig jaar geleden was dit het meest geteelde gewas ter wereld: what happened?‘ Aan de twee belangrijkste voorwaarden voor succesvolle fondswerving voldoet de cannabisbeweging al, hield Berg zijn gehoor voor: passie en een goed verhaal.

Om half vier was het tijd voor de laatste spreker van de dag. André Beckers wist in anderhalf uur álle hete hangijzers uitputtend en glashelder te behandelen. Te beginnen met de processen over de wietpas, vanaf de Maastrichtse casus over de Pilot Donner tot de bodemprocedures die nu nog lopen.

Eén ding is duidelijk als het om de wietpas gaat: ‘Het animo is heel veel kleiner dan de overheid had gedacht.’ De juridische strijd gaat voorlopig door, behalve de bodemprocedures acht Beckers een zaak op basis van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens zeker niet kansloos.

Een andere mogelijkheid biedt het feit dat de nieuwe B en I criteria (Besloten club en Ingezetenen) niet aansluiten bij bepalingen die al in de Opiumwet staan. Dat geldt namelijk wel voor de al bestaande AHOJ-G criteria.

Presentatie André Beckers (© Gonzo media)
Presentatie André Beckers (© Gonzo media)

Beckers benadrukte hoe voorzichtig de rechters tot nu toe zijn geweest bij de gevoerde procedures over de wietpas. De kort geding rechter in Den Haag noemde de pas op 27 april jl. “niet onmiskenbaar onrechtmatig”, de voorzieningenrechter in Maastricht oordeelde op 11 juni jl. dat “evidente onrechtmatigheid voorshands niet gebleken” is.

De vraag hoe lang de uitspraak in de bodemprocedure nog op zich zal laten wachten is moeilijk te beantwoorden. De streeftijd is negen maanden, maar die termijn kan verlengd worden. Beckers: ‘Maar ze kunnen de zaak ook met voorrang behandelen. Dat zal eerder gebeuren als het de collega’s strafrecht over de schoenen gaat lopen. Dan zullen ze het sneller behandelen.’

Rookpauze (© Gonzo media)
Rookpauze (© Gonzo media)

Nieuws voor veel deelnemers was dat het kabinet op 5 juli jl. de verwachting heeft uitgesproken dat zij al dit najaar met een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) over het maximale THC gehalte van 15% zal komen. Een maatregel die niet alleen absurd en volstrekt willekeurig is, maar volgens demissionair minister Opstelten ook zal leiden tot het automatisch verdwijnen van buitenlandse hasj uit de coffeeshops.

En dan is er nog de nieuwe regelgeving rond “voorbereidende handelingen”, beter bekend als de growshopwet. De behandeling in de Tweede Kamer werd ruw verstoord door de val van het kabinet Rutte-Verhagen. Beckers toonde overtuigend aan dat de huidige wetgeving al ruim voldoende mogelijkheden biedt om grootschalige hennepteelt tegen te gaan. Bovendien zijn er nog veel juridische knelpunten bij de uitvoering van de voorgestelde wetswijziging.

Aan het einde van zijn presentatie betoogde Beckers dat we iets kunnen leren van de overheid. Die overheid sluit convenanten tussen allerlei verschillende organisaties om de hennepteelt te bestrijden: belastingdienst, woningbouwcorporaties, elektriciteitsbedrijven enzovoort. Al die clubs hebben verschillende doelstellingen, maar komen toch tot een gezamenlijke aanpak.

V.l.n.r. Thijs Jansen, Will van Looij, Wouter van Egmond en Derrick Bergman
V.l.n.r. Thijs Jansen, Will van Looij, Wouter van Egmond en Derrick Bergman

Het VOC bedankt alle deelnemers aan Het Beleg van Woudrichem, de sprekers Hans Weijel, David Berg en André Beckers, de medewerkers van Het Oude Raedthuys en last but not least CANNA voor de voortreffelijke samenwerking.

Ten slotte een gedicht van de stadsdichter van Woudrichem, tevens eerste cannabisactivist van Nederland, Simon Vinkenoog, dat op een plaquette op de kazerne is aangebracht.

Wat leert een stad van haar rechten?
Voor iedere burger de vrijheid bevechten
in tijden van vrede en tijden van kwaad –
voor recht op vrijheid is het nimmer te laat.

Elke strijd is met woorden te beslechten,
met eigen taal en tekens – metterdaad.

In een tijd waarin alles opnieuw geschiedt
gebiedt het hoogste en zuiverste lied
dat de mens van zijn leven als kunstwerk geniet.

Simon Vinkenoog

Comments (2)

 • nol van schaik 28/07/2012 at 4:43 pm Reply

  watte?

 • Jos Korthout, Stadsgids van Woudrichem 06/08/2012 at 8:53 am Reply

  Op 26 juli 2012 had ik de eer, de mensen van VOC, in vergadering bijeen in het Oude Raedthuys, te mogen rondleiden door de Vestingstad Woudrichem.
  Het was een zeldzam relaxte en zelfs humoristische activiteit.
  Ik wens jullie veel succes met jullie activiteiten,
  Vriendelijke groet,
  Jos.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*