August de Loor (Adviesburo Drugs): De wietpas een succes!?!?

De ervaringen met de wietpas in het Zuiden van Nederland geven een vertekend beeld van de werkelijke gevolgen van deze ingrijpende maatregel. Dat betoogt drugsdeskundige August de Loor van het Amsterdamse Adviesburo Drugs.

Beeld: Revu
Beeld: Revu

Vanaf 1 mei volg ik nauwgezet de ontwikkelingen van wat de invoering van de wietpas voor gevolgen heeft in het zuiden van het land, zoals de mate van straatoverlast, of de wietpas aanslaat enz. (zie mijn eerdere notities over de wietpas). Kennis en inzichten over het zuiden van het land levert inzicht op in wat de gevolgen zullen zijn als op 1 januari 2013 de wietpas boven de grote rivieren ingevoerd wordt.

Om maar meteen met deur in huis te vallen: de ervaringen met de wietpas in het zuiden van het land geven tot nu toe een zeer beperkt beeld over de werkelijke gevolgen. Sterker nog, het geeft eerder een vertekend beeld.

Bron: De Telegraaf, 26 februari 2011
Bron: De Telegraaf, 26 februari 2011

Ten eerste is er nog steeds alom sprake van onduidelijkheid onder lokale overheden en coffeeshopeigenaren over de wietpas. Een logisch uitvloeisel omdat bij V en J en lokale OM nog steeds uiteenlopende interpretaties over de nieuwe gedoogcriteria naar buiten worden gebracht.

Er is door het ministerie geen enkele moeite getroost om een heldere en praktische uitleg te geven over hoe de wietpas geïmplementeerd moet worden en dat naar een wereld van coffeeshopeigenaren en consumenten van cannabis met een “gezond” wantrouwen tegen de overheid (een logische consequentie van 40 jaar gedoog-, lees weifelend softdrugsbeleid van cannabis, het na alcohol meest populaire genotsmiddel), een wantrouwen dat door het beleid van de afgelopen twee regeringen alleen maar is toegenomen.

De wijze van introductie van de wietpas maakt pijnlijk duidelijk hoever de overheid afstaat van de wereld van coffeeshops, haar bezoekers en de cannabisconsument in het algemeen. Deze afstand zorgt ervoor dat de overheid nauwelijks inzicht kan vergaren in wat haar beleid vermag.

De nu aantrekkende trend van een toename van de aanvraag van een wietpas zegt nog niets over het succes en of dit een blijvende trend is. Het is zeer voorspelbaar dat als de Hollandse cannabisconsument in de loop der tijd de vele beperkende consequenties en andere bezwaren tegen zowel de wietpas als de besloten club aan den lijve zal gaan ervaren de nu al geringe populariteit van de wietpas zal gaan afnemen (met als verhullend aspect dat veel van de consumenten die wietpas zullen aanhouden).

Het gevolg is dat een groot deel van de consumenten zal uitwijken naar het illegale circuit, waar het aanbod meestal goedkoper is en dit circuit veelal dichter bij huis ligt. Ik doel hier met name op die gebieden in Nederland met nauwelijks tot geen coffeeshop, waar het illegale verkoopcircuit handig op inspeelt.

20 juni 2012      Adviesburo Drugs

Comment (1)

  • jack 18/08/2012 at 10:39 am Reply

    hoi ik ben van belgie en ik vind de wiet pas super de wiet word terug goedkoper nu haze in nederland 12 € de gram kost en in belgie 9 € de gram voor haze nu is het hier in belgie haze van coffeeshop Kwaliteit voor nog maar 6 a 7 € de gram en voor een gewoon wietje is het nog 5 € de gram en als je hier een kilo koopt kost het je nog maar 2.50 € de gram dat 2500 € voor 1 kilo

    how low can you go 😀 😀

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*